SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 11. januar 2005.

1. Siden sidste møde:
Der er forholdsvis roligt i Bjæverskov i øjeblikket. Nytårsaften forløb med lidt hærværk på postkasser o.lign.

2. Kommende aktiviteter:
Den 18 februar afholder vi en aids- og rusmiddeldag for 7-8-9 klasse, samt Skovbo Center 10. Fra kl. 8.05 – 11.30 oplysninger om rusmidler. Klokken 11.30 kommer: Super Hero og optræder.

3. På lærermødet den 09.03.2005 vil Erling Grøn-Jensen og Jan Mindegaard have et punkt på dagsordenen. Der vil blive orienteret om SSP-konsulenter, årsplan for kommende skoleår etc.

4. SSP – seminar på Borrevejle Vig
Generelt et godt arrangement, dog var dagsordenen lidt tynd anden dagen, de opsøgende medarbejdere "reddede" formiddagen.

5. Der er "uddannet" 3 medarbejdere til oplysning om teenage liv, herunder forældrerelationer, rusmidler og misbrug, til brug for 6 + 7 klasser i Skovbo Kommune.
Vi undersøger om specialister kan indkaldes hvis der er brug for en helt specifik viden. Disse 3 medarbejdere kan rekvireres via SSP – koordinator Jørgen Blond.

6. Møderække:
08.03.2005 kl. 14.00,
19.04.2005 kl.13.00,
31.05.2005 kl.13.00

For referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 13. januar 2005