SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 11. nov. 2003.


Ad. 1
Referatet fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.


Ad. 2
Samarbejdet mellem skole og junior-klub medarbejderne skulle gerne udbygges mere.

Hvis skole/ klub har problemsamtaler med en ung, bør der udveksles / informeres gensidigt.

Der skulle måske etableres et par årlige møde, hvor klubledelsen og udskolingslærerne taler sammen om de unge ?


Ad. 3
SSP-dagen var forløbet udmærket.
Gerne etableres på samme måde næste år, men det skulle forsøges med noget for forældrene om aftenen.


Ad. 4
De to opsøgende medarbejdere var blevet ansat.
De vil blive inviteret til mødet i jan. 2004.


Ad. 5
Her var der kun en kort orientering om emnet.
Punktet skal tages op på hver møde.


Ad. 6
Næste møde 9. dec. 2003. kl. 8.15. – 10.00.


E. Grøn-Jensen

Ref.


Sidst opdateret den 25. november 2003