SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 13. januar 2004.

Tilstede: Erling Grøn-Jensen, Jørgen Jensen og Jan Mindegaard.

  • Drøftelse af svarskrivelse til CSSP.
  • Erling Grøn-Jensen refererede fra mødet i CSSP. Herunder at alle referater fra lokal SSP fremsendes til alle lokalgrupper. Alle lokalgrupper skal i juni måned lave en evaluering over årets aktiviteter.
  • Orientering om aktuelle sager i lokalområdet.

Evt.
Skovboskolen skal arrangere et fælles SSP-møde mellem skolerne syd for motorvejen.

Næste møde:
Tirsdag den 10.02.04 kl. 13.00. Jørgen Jensen sørger for brød.

For referat
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 27. februar 2004