SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 13. april 2004.

Til stede: Erling Grøn-Jensen, Jens Jørn Bruun og Jan Mindegaard.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Siden sidst
Ungdomsskolefesten, hvad gik galt? Vi savner oplysninger. Vi diskuterede sikkerheden ved fester fremover, skal vi have uddannede vagter?
Foredraget med Line Lisberg i 6. a var en stor succes - bør gentages.
Brev om drengegruppe fremsendes til Ulla Schmidt-Nielsen og C-SSP

3. Eventuelt
Forslag til skolegård for de store elever, kan SSP medvirke? Punktet genoptages.

Næste møde: 11.05.2004 klokken 13 på Skovboskolen.
Brød: Jan Mindegaard prøver IGEN.

./kopi af brev til Ulla Schmidt-Nielsen

Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 12. januar 2005