SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 13/5-03 kl. 13.00 - 15.00.

Til SSP-gruppen

Jan Mindegaard, Erling Grøn-Jensen, Signe Ejrnæs, Jens Jørn Bruun, Frands Kristiansen, Jørgen Jensen og Majbritt Andersen.


Dagsorden:

 1. Formalia: Afbud fra BFR.
  Vedr. referatets pkt. 5: SSP-dagen flyttet til den 2/10 - 03.
  Herefter godkendt

 2. Orienteringer:
  • Der er igen snak om handel med North Face tøj. Der tales om en person, som muligvis hedder "Ditlev". Vi kender intet til hverken tøj eller person, men vi holder øjne og ører åbne.
  • Der kan efter sigende også købes billig alkohol ved bodegaen fre-lør kl. 22.00 - 0.30.
  • Vi er lidt bekymrede over, at rygter skal brede sig uden at der er særlig meget hold i dem. Med andre ord: Det er bedre, hvis vi får konkrete oplysninger fremfor andenhåndsoplysninger.
  • Kræmmermarkedet: Der solgtes igen de såkaldte "splatterpistoler" til børn og unge. Pistolerne er faktisk omfattet af våbenloven og sidestilles med f.eks. luftpisrtoler, som bekendt kræver en minimumsalder på 18 år. Jørgen Jensen vil skrive noget om det i næste nummer af Kontakten.
  • Elev bortført af biologisk mor.
  • Jørgen Jensen fortalte om politiets deltagelse i sommerferieaktiviteterne: Tur til Middelaldercentret i Sundby og Vordingborg politi.

 3. SSP-struktur fremover: Det er aftalt, at der i det kommende skoleår afsættes 40 timer til en lærer til SSP arbejdet i stedet for 20 timer til to lærere.

 4. Kommende temadag - Børn og unges trivsel i Skovbo kommune: Det kan ikke ses, at der er afsat tid til temadag i lærernes tjenestetid.

 5. Oplæg til SSP-dag: GJ gennemgik oplægget:
  • Enkelte detaljer mangler endelig afklaring, GJ arbejder videre.
  • Se i øvrigt bilag fra GJ.
  • Tidsfastsættelse næste møde.

 6. Næste møde: 10/6-03.
  FK sørger for "kage".

 7. Eventuelt Intet.


Afbud til skolens kontor

PS! Bestiller Jan mon brød eller kage??

Med venlig hilsen

Frands Kristiansen
SFO-leder


Sidst opdateret den 5. juni 2003