SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 19/8-03 kl. 13.00.

Til SSP-gruppen

Jan Mindegaard, Erling Grøn-Jensen, Jens Jørn Bruun, Jørgen Jensen og Majbritt Andersen.


Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat Der var ikke noget referat at godkende.

 2. Orientering Hærværk på og omkring Skovboskolen. Der finder en del hashrygning sted i hele kommunen.

 3. Rapport om unge syd for motorvejen Rapporten er en statusrapport, med forslag om mere opsøgende aktivitet således at klub- og foreningsløse unge kan opfanges.
  SSP-gruppen foreslår at der indgås et samarbejde med Skovbo Center 10, Ungdomsskolen, idrætsforeningen og Skovboskolen, således at der afsættes ressourcer til medarbejdere der kan aktivere de unge.
  Genoptages på næste møde.

 4. SSP-dag 02.10.03 Erling Grøn-Jensen orienterede om det foreløbige program. Et meget spændende program. Landbetjent Jørgen Jensen blev bedt om at skaffe en foredragsholder fra politiet. Erling Grøn-Jensen arbejder videre.

 5. eventuelt. Intet.

 6. Nye mødedatoer 16.09.03 kl. 13.00
  02.10.03 kl. 13.00 efter SSP-dagen
  11.11.03 kl. 13.00
  09.12.03 kl. 08.15


  Med venlig hilsen

  Jan Mindegaard
  viceskoleinspektør


Sidst opdateret den 30. oktober 2003