SSP-GRUPPEN   SKOVBOSKOLEN

Referat fra Lokal SSP-gruppes møde tirsdag den 24. august 2004.

Til stede: Erling Grøn-Jensen, Jørgen Jensen og Jan Mindegaard.
Afbud: Majbritt Andersen og Jens Jørn Bruun.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Siden sidst
Sommerferien er forløbet forholdsvis roligt, lidt rudeknusning og indbrud.
Vi er plaget af tyverier på skolen, videoprojektor, ghettoblaster..
Hærværk på skolen

3. SSP-dag, planlægning, indhold
SSP-dag torsdag i uge 44 eller 45, Erling Grøn-Jensen arbejder videre.

4. Møderække
05.10.04 kl. 14
02.11.04 kl. 13
07.12.04 kl. 14
11.01.05 kl. 13

5. Eventuelt
Jan Mindegaard tilmeldt projekt: Teenage Life.

6. Næste møde
05.10.04

Brød: Jan Mindegaard.

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard


Sidst opdateret den 12. januar 2005