Skolebestyrelsesvalg 2010
[ Se valgresultat nederst på siden ]
Skolebestyrelsesvalg 2010 – orientering til hjemmene.pdf
www.skole-samfund.dk - Forældreorganisationen Skole og Samfund.
Gruppe


Optaktsmøder til skolebestyrelsesvalget 2010.pdf

Husk valgmødet på Skovboskolen den 23. marts kl.19.00!

Det ordinære valg til skolebestyrelsen skal gennemføres og afsluttes inden udgangen af maj måned. Den nye bestyrelse træder til pr. 1. august.

Det er besluttet, at der etableres en fælles skolebestyrelse for Gørslev Skole og Skovboskolen med virkning for valget til skolebestyrelsen 2010. Hver skole sikres mindst to repræsentanter – desuden skal der være en forældrevalgt, der repræsenterer specialklasserækken på Skovboskolen.

Hvis der er tale om "fredsvalg" vil valget være afsluttet i løbet af april måned. Hvis der er tale om "afstemningsvalg", skal valget være afsluttet senest den anden torsdag i maj.

Bekendtgørelse for skolebestyrelsesvalg: Valgbekendtgørelsen


Frister i forbindelse med skolebestyrelsesvalg 2010

Begivenhed: Frist:
Valgbestyrelse nedsættes. Uge 9
Underretning af hjemmene om valgmøde. 12. feb. 2010
Valglister fremlægges på skolernes kontor.   2. marts 2010
Orientering om valgmøde, sted/klokken. 16. marts 2010
Sidste frist for optagelse på valglisten. 22. marts 2010
Valgmøde. 23. marts 2010
Opstilling af kandidater. 23. marts 2010
Sidste frist for kandidatopstilling + materiale.   3. april 2010
Sidste frist for aftale om fredsvalg   4. april 2010
Evt. orientering til hjemmene om skriftligt valg.   2. maj 2010
Afstemningsperiode.   2. maj til og med 12. maj 2010
Evt. klager vedr. skriftlig afstemning. 22. maj 2010
Orientering af hjemmene om resultat af valg. Hurtigst muligt

TOP
Valgresultat efter aftale om fredsvalg april 2010
Den nye skolebestyrelse tiltræder hvervet den 1. august 2010

ValgtForældrerepræsentanter: (navn i tilfældig orden)
2010 -  Claus Løvendahl, Slimmingevej --, 4100 Ringsted
2010 - Erik Andersen, Ringstedvej --, 4100 Ringsted
2010 - Kim Juul Ibsen, Duehusvej --, 4632 Bjæverskov
2010 - Helle Sander Sunesen, Lidemarksvej --, 4632 Bjæverskov
2010 - Tina Sølberg, Gørslev Skole
2010 - Hanne Karina Grøn Veggerby, Smedeparken --, Slimminge, 4100 Ringsted  
2010 - Nanna Steenstrup Trekanten --, Gørslev, 4100 Ringsted (specialklasserep.)
 Stedfortrædere i nævnte rækkefølge:
1 - 2010  Michael Hjalholt Eismark, Skolevej --, 4632 Bjæverskov
2 - 2010Peter Thomas Affeldt, Granlunden --, 4632 Bjæverskov (specialklassestedf.)  
3 - 2010Stefan Einarson, Gørslev Skole
4 - 2010Henrik Gissel Szokody, Bøgedevej --, Slimminge, 4100 Ringsted
 Medarbejderrepræsentanter:
2010 - Helene Østergaard, Gørslev Skole
2010 - Lene Fog Jørgensen, Skovboskolen
Suppl.Jeanne Søndergaard Pedersen, Skovboskolen
 Elevrepræsentanter: (vælges i august)


Sidst opdateret den 14. april 2010