Skolebestyrelsens udvalg

Udvalg: Ansvarlig i skolebestyrelsen:
Forretningsudvalg

Virksomhedsplan, vision og målsætninger.
Organisation.
Forretningsorden.
Kontrakt/aftaler med Kommunalbestyrelsen.
Årsberetning.

Formand, Ib Stig Sørensen.
Næstformand, Lars Frederiksen.
Hans Erik Jensen.
Økonomiudvalg

Regnskab.
Budget.

Næstformand, Lars Frederiksen.
Jens Andersen.
SFO

SFO-forældreråd.
Samarbejdsaftale med SFO-forældreråd.
Fællesmøder med SFO og SB.

Næstformand, Lars Frederiksen.
Dan Oddershede.
Fysiske rammer

Byggeriets udvikling.
Indeklima, herunder ren- og vedligeholdelse.
Lokaleindretning.
Kantine.
Inventar.
Undervisningsmaterialer.
Netcafé.

Formand, Ib Stig Sørensen.
Dan Oddershede.
Ansættelsesudvalg

Ledelsesprofiler.
Medarbejderprofiler.
Jobbeskrivelser.
Ansættelsessamtaler.

Formand, Ib Stig Sørensen.
Hans Erik Jensen.
Susanne Reiff Petersen.
Skole/hjem samarbejde og pædagogik

Forældrekonsultationer i samarbejde med SFO.
Forældremøder.
Lektiecafé.

Underudvalgene: Indskoling, Mellemskole og Udskoling jf. nedenstående specifikation.

Pia Lange.
Susanne Reiff Petersen.
Jens Andersen
Underudvalg til
Skole/hjem samarbejde:
Ansvarlig i skolebestyrelsen:
Indskoling (0. - 2. klasse)

Medarbejderteams.
Pædagogisk udvikling.
Læring.
Kundskaber og færdigheder.
Elevråd.
Kontaktforældre.

Formand, Ib Stig Sørensen.
Pia Lange.
Mellemskole (3. - 7. klasse)

Medarbejderteams.
Pædagogisk udvikling.
Læring.
Kundskaber og færdigheder.
Elevråd.
Kontaktforældre.

Jens Andersen.
Hans Erik Jensen.
Udskoling/Overbygning (8. - 10. klasse)

Medarbejderteams.
Pædagogisk udvikling.
Læring.
Kundskaber og færdigheder.
Elevråd.
Kontaktforældre.

Dan Oddershede.
Susanne Reiff Petersen.
Ad hoc udvalg: Ansvarlig i skolebestyrelsen:
Mobning Pia Lange
Juletræ Pia Lange
Susanne Reiff Petersen
Trafik Lars Frederiksen
Hans Erik jensen
Skoleavis (Kontakten) Susanne Reiff Petersen
Skolens hjemmeside på Internettet Formand, Ib Stig Sørensen


Sidst opdateret den 8. marts 2001