Skolebestyrelsesvalg 2008

Bo Høier

Billede mangler

I forbindelse med min kandidatur til skolebestyrelsen, vil jeg hermed gerne præsentere mig selv og mine forestillinger om, hvad jeg kan bidrage med i skolebestyrelsesarbejdet som forældrerepræsentant.

Jeg er 44 år og gift med Karoline Danielsen. Jeg har 2 børn på Skovboskolen, Anton i 6.a og Signe i 3.a. Begge børn går i SFO/klub.
Jeg har de sidste 11 år været ansat på Vallø stift som skovarbejder/parkforvalter og fungerer på 7. år som tillidsrepræsentant på stedet.
I forbindelse med mit tillidshverv har jeg været aktiv bestyrelsesmedlem i såvel gruppebestyrelse samt afdelingsbestyrelse i den lokale afdeling 3F Køge Bugt.

Som forælder til børn på Skovboskolen er det, set i lyset af den seneste tids problemer på skolen i forbindelse med bl.a. kommunesammenlægningen, skiftende ledere, manglende skolepsykolog, læreudskiftning og dårligt indeklima, vigtigt for mig at kunne være med til at ændre på forholdene og spore skolen ind på det rette spor.

Der er for mig ingen tvivl om, at det er vigtigt for vore børn at opnå et højt fagligt niveau for at kunne klare sig i en mere og mere konkurrencepræget verden, men jeg er på den anden side også sikker på at værdien af et højt fagligt niveau er stærkt overvurderet, hvis ikke det kombineres med kreative og sociale kompetencer. Disse faglige, kreative og  sociale kompetencer kan kun udvikles tilfredsstillende i rolige og trygge rammer på en velfungerende skole. Sådanne rolige og trygge rammer har Skovboskolen brug for, og jeg mener det er nødvendigt vi som forældre gør vores for at opnå dette.
Mit bidrag har indtil videre, været i det små som kontaktforælder i 6a og jeg tilbyder nu en mere omfattende indsats som kandidat til skolebestyrelsen.

Udover det faglige miljø mener jeg også at der bør være fokus på det fysiske/psykiske miljø. Herunder kost og fysiske rammer. For at opnå optimal indlæring er det nødvendigt  med optimal velvære. Det vil derfor være ønskeligt at der på Skovboskolen blev sat fokus på motion, ergonomi, akustik og økologisk kost.

Med venlig hilsen

Bo Høier
Lidemarkvej --
4632 Bjæverskov


Sidst opdateret den 29. februar 2008