Skolebestyrelsesvalg 2006

Dorte Myhre Therkildsen

Barn i klasse: 4.B

Tidligere aktiv på skolen som:
Skolebestyrelsesformand.

Min holdning til skolen:


De områder jeg synes er vigtige at arbejde med:

Jeg synes, at arbejdet i skolebestyrelsen er spændende og giver et bedre indblik i, hvordan skolen fungerer for vores børn. Samtidig giver det mulighed for, at man som forældre kan være med til at gøre skolen til et sted, hvor læringsmiljøet er i top, og hvor børn og voksne trives.
En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmet, således at alle forældre får mulighed for at tage aktivt del i deres børns hverdag i skolen – for med viden følger indflydelse.
Skolebestyrelsen arbejder også aktivt for, at skolerne får de bedste betingelser i forbindelse med kommunesammenlægningen. I samarbejde med skolen deltager skolebestyrelsen også i en arbejdsmiljøvurdering.
Jeg genopstiller til skolebestyrelsesvalget, da jeg gerne vil fortsætte arbejdet med ovennævnte og andre spændende punkter.


Sidst opdateret den 27. januar 2006