Skolebestyrelsesvalg 2008

Kaj Mortensen

Billede mangler

Jeg er 63 år, uddannet i politiet, hvor jeg har været ansat i mere end 40 år bl.a. 13 år som vicepolitiinspektør i Køge politikreds, og 6 år som politiinspektør i Vordingborg politikreds indtil min pensionering i 2006.
I mit arbejdsliv har jeg været meget optaget af trafiksikkerhed og sikre skoleveje. Jeg har i en årrække været lokal medlem af Rådet for Større Færdselssikkerhed, ligesom jeg har været medlem af lokal færdselssikkerhed i det gamle Roskilde amt.

Jeg er gift med Annette og har 3 børn - Maria på 18, Andreas på 13 og Laura på 12 år.
Andreas går i 7A på Skovboskolen og Laura skal starte i 7. klasse på Skovboskolen efter sommerferien 2008.
Jeg er medlem af skolebestyrelsen på Gørslev skole, og har været formand for skolebestyrelsen, siden jeg blev valgt ind for 14 år siden. Jeg var i april 2007 medstifter af Skole og Samfunds lokalafdeling i Køge kommune, og har været formand for lokalafdelingen siden starten.

Jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget fordi, jeg fortsat gerne vil bidrage til, at vi har en folkeskole, hvor eleverne får den undervisning og uddannelse der gør, at de vil være i stand til at fortsætte med en ungdomsuddannelse. Den erfaring jeg har fra skolebestyrelsesarbejdet på Gørslev skole, fra mit arbejde i Skole og Samfund og erfaringen fra mit arbejdsliv gør, at jeg mener mig i stand til at medvirke til den opgave.

Skolebestyrelsesarbejdet drejer sig også om lokalpolitik. Min erfaring i samarbejde - ikke mindst med de kommunale myndigheder - gør, at jeg mener mig i stand til at varetage den opgave - navnlig med hensyn til varetagelse af lokalsamfundets interesser.
Ved at vælge mig til skolebestyrelsen vil i få et medlem, der er på vagt overfor de mange tiltag, der i disse år kommer fra kommunal side - ikke mindst for at mindske udgifterne til skolevæsenet.

Jeg lægger stor vægt på skole/hjem-samarbejdet og ser det som en vigtig del af skolebestyrelsens arbejde. Det er vigtigt at en skolebestyrelse også tager udgangspunkt i, hvad forældrene har brug for i samarbejdet med skolen og at forældrene overalt ses som en resurse for børnenes læring. Faktorer i hjemmet har den allerstørste betydning for, hvor meget børnene lærer i skolen.

Med venlig hilsen

Kaj Mortensen,
Giesegårdvej --,
Gørslev,
4100 Ringsted


Sidst opdateret den 29. februar 2008