Skolebestyrelsesvalg 2008

Kenn 'Birger' Klinthøj

Kenn Birger Klinthøj

Jeg er 44 år, og uddannet som gartner, Bachelor i Psykologi, samt Cand.Scient.Soc. i Udviklingsstudier. Jeg er tidligere elev på Skovboskolen, og har været med i skolebestyrelsesarbejdet i de 4 foregående år. Jeg har arbejdet med at gøre skolen bæredygtig i drift og anlæg, og kommet med ideer til hvordan vores børn kan arbejde og tænke på vores fælles jordklode.

Jeg ser Skovboskolen gå igennem en turbulent proces i disse år. En proces der ikke gavner vores børns indlæring, eller personalets arbejdsvilkår. Der er mangel på økonomiske ressourcer til udvikling af Skovboskolen, dens elever og personale. Dette er helt bevidst fra regeringens side og helt i tråd med Anders Fogh's minimalstatsprincipper om at forringe arbejdsvilkårene for de offentlige ansatte og den offentlige sektor generelt (skoler, ældrepleje mv.).

"Vi ejer hele verden..." sagde den tidligere Finansminister Thor Pedersen, men at afsætte ressourcer til at investere i børn, sundhed, skoler, bæredygtighed vil regeringen ikke.
I 2007 skulle Køge Kommune spare 15 mill. på skoleområdet, konsekvensen blev 10% mindre til undervisningsmidler, Kronebeløbet pr. elev blev nedsat - dvs. en elev skal koste mindre, der blev færre penge til to-sprogsundervisning, takstforhøjelse på SFO 2, åbningstid i SFO reduceres, sværere at ansætte faguddannet personale, m.m. Det er hvad vi som forældre har fået for vores skattekroner. Derudover pålagde Sammenlægningsudvalget den daværende skoleledelse på Skovboskolen at et SFO's overskud på ca. 1. mill. kroner fra den forældrebetalte SFO skulle overføres til den offentligt finansierede skoledel. Skoledelen havde tilfældigvis 1. mill. kroner i underskud.

Konkret går jeg ind for at Skovboskolen:

 • Får sin egen kantine med økologisk mad.
 • Får ordnet indeklimaet overalt på skolen/SFO.
 • Får bygget et større væksthus til kantine, teater/festsal og naturvidenskabelige værksteder.
 • At der udelukkende bliver brugt økologiske fødevarer i undervisningen.
 • At skolen aktivt nedsætter sit CO-2 udslip.
 • At der bliver nedsat en ekstern konfliktstyrings gruppe, der kan tage hånd om både elev- og personalekonflikter.
 • At elever, personale og ledelse bliver udstyret til at håndtere konflikter på menneskelig og demokratisk vis.
 • At den rummelige, fleksible og inkluderende skole bliver gennemført i praksis.
 • At skolen ganske enkelt får tildelt flere økonomiske ressourcer således at retorikken i Virksomhedsplan 2008 kan gennemføres i virkeligheden.
 • At elevantallet pr. klasse bliver sat ned til max. 20 elever pr. klasse.
 • At der bliver ansat flere faguddannede lærere og pædagoger.
 • At der bliver gennemført affaldssortering på hele skolen/SFO
 • At elevernes sociale og intellektuelle kompetencer bliver udviklet.
 • At en bevidstgørelsesproces vedr. opførsel og bæredygtighed bliver iværksat.
 • At eleverne bliver inddraget i projekt Legefort ved SFO.
 • At Gørslev Skole forbliver selvstændig med egen ledelse og bestyrelse.
Ovenstående er muligt såfremt
 • Regeringen og Køge Kommune tildeler flere økonomiske ressourcer til Skovboskolen (skolerne),
 • at skoleledelserne udviser kompetence,
 • at vi som forældre formår at opføre os ordentligt, samarbejde og respektere hinandens synspunkter.
 • Og at vi forældre formår at give disse værdier videre til vores børn.

Med venlig hilsen
Kenn 'Birger' Klinthøj


Sidst opdateret den 3. marts 2008