Skolebestyrelsesvalg 2008

Nette Schultz

Nette Schultz

Som mor til tre børn på Skovboskolen vil jeg gerne gå ind i skolebestyrelsen ud fra følgende grundprincipper:

  • Glade og trygge børn skaber basis for god indlæring.
  • Både boglige/faglige, kreative og sociale kompetencer er vigtige at lære.
  • Det er vigtigt at motivere børn til at øve sig og lære så godt som de kan med udgangspunkt i deres egne forudsætninger.
  • Engagerede og fagligt kompetente lærere er en forudsætning for en god skole.
  • Det skal prioriteres, at alle på skolen - børn, medarbejdere og forældre - trives og føler et fællesskab omkring at Skovboskolen skal være et godt sted at være.

Jeg er af uddannelse ingeniør og har i efterhånden en del år været ansat som underviser og forsker på Danmarks Tekniske Universitet indenfor menneske-computer interaktion og anvendt kunstig intelligens. Jeg har deraf god erfaring med undervisningsmiljøer på universitetsniveau og ved hvad det er af kompetencer der kræves af unge som i dag vælger en videregående uddannelse som f.eks. et teknisk universitet. Ved siden af børn, mand og arbejde har jeg heste som stor interesse.

Noget af det vigtigste for skolebestyrelsen vil være at få et godt samarbejde i gang med den kommende nye ledelse, og sammen skabe visionære realistiske mål for Skovboskolen som en skole i udvikling.

Med venlig hilsen
Nette Schultz


Sidst opdateret den 3. marts 2008