Skolebestyrelsesvalg 2008

Peter Knappmann

Billede mangler

Jeg er 44 år, gift med Gitte og vi har to børn. Martin i 5 a og Camilla som er gået ud af skolen og i dag bor i USA. Jeg er næstformand i bestyrelsen, hvor jeg har siddet de sidste 2 år. Jeg er ansat i Nykredit´s udvikling og IT afdeling, hvor jeg er projektchef.

Jeg genopstiller til skolebestyrelsesvalget, da jeg gerne vil fortsætte arbejdet med nedennævnte emner.

Jeg vil arbejde for at:

  • skolen bliver et godt og trygt sted for vores børn at være, uden mobberi.

  • skolens medarbejdere oplever det som en god arbejdsplads. Der er i dag alt for mange negative udtagelser omkring skolen, det skal vi have vendt. Vi har behov for de gode historier.

  • idræt skal styrkes, da det er vigtigt at vores børn får motion, eventuelt ved daglige motionsløb.

  • vi får skolemad til alle. Jeg mener ikke at vi for alt i verden skal have økologi, men vi skal løbende arbejde hen i mod dette.

  • samarbejdet mellem SFO og skole skal stadig udbygges til glæde for begge parter.

  • sammenlægningen mellem Skovboskolen og Gørslev skole skal ske på en måde som sikrer at begge skoler også i fremtiden vil kunne bestå.

  • fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmet, således at alle forældre får mulighed for at tage aktivt del i deres børns hverdag i skolen - for med viden følger indflydelse.

I øvrigt vil jeg gerne henvise til virksomhedsplanen 2008 for Skovboskolen, hvor jeg syntes at vi har fået nogle rigtige gode tiltag skrevet ind. Udfordringen er så at få dem implementeret.

Peter Knappmann
Læskovvej --
4632 Bjæverskov
Tlf. --------/--------
E-mail: (Slettet 29/6 2018 - EU’s persondataforordning)


Sidst opdateret den 29. februar 2008