Skoleskema for 5.A - Skovboskolen

SC • K6 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.05 - 8.50 Kristendom Matematik Natur/teknik Dansk P-fag:
  Håndarbejde
  Medie
  Sløjd
8.50 - 9.35 Dansk Matematik Matematik Matematik
 9.55 - 10.40 Dansk Engelsk Dansk P-fag:
  Håndarbejde
  Medie
  Sløjd
Engelsk
10.40 - 11.25 Musik Natur/teknik Engelsk Dansk
12.05 - 12.50 P-fag:
  Svømning
  Billedkunst
Idræt Historie Klassens tid Dansk
13.00 - 13.45 Idræt Historie    
13.45 - 14.30          

Sidst opdateret den 20. juli 2010