Skoleskema for 5.B - Skovboskolen

MJ,FS,MM • L2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.05 - 8.50 Dansk Matematik Natur/teknik Dansk P-fag:
  Håndarbejde
  Medie
  Sløjd
8.50 - 9.35 Dansk Matematik Natur/teknik Musik
 9.55 - 10.40 Kristendom Engelsk Matematik P-fag:
  Håndarbejde
  Medie
  Sløjd
Dansk
10.40 - 11.25 Engelsk Dansk Engelsk Historie
12.05 - 12.50 P-fag:
  Billedkunst
  Svømning
Idræt Dansk Klassens tid Historie
13.00 - 13.45 Idræt Matematik    
13.45 - 14.30          

Sidst opdateret den 20. juli 2010