Pædagogisk IT-kørekort.

Besvarelse af Modulopgave H
Team PSC


PÆDAGOGISKE ASPEKTER:

 • I øjeblikket er IT integreret i det omfang den enkelte lærer ønsker og magter det.
  IT maskinerne er samlet i 4 værksteder med samlet 80 maskiner på nettet.
  Efteruddannelsen af lærerne er begrænset til pæd. IT-kørekort for alle fordelt over 3 år.
  Der er afsat 25000 kr, til vedligeholdelse og drift af IT-udstyr.
  Skolen abonnerer på en programpakke på MikroVærkstedet, og i år har PSC ekstraordinært afsat 4000 kr til fællesindkøb og licenser. Yderligere IT-programmer købes over de enkelte fagkonti, men der er afsat så få penge på dem, at de kun lige dækker taskebøger og tilhørende engangsbøger.
  IT-vejledningen forestås af IT-læreren, når der er tid.

 • Af ændringer ønskes:
  En løbende fornyelse af maskinparken.
  En løbende uddannelse af lærernes kompetence indenfor IT-området.
  Øget tid til IT-vejledning af den enkelte lærer.

 • Som udvidelse af den enkelte lærers kompetence på IT-området kunne vi tænke os pædagogiske arrangementer, som fokuserer på de nyere IT-materialer og muligheder inden for de forskellige fag samt udvidet fagrådsarbejde, så IT-implementeringen kan diskuteres og udvides her, såvel som mellem faggrupperne.
  Udvidet fagrådsarbejde forstået på den måde, at der tildeles flere timer til fagrådsformændene, så han/hun kan være inspirator og formidler.HÅNDVÆRKSMÆSSIGE ASPEKTER:

 • Målgruppen er skolens ledelse og vores kolleger.

 • Produktet er en folder ( bilag ).IT I UNDERVISNINGEN

STATUS VISIONER HANDLEPLAN
150 computere fordelt på 4 værksteder.
(80 på internettet)
Tidssvarende hardware. Løbende udskiftning af hardware.
Obligatorisk IT-kørekort til 18 lærere. Udvikling af lærernes IT-kompetancer (flere med IT-kørekort). Efteruddannelse/kurser.
25.000 kr til IT-vedligeholdelse. Økonomiske midler til vedligeholdelse af hardware. Pæd.råd og skolebestyrelsen søger om ekstra midler til det voksende IT-område.
Obligatorisk EDB-undervisning, 0-9 kl. Økonomiske midler til fornyelse af software.
Manglende overordnet kommunal målsætning. Overordnet kommunal målsætning for IT-området. Henvendelse fra pæd.råd til politikerne.
Manglende præcisering af fagrådenes ansvar for IT-implementering. Udvidet fagrådsarbejde. Udmelding fra pæd.råd og skoleledelse.

Anna Marie, Kirsten, Jan, Jørgen og Niels, marts 2003.


Sidst opdateret den 25. marts 2003