Pædagogisk IT-kørekort
Modul H
SKOVBO 1 - PÅ VEJ VIDERE
FORSIDEN STATUS SEDBG KOMPETENCER VISIONER

Status

Skovboskolen er ifølge Skovbo Kommune den førende skole i kommunen hvad angår IT...!

Vi har pt. 2 computerrum indeholdende 14 maskiner pr. rum, et fællesområde med 15 maskiner på biblioteket, 8 maskiner i et fællesrum ved de små klasser, og derudover et meget varieret udbud af maskiner i de forskellige klasselokaler, fra ganske nye maskiner på niveau med Edb-lokalerne til maskiner som stadig kører Windows 3.1 med den dertil hørende programflade.

Edb-lokalerne skal bookes via en fælles net side, mens de fleste andre maskiner er tilgængelige via "først til mølle" princippet, altså ikke noget som kan bruges i planlægningen.
Edb-lokalerne er oftest overbookede og gerne i ugevis frem, altså er det positivt at mange planlægger at benytte maskinerne i forbindelse med undervisningen, men oplevelsen er desværre så ofte negativ, da lokalerne på trods af bookningen ikke benyttes.

Dette kan nok hænge sammen med at vi som undervisere ikke er dygtige nok til at finde sammenhænge imellem den "normale" undervisning og hvornår og hvordan vi evt. kunne inddrage IT-redskabet fornuftigt, man møder nok en blokering der siger, "OK, vi havde egentlig tænkt at benytte IT, men her hvor vi er nået kan vi ikke rigtig forene ideerne, og frygter at det bare bliver hyggetimer ved maskinerne når vi ikke selv er sikre på formålet".

Altså at vi trods kurser, og en ret bred programflade ikke føler os nok inde i stoffet, til sikkert at lade IT´en indgå på lige fod med andre mere traditionelle metoder. Mange er stadig nok i tvivl om det funktionelle i brugen, "lærer de nu noget" "gider de, eller spiller de bare", og selvom vi da har mange fine programmer, har vi alligevel ikke ressourcer til at have det sidst nye, så når du når et vist klassetrin, og eleverne er forvendte med flotte programmer hjemmefra, kan et gammelt DOS matematik program da nok virker på grimt og kedeligt, så ingen tvivl om at programfladen burde opdateres jævnligt, med de nye og sikkert meget dyre programmer.

Det sidste problem er oplevelsen af at maskinerne enten ikke virker eller går ned undervejs.
Vi er hårdt ramt af hærværk på maskinparken, og selvom vores IT-ansvarlige er meget kvalificeret og engageret må vi jo også her erkende et klart ressourceproblem i forhold til at vedligeholde maskinparken, så den er altid er tilgængelig og anvendelig.