Pædagogisk IT-kørekort
Modul H
SKOVBO 1 - PÅ VEJ VIDERE
FORSIDEN STATUS SEDBG KOMPETENCER VISIONER

Systematisk EDB-Grunddudannelse

Formål:
  • At give alle skolens lærere og elever en forudsætning for at kunne integrere EDB i undervisningen.
  • At skolens lærere sammen med deres elever i løbet af et skoleforløb (0.-10. klasse) gennemfører nøjere planlagte undervisningsforløb, der integrerer en bred vifte af tilgængelig IKT.
  • At elever og lærere opnår en mærkbar fortrolighed i arbejdet med EDB. Så de derved opnår øgede muligheder for eksperimenterende og differentieret undervisning.
  • At udarbejde en kopimappe med nøjere beskrevne undervisningsforløb og vejledninger til lærerne samt kopiark til eleverne.
(kilde:www.skovboskolen.dk)