Pædagogisk IT-kørekort
Modul H
SKOVBO 1 - PÅ VEJ VIDERE
FORSIDEN STATUS SEDBG KOMPETENCER VISIONER

Kompetencer

Er lærerne gode nok til at udnytte de redskaber, de får via Systematisk EDB-Grunddudannelse(SEDBG):
Desværre er det på Skovboskolen kun dansk- og matematiklærerne, der får timer i SEDBG. Det i sig selv reducerer antallet af lærere, som får indblik/kendskab til de relevante fagprogrammer.
I perioder er skolens 2 edb-lokaler optaget af SEDBG- undervisning. For andre lærere er det ikke muligt at planlægge et undervisningsforløb, hvor IT er integreret.

It-kørekortet kan gøre en forskel:
Gennem arbejdet med It-kørekortet mødes forskellige faggrupper. Det satte for vores vedkommende gang i mange gode pædagogiske diskussioner, hvor vi alle var enige om, at et af målene skulle være en integration af de fag vi repræsenterede.
Det har været et forløb, hvor vi har gjort brug af vores forskellige tilgange til IT.

I arbejdet med det pædagogiske IT-kørekortet har vi alle fået mange gode redskaber til vores videre undervisning. Disse redskaber ville vi umiddelbart ikke selv være kommet på. Endvidere er det redskaber, der kan være med til at lette vores/ elevernes arbejde.