Pædagogisk IT-kørekort
Modul H
SKOVBO 1 - PÅ VEJ VIDERE
FORSIDEN STATUS SEDBG KOMPETENCER VISIONER

Visioner

For at kunne lave et forslag til implementering af vores ønsker omkring IT på Skovboskolen er det nødvendigt med en visionær strategiplan.
I disse tider med voldsomme besparelser på folkeskoleområdet, er det utænkeligt at alle indsatsområder kan aktiveres samtidigt. Vores forslag til forbedringer er i høj grad forbundet med øgede midler i form af både tid og penge. Hvilket i sidste ende handler om at nedskære på andre områder, da øgede midler indenfor folkeskolen virker utopisk.

På vores skole har vi, som tidligere nævnt, to computerrum der kan bookes online via skolens hjemmeside.
Derudover er der oprettet en "skrivestue" med ca.15 computere til fri afbenyttelse. Da alle tre lokaler ofte er optaget, ser vi det som en stor forbedring af elevernes og lærernes arbejdsvilkår hvis indsatsområdet blev et større antal computere i de enkelte klasser.
Det er fint at afsætte hele lektioner til arbejdet med computere, men hvis IT skal integreres i undervisningen og ikke stå separat, skal adgangen til arbejdsværktøjerne være nem og konstant.

Dernæst skal der gøres noget ved "maskinparkens" beskaffenhed. For at kunne følge med udviklingen indenfor programmer til skolebrug, er det essentielt at computerne er funktionelle og opdaterede. Vi mener ikke at det er nødvendigt med top tunede "monstermaskiner" til kr. 15000 stk., men flere programmer i dag kræver eksempelvis nyere styresystemer.

Sidst men absolut ikke mindst, kræver en fortsat edb-integration og IT-udvikling i skolen, at lærerne (alle lærerne) sætter sig ind i mulighederne og lærer at bruge dem, eksempelvis ved hjælp af det Pædagogiske IT-kørekort.