IT-visioner
for
Skovboskolen

Pædagogiske mål

IT skal integreres i alle fag og alle klasser. Vi skal som lærere have både faglige mål, men også mål for it-emner, begreber og metoder, sådan at vi på Skovboskolen giver vores elever et handlerepertoire i fremtidens informations- og kommunikationssamfund.


Eleverne skal forberedes på et samfund, hvor IT-kompetence er en nødvendighed. De skal i deres voksenliv kunne betjene og forholde sig til computeren og dens programmer i relevante situationer.


For at muliggøre dette, er det vigtigt, at alle, såvel ledere som lærere, står bag en ny kultur. En lærer, der føler sig inspireret og engageret, også i forhold til IT, vil bringe dette videre til sine elever, som ringene i vandet efter et fiskens slag med halen.Skovboskolens ledelse skal foregå med et godt eksempel. Vi skal have en synlig ledelse, også indenfor IT-området.
Ledelsen skal hyppigt bruge konferencen i skolekom frem for papiroplæg.

Skovboskolens lærere skal udveksle idéer og inspirere hinanden. Vi skal arbejde med IT i årgangsteams.
Alle lærere på Skovboskolen skal have IT-kørekort - og nyansatte skal tilbydes et.

Skovboskolens elever skal rustes til morgendagens samfund. De skal have en skolegang, der giver dem mulighed for at udvikle deres IT-kompetence. En skolegang, hvor IT er en naturlig del af undervisningen.


Pædagogiske rammer

For at fremme IT-integrationen, så den bliver en naturlig del af undervisningen, skal hver klasse have en nyere computer med netopkobling pr. 8. elev, dog mindst to computere pr. klasse. Desuden en printer, en scanner og et digitalt kamera pr. klasse.


Computerlokalerne og pædagogisk servicecenter skal forsætte som hidtil, men derudover skal pædagogisk servicecenter have ti bærbare computere til udlån til ekskursioner, udendørs undervisning m.m.


Lærernes forberedelsesrum fungerer stort set optimalt, men skal suppleres med en scanner samt en farveprinter. Alle lærere skal desuden hjemme have en computer stillet til rådighed af skolen.


Vejledernes rolle

Vejlederne skal som hidtil forestå systematisk edb-grunduddannelse. De skal fortsat have tilsyn med alle skolens computere. Desuden skal de hjælpe og vejlede lærerne med store såvel som små daglige problemer og skærmydsler, sådan som de allerede gør det.


Derudover skal vejlederne ca. tre gange årligt arrangere workshops for skolens lærere. Disse workshops kunne omhandle introduktion til nye programmer, brug af scanner, nye pædagogiske strømninger indenfor IT etc.


For at kunne varetage alle disse funktioner - vejleder, inspirator og daglig hjælper - er det vigtig, at vejlederne har mulighed for at hente inspiration ved af hjælp af kurser m.m.


Birgit, Mette & Merete, marts 2003.


Sidst opdateret den 13. marts 2003