Pædagogisk IT-Kørekort

Besvarelse af modulopgave H

Skovbo Team 4

Som afslutning på it-forløbet fremlægger gruppen nogle refleksioner over kurset og nogle tanker og ideer for fremtiden på Skovboskolen ved indførelsen af den fleksible skole med afdelingskoordinatorer og årgangsteam.


Pædagogiske aspekter

1. Samarbejde.

It-kurset har været lidt af en udfordring for os. Vores faglige viden på området var vidt forskellig. Den ene underviser i en specialklasser, men tidligere i overbygningen og den anden i udskolingen. Fagområdet forskelligt, men vi var fra start ikke i tvivl om hvilket emne vi ville behandle. Det skulle være relevant for undervisningen, dagligdagen, noget vi ville afprøve på eleverne i specialklassen.
Samarbejdet har været godt, vi har suppleret hinanden udmærket på det faglige område.

2. Vejledning.

Skolens IT-vejledere har altid været villige til at hjælpe og vejlede i den udstrækning vi har haft behov derfor. De er kommet med flere gode forslag til undervisningsdelen.

3. Intern efteruddannelse.

Alle skolens elever fra 0. - 9. kl. modtager et antal undervisningstimer pr. år. Tilrettelagt således at alle får en god viden og forståelse for brug af EDB.
Undervisningen er tilrettelagt, så de selvstændigt kan anvende det i deres undervisning.
Hvorledes de kan hente oplysninger på nettet der vil være relevant for evt. projektopgaver.
Inden den enkelte klasse skal modtage undervisningen er der gennemført en undervisning af og orientering af de deltagende lærere således at de kan være hjælpere i klassen.

4. Udstyr og fysiske rammer.

Skovboskolen råder i dag over ca. 180 computere, fordelt over 2 computerlokaler med 14 pcère i hver. Pædagogisk servicecenter (PSC) to skrivestuer med henholdsvis 14 og 12 maskiner. Et mindre lokale med 8 maskiner.
Til lærernes brug, et forberedelseslokale med 7 maskiner. Lærerværelse 3 maskiner.
Resten er fordelt til faglokaler klasselokaler m.v.
Specialklasserne er særdeles veludstyret - næsten en pr elev, netop for at styrke deres muligheder for et bedre kendskab til relevant brug af maskiner til indlæring.

5. Budget.

Der er afsat rimelige midler til indkøb af nyt edb og supplement samt vedligeholdelse af "maskinparken".
Desuden er vore 2 edb vejledere meget opmærksomme på nye programmer.
Budgettet administreres i samarbejde med administrationen.


Ønsker om ændringer

Hvis Skolen i dag skal leve op til vort moderne samfund, hvor edb er en naturlig del af hverdagen skal vi være med til at uddanne vore elever bedst mulig uanset om det er en elev fra en specialklasse eller en normalklasse.
Eftersom der i dag kræves undervisningsdifferentiering i alle fag, bør der være en maskine til rådighed til hver tredje elev i klassen og for specialklassen hver enkelt.
For lærerne bør der hver halve år gennemføres et kursus med oplysninger om det sidste nye ved vore it – vejledere.


Implementering

I dag har skolen et lokalereservationssystem, som de fleste er ved at være fortrolige med.
Det næste tiltag må være at kalendersystemet skal indføres. Dette er en absolut nødvendighed ved indførelsen af den fleksible skole med afdelings- og årgangsteam.
Sker dette ikke vil det være vanskeligt at tilrettelægge mødevirksomhed, planlægning af fravær samt holde styr på elevernes samlede timeforbrug.


SKOVBOSKOLENS STYRKER

Skovboskolen råder i dag over et fint antal computerlokaler, heraf det ene uden reservation, 26 maskiner på PSC, 5 stk. på biblioteket, 10 stk. til lærerne. Mange ældre maskiner, men også et rimeligt antal nye hurtige.

 • IT-vejledere.
  Skolen har to særdeles dygtige og veluddannede IT-vejledere, som altid er hjælpsomme og gode til at give inspiration og skitsere muligheder for den enkelte.
  Nogle problemknusere.
  Revidere hele tiden den grundlæggende edb uddannelse for eleverne.
  Positive for nye tiltag f.eks. i 9. årg. Deres første hjemmeopgave skulle afleveres på edb og sendes på mail til læreren.

 • Pædagogisk IT-kørekort.
  Gennemførelse af det grundlæggende pædagogiske IT-kørekort for alle lærere for at styrke integrationen i alle fag.
  Eksemplet kunne være: Drager.


SKOVBOSKOLENS SVAGHEDER

Flere af kollegerne har ikke den fornødne interesse og dermed kendskab til edb's muligheder i undervisningen.
Ønsker ikke at benytte kalendersystemet og den nødvendige tid til at sætte sig ind i de enkelte programmer, der kan være relevant for deres fag og bruge dette til at underbygge differentieringen i hverdagen.


SKOVBOSKOLENS VISIONER

 • At få alle kolleger opdateret på IT området
 • Ønskeligt at alle blev fortrolige med SkoleKom, for herigennem at udveksle erfaringer/ideer.
 • Få alle klasser/faglokaler udstyret med et passende antal maskiner
 • Få fagrådene til at fungere bedre
 • Alle lærere udstyret med en computer med fri internet adgang hjemme
 • Alle elever ved afslutning på deres skolegang kan benytte og anvende edb på bruger niveau.


Skovbo team 4.

Der har været godt samarbejde. Vi er begge travle personer i vores hverdag både på og uden for skolen, men altid haft tid til det pædagogiske og sociale samarbejde omkring opgaverne.
Drage emnet har været til stor glæde for eleverne, deres forældre og os.
Alle har hygget sig med det.

MVH.

Tina og Erling.


Sidst opdateret den 7. juni 2004