Systematisk EDB-
Grunduddannelse

læsende computer

Formål:
  • At give alle skolens lærere og elever en forudsætning for at kunne integrere EDB i undervisningen.
  • At skolens lærere sammen med deres elever i løbet af et skoleforløb (0.-10. klasse) gennemfører nøjere planlagte undervisningsforløb, der integrerer en bred vifte af tilgængelig IKT.
  • At elever og lærere opnår en mærkbar fortrolighed i arbejdet med EDB. Så de derved opnår øgede muligheder for eksperimenterende og differentieret undervisning.
  • At udarbejde en kopimappe med nøjere beskrevne undervisningsforløb og vejledninger til lærerne samt kopiark til eleverne.


Historie:

Med edb-konsulent Mogens Wittendorff fra Falster som inspirationskilde udarbejdede vi omkring årsskiftet 1995/96 et oplæg til »Systematisk EDB-Grunduddannelse«.

Den 26. februar 1996 blev oplægget forelagt Skovbo kommunes nyligt nedsatte edb-styregruppe som et edb-pædagogisk arbejdsforslag. Det blev positivt modtaget af edb-styregruppens medlemmer. Derimod mødte oplægget ikke megen forståelse hos edb-styregruppens selvudnævnte leder. Det »stred mod hendes opfattelse af individuel undervisning« - ??!! Færdig, afvist!

På Skovboskolen arbejdede vi videre med at udvikle ideen med overvældende stor og dejlig opbakning fra kolleger, ledelse og skolebestyrelse.

I maj 1997 blev det efter ønske fra Skovbo kommunes skoleledergruppe et kommunalt projekt. Vi ansøgte CTU (Center for Teknologistøttet Uddannelse) om tilskud til projektet - og i juni meddelte CTU, at det havde valgt at støtte projektet i 2 år (til juni 1999) med ca. 300.000 kr.

På de 4 af kommunens 5 skoler har projektet været en succes og videreføres efter samme model og for skolens egne midler de følgende skoleår.

»Systematisk EDB-Grunduddannelse« er et af Skovboskolens indsatsområder og står i skolens handlingsplan og driftsaftale.Gennemførelse:

De mål og aktiviteter, som pt ønskes opnået, fremgår af nedenstående oversigt.

Klassetrin: Indhold:
0. årgang Introduktion og hensigtsmæssig betjening af computeren.
Farvelægning/tegning (Digitale malebøger, Paint).
1. årgang Tastaturtræning, Tekstbehandling 1 (Papyrus til Windows).
Farvelægning/tegning. Tegnefilm (TegnefilmVærkstedet).
2. årgang Tekstbehandling 2 (Papyrus til Windows).
Dedikeret database (Dig Selv).
Regneark 1 (Kombi-Regn).
Multimedieprogram 1, lineært forløb (Fremviser)
3. årgang Billede-Lyd-Tekst. Billedbehandling 1 (NeoPaint).
Multimedie 2 (Den Talende Bog, Tegneserie).
4. årgang Tekstbehandling 3 (WordPerfect 9), redigeringsværktøjer, Procesorienteret skrivning. Eventyr. Boganmeldelser (Anmelder). Søgning i Dantek ElevWeb.
5. årgang Tekster og billeder om lokalsamfundet. Internetbrowser.
Kommunikation via E-mail til anden klasse (SkoleKom).
Lave opgavesekvenser til Dansk Arbejde.
Lego-modeller (BlockCAD). Geometrisk konstruktion 1 (GeomeTricks).
6. årgang Navigationsgeometri (MyreSnak), Logbog (LogBog2)
Statistik, Simulation, Regneark 2 (INFA-stat, Kombi-Regn),
Database 2 (Kombi-Base). Spørgeskema.
7. årgang Tekstbehandling 4, layout, fonte, billeder, spalter, skema.
Multimedieprogram 3, elektronisk bog, lineært forløb (NeoBook/Medi8or).
8. årgang Multimedieprogram 4, elektronisk bog, forgrenet forløb + arbejde med lyd (NeoBook/Medi8or).
9. årgang Regneark 3 (Quattro Pro 9), Familieøkonomi 1, Matematiske modeller, Geometrisk konstruktion 2 (GeomeTricks), Funktioner (Funktion), Statistik (VisiStat), Skat, CD-ROM.
10. årgang Familieøkonomi 2. Multimedieprogram 5 (Scala MultiMedia). Elektronisk søgning og konferencer på Internettet. Udarbejdelse af hjemmeside. Netcafé.

Fra 0. til 3. klasse strækker forløbene sig over 15 lektioner.
Fra 4. til 10. klasse over 10 lektioner.
Edbundervisningen gennemføres for de enkelte klasser med 2 (evt. 3) lektioner om ugen.

Klassens elever og den relevante lærer er til stede sammen med en edbkyndig lærer. Sidstnævnte er ansvarlig for instruktion og undervisning af hele gruppen.

Fra skoleårets start er det med i undervisningsplanlægningen, i hvilke uger edb-grunduddannelsen gennemføres for de enkelte klasser.Undervisningsmaterialet

sedbg-mappe 0-5

bestående af kopimapper med de nøjere beskrevne undervisningsforløb, vejledninger, kopiark og samtlige filer til elevøvelserne er fra sommerferien 1999 blevet udgivet på forlaget Vitamat. Desuden medfølger diverse shareware- /freewareprogrammer.

Link til: Forlaget Vitamats hjemmeside.Sidst opdateret den 17. maj 2003