Når du laver layout

Brug ikke mere end tre bogstavstørrelser eller to-tre skrifttyper på en side. Det hæmmer læsningen hvis der er for mange skift på en side.
Vælg passende størrelser på skrifterne Forslag:

20 punkt, fed
14 punkt, fed

12 punkt

Hvis du vil placere teksten midt på linien eller til højre på linien, skal du lade programmet gøre det med funktionerne Centrér eller Højrestil. Brug ikke mellemrumstangenten. Venstrestillet tekst

Centreret tekst

Højrestillet tekst

Vælg den rigtige skrifttype (font) til formålet.
Nogle fonte er pynteskrifter som er velegnede og bedst til overskrifter og opslag, mens andre fonte er til brødtekster
Det er lettere at læse længere tekster hvis brødteksten er sat med en skrifttype der har 'seriffer' - fødder.

En skrifttype uden seriffer er god til overskrifter.

Brug de forskellige tekstattributter (skriftsnit) med måde - og brug kun en effekt ad gangen. Fremhæv med fed skrift eller med kursiv skrift (italics). Du skal ikke bruge begge dele samtidig.

Du skal heller ikke skrive hele tekster på den måde - kun fremhæve.

Undlad at fremhæve med understregninger og STORE BOGSTAVER - det bryder læserytmen fordi de enkelte bogstaver bliver sværere at genkende. Denne måde at fremhæve på er et levn fra skrivemaskinen.

Længere tekster kan skrives i spalter. Når du skriver i spalter, bliver linielængden kortere, og derfor bliver teksten hurtigere at læse.