Brug ikke mellemrumstangenten til at placere tekst med

På en skrivemaskine er det nødvendigt at bruge mellemrum for at placere tegn på en linie.

Et tekstbehandlingsprogram har specielle funktioner til dette:

Brug indryk, tabulator, centrér, højrejuster eller venstrejuster tekst.

Uhensigtsmæssigt anbragte mellemrum kan forhindre/genere en omformatering af teksten, fx. deling i to spalter eller en ændring af skriftstørrelsen.