SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 242 - JANUAR 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Kantinen.
Nyt fra skolevejlederen.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR JANUAR 2001.

Torsdag11. januarTerminsprøve 10. årgang
Fredag12. januarTerminsprøve 10. årgang
Mandag15. januarSundhedsplejerske halvdelen af 3.a
Tirsdag16. januar"Journalist for en dag" 9.a
Fredag19. januar"Journalist for en dag" 9.b
Mandag   22. januar  
- 2. februar
Projektuge 10.a
Mandag22. januarSundhedsplejerske halvdelen af 3.a
Torsdag25. januarSjöbo - 7.+8.+9. klasser
Fredag26. januarKlassefest 8.c kl. 18.00 - 21.00
Mandag29. januar
- 2. februar
E-mini uge 6. klasse
Torsdag1. februarEkskursion 6.b
Torsdag1. februarNy "kontakten" udkommer

 

ALLE ØNSKES ET RIGTIG GODT NYTÅR

Søløve

TOP

Kantinen
Kantinen er lukket med virkning fra 1. januar, da vi ikke har nogen madleverandør.

Jan Mindegaard

 

TOP

NYT FRA SKOLEVEJLEDEREN

Uddannelsesbog Vi går en travl tid i møde - snart skal vore afgangselever vælge deres fortsatte uddannelse.
Der er mange muligheder. Valget kan forekomme svært, fordi der med jævne mellemrum bliver ændret i struktur og adgangsbetingelser til de forskellige uddannelsesområder.

Fra jan. 2001 er erhvervsuddannelserne (E.U.) delt op i 7 hovedområder, der alle er planlagt med et grundforløb efterfulgt af et hovedforløb, lidt i stil med de "gamle" EFG-uddannelser. (læs mere i bogen "Min vej" som alle afgangselever har fået udleveret).

Fra 1. august 2000 gælder ny lov om optagelse på de gymnasiale uddannelser. De "gamle" egnethedserklæringer er afskaffet og erstattes fremover af evt. bemærkninger fra afleverende skole i den uddannelsesplan, som alle elever skal udfylde og aflevere i forbindelse med deres ansøgningsskema til ny uddannelsesinstitution.

Uddannelsesbog Uddannelsesplanen kan betragtes som en konklusion på arbejdet med Uddannelsesbogen, som startes allerede i 6. klasse, i et samarbejde mellem klassens lærere, elever, forældre og skolevejleder, nøjagtig som jeg har orienteret om det på samtlige forældremøder i august og september.

I løbet af januar og februar kommer alle afgangselever til 2. samtale med skolevejlederen angående Uddannelsesplanen. Sidst i januar får eleverne udleveret ansøgningsskema samt Uddannelsesplan, som udfyldes og afleveres i forbindelse med de planlagte konsultationer.
Afleveringsfrist for nævnte skemaer kommer senere, men senest d. 15. marts skal Skovboskolen videresende ansøgningsmaterialet.

Jeg gør venligst opmærksom på "Åbent hus" arrangementerne der afholdes på amtets gymnasier og fagskoler i løbet af januar - februar. De aktuelle datoer kan læses på bagsiden af hæftet "Ungdomsuddannelser i Roskilde Amt", dette hæfte er udleveret til alle afgangselever.

Elever og forældre er altid velkommen til at kontakte mig for en evt. samtale angående fortsat uddannelse.

10. klasse
Folder til orientering om 10. skoleår 2001/2001 forventes klar til uddeling medio januar.
Der er planlagt et godt og solidt skoleår med det sædvanlige samarbejde til amtets fagskoler, Borup skole og Ungdomsskolen.

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen

TOP


Sidst opdateret 10. januar 2001