SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 274 - Januar 2004

INDHOLD:
Nyt fra kontoret - Skolebestyrelsesvalg 2004.
Nyt fra skolekonsulenten - Tilmelding til Ungdomsuddannelser (F.T.U.)
Nyt fra 0.A og 0.C - Juletur til Naturskolen i Borup.
Pressemeddelelse - Forældrene har fået stemme.
Månedskalender - For januar/februar 2004.

TOP
Nyt fra kontoret

Skolebestyrelsesvalg 2004
Skovboskolen ansøgte i 2001 Undervisnings-ministeriet om at få lov til at holde valg til skolebestyrelsen hvert andet år. Denne tilladelse blev givet.
Der skal nu igen vælges personer til skolebestyrelsen. Det er således, at:
    I 2004     skal vælges 4 personer
    I 2006     skal vælges 3 personer
    I 2008     skal vælges 4 personer
    Osv.
Alle vælges for en 4 årig periode. Ved denne valgmetode sikres, at ikke hele bestyrelsen skiftes ud på én gang.

I år holdes valgmødet/opstillingsmødet onsdag den 4. februar klokken 19.00 på lærerværelset.
Mød op og gør din indflydelse gældende.

Bent Elhegn
skoleleder


TIDSPLAN FOR VALG AF FORÆLDRE-REPRÆSENTANTER
TIL SKOVBOSKOLENS SKOLEBESTYRELSE

Mandag den 12. januar 2004
Valglisten fremlægges. Oplysning herom kan fås i skoletiden.

Torsdag den 22. januar 2004 klokken 18.30 – 19.30
Aftenåbent på Skovboskolen for oplysning om valglister.

Tirsdag den 27. januar 2004 klokken 16.00
Sidste frist for anmodning om optagelse på valglisten.

Onsdag den 4. februar 2004 klokken 19.00
Informations- og valgmøde på Skovboskolen

Fredag den 13. februar 2004 klokken 9.00 – 11.00
Sidste frist for indlevering af kandidatlister på Skovboskolen.

Mandag den 23. februar – den 1. marts 2004, hverdage klokken 9.00 – 13.00
Stemmeberettigede, der ikke kan komme til stede på valgdagen, kan afgive deres stemme som brevstemme.
Brevstemning finder sted på Skovboskolens kontor. Hvis man har børn på flere skoler, er man stemmeberettiget på hver af disse.

Torsdag den 26. februar 2004, aftenåbent klokken 18.30 – 19.30
For at kunne brevstemme.

Tirsdag den 2. marts 2004
Skolebestyrelsesvalg afholdes på Skovboskolen klokken 9.00 – 11.00 og klokken 16.00 – 20.00.

 

TOP
Nyt fra skolekonsulenten

Tilmelding til Ungdomsuddannelser (F.T.U.)
- gælder også tilmelding til Skovbo Center 10

For vore afgangselever er det en spændende tid vi går i møde. Umiddelbart efter terminsprøverne vil alle elever få udleveret skemaer til ansøgning om fortsat uddannelse.
Skemaerne vedlagt "Uddannelsesplanen" skal være udfyldt og afleveret senest fredag den 5. marts 2004.
Skovboskolen har herefter 10 dage til klargøring af skemaer med bilag inden forsendelse til de ønskede uddannelsesinstitutioner, hvor sidste afleveringsfrist er den 15. marts.
Skolevejlederne har jævnlig kontakt med eleverne, bl.a. gennem de obligatoriske elevsamtaler, men forældre er naturligvis altid velkommen til at kontakte undertegnede for en evt. samtale.

Niels Ole Nielsen
Skolekonsulent

 

TOP
Nyt fra 0.A og 0.C

Juletur til Naturskolen i Borup
Torsdag den 12. december 2003 havde 0.A og 0.C en meget spændende juletur til Naturskolen i Borup.
Da vi kom, sad nissemor ude i skoven og ventede på os, mens ilden knitrede i bålet.
Vi satte os og hørte på hendes nissehistorie, hvorefter vi begav os på tur ud gennem skoven i små grupper. Her skulle vi gå efter nisser i træerne og løse forskellige opgaver – spændende.
Vel ankommet tilbage til bålet, satte vi os i rundkreds på dejlige lune rensdyrskind og spiste vor medbragte madpakke – senere bød nissemor på varmt saftevand – UHMMMM.
Til slut sagde vi pænt farvel til nissemor og gik tilbage til bussen, trætte men mætte af gode oplevelser.

Ruth og Lisbeth fra SFO
Anette og Karen

 

TOP
Pressemeddelelse

Forældrene har fået stemme
Skovboskolen gennemførte i december 2003 en brugerundersøgelse. Vi udsendte 475 spørgeskemaer og fik 179 besvarelser tilbage, hvilket giver en svarprocent på 37,7. Det må siges at være tilfredsstillende, idet en svarprocent på 40 siges at have validitet. Yderligere viser det sig, at svarene fordeler sig jævnt over alle klassetrin, således at brugerundersøgelsen også er repræsentativ for spredningen på klasser.

Sammentællingen blev præsenteret for skolebestyrelsen på vores ordinære skolebestyrelsesmøde d. 13. januar 2004. Det var for os interessant, at der er overensstemmelse mellem flere af forældrenes focuspunkter og skolebestyrelsens indsatsområder.

Skolebestyrelsen arbejder nu videre med resultatet af undersøgelsen og det blev besluttet, at det bliver forældrene der får den første officielle fremlæggelse på et møde d. 4. februar 2004. Dagen efter vil undersøgelsen i sit fulde omgang blive lagt på Skovboskolens hjemmeside: www.skovboskolen.dk.

Der var enighed om, at undersøgelsen giver et godt arbejdsgrundlag for en ny bestyrelse. Derfor vil vi opfordre alle Skovboskolens forældre at møde op til mødet d. 4. februar, hvor vi samtidig holder valgmøde med mulighed for opstilling til skolebestyrelsesvalget. Der skal ved dette valg vælges 4 repræsentanter til skolebestyrelsen.

Dan Oddershede
skolebestyrelsesformand

 

TOP

KALENDER FOR JANUAR/FEBRUAR 2004.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag 19. januar 2004 8.A Projektuge.
9.B hos Jyllandsposten i København.
tirsdag 20. januar 2004 8.A Projektuge.
onsdag 21. januar 2004 8.A Projektuge.
8. årg. til stævne i håndbold.
Pædagogisk råd møde klokken 18.00 - 20.00.
torsdag 22. januar 2004 8.A Projektuge.
9.A hos Jyllandsposten i København.
fredag 23. januar 2004 8.A Projektuge.
fredag 30. januar 2004 9. årgang karakterblade med hjem.
lørdag 31. januar 2004 Fælleskommunalt arrangement klokken 9.00 - 14.00
mandag 2. februar 2004 9. og 10. klasse. Arrangement med Ritt Bjerregaard i festsalen klokken 10 - 11.30.
tirsdag 3. februar 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 4. februar 2004 Afdelingsmøder klokken 14.00 - 15.00.
mandag 9. februar 2004 8. årg. - 8 piger til stævne i håndbold.
tirsdag 10. februar 2004 9.A i Folketinget i København.
onsdag 11. februar 2004 9.B i Folketinget i København.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag28. januar 2004 3.A Forældremøde
4.B Forældremøde
tirsdag3. februar 2004 9.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag5. februar 2004 9.B Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag10. februar 2004 9.A Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag12. februar 2004 9.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 17. januar 2004