SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 285 - Januar 2005

INDHOLD:
Nyt fra ledelsen - Godt nytår.
Nyt fra kontoret - Skolen har fået nyt telefonanlæg - Mobiltelefoner fundet.
Nyt fra SFO - SFO har fået mobiltelefoner.
Nyt fra skolevejlederen - Forældre til afgangselever.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra den 4. januar 2005.
Kalenderen - for januar / februar 2005.

TOP
Nyt fra ledelsen

Godt nytår

Skovboskolen har fået en fin start på 2005. Fredag den 7. januar kunne vi indvie 1. etape af vores nye legeplads.
Dagen blev festlig med snoreklip af borgmester Ole Hansen og formand for Børne- og Kulturudvalget Hans Henning Andersen, der begge i deres taler roste det flotte resultat og det store arbejde som Skovboskolens forældre har lagt i projektet. Der skal også fra bestyrelse og ledelse lyde en stor tak til alle, der har deltaget. Uden jeres hjælp havde vi ikke kunnet udnytte vore midler så godt.
Borgmester Ole Hansen medbragte en hilsen, som kunne bruges til søm og skruer eller andet godt.
Efter den officielle indvielse var der servering af pølser med brød, samt kaffe/the. Tak til personalet for en festlig dag.

Vores hjemmeside www.skovboskolen.dk har fået et informationsløft. Ved at klikke på øverste bjælke "Skovboskolens InfoWeb" kommer man til en informationsside, hvor der kan være informationer af almen interesse. I øverste højre hjørne er det muligt at klikke på alle klasser og her få informationer om den enkelte klasse.
Vi håber meget at både elever og forældre vil benytte dette nye tiltag.

Vi er i øjeblikket præget af småtyverier. Det er derfor vigtigt, at eleverne ikke har værdigenstande med i skole - især er mobiltelefoner et eftertragtet bytte.
Vi taler om problemet i klasserne og opfordrer jer til også at tale om det hjemme.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra kontoret

Skolen har fået nyt telefonanlæg

Dette betyder, at der kommer en velkomstmenu ved opringning til skolen.
Menuen er bygget op i moduler:

 1. Kontor
  1. Psykolog
  2. Dagplejen
  3. Skolevejleder
  4. PSC - Pædagogisk ServiceCenter
  5. Personlig betjening

 2. SFO
  1. SFO 1, Regnemark
  2. SFO 2, Dalmosen
  3. Ring 24 61 39 01 til SFO 1, Dalmosen

 3. Pedelkontor


 4. Lærerværelse

Efterlysning - Mobiltelefoner fundet

Der er fundet 2 mobiltelefoner på skolens område. Det er en NOKIA 3210 og MOTOROLA. De kan afhentes på skolens kontor.

Kontoret

 

TOP
Nyt fra SFO

SFO har fået mobiltelefoner

Som nævnt har skolen fået nyt telefonanlæg. I den forbindelse har SFO også fået mobiltelefoner, så forældre kan ringe direkte til SFO`en:
SFO 1 40 15 27 80
SFO 2 30 70 89 01
SFO 1, Dalmosen 24 61 39 01

 

TOP
Nyt fra skolevejlederen

Forældre til afgangselever

Snart nærmer tiden sig, hvor eleverne på 9. og 10. årgang skal aflevere ansøgningsskema for fortsat uddannelse. Proceduren for arbejdet med ansøgningsskemaerne, samt afleveringsfrister bliver meddelt via klasselærerne.
Siden 6. klasse har eleverne haft årlige uddannelsessamtaler med skolevejlederen. Disse samtaler skal nu danne grundlag for udarbejdelse af en personlig Uddannelsesplan, som i underskrevet stand skal vedlægges elevens ansøgningsskema til fortsat uddannelse.

UDDANNELSESPLAN
Alle elever har fået en personlig adgangskode til et edb-program, "Elevfortis". Med adgangskoden til Elevfortis kan eleven klikke sig ind på Uddannelsesplanen og besvare de stillede spørgsmål, der alle har med fortsat uddannelse at gøre. Arbejdet med Uddannelsesplanen kan eleven i princippet udføre alle steder, hvor der er adgang til en PC.
Arbejdet med Uddannelsesplanen afsluttes ved en samtale med vejlederen, der printer ud og sørger for fremsendelse sammen med ansøgningsskemaer til fortsat uddannelse.
Se i øvrigt: www.ug.dk

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen,
vejleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde den 4. januar 2005

1. punkt på dagsordenen var evaluering af fleksibel skole. Til dette punkt var der indbudt to lærerrepræsentanter, der orienterede om deres oplevelse af det første halvår med fleksibel skole på Skovboskolen. Det var kendetegnende, at den øgede opmærksomhed på teamarbejdet er givtigt for eleverne, det er muligt f.eks. at planlægge og afholde emneuger, når det passer afdelingerne. Ambitionerne om, at planlagt fravær skal dækkes af de faste lærere er ikke helt blevet indfriet, men et stykke af vejen går det.
I indskolingen bliver samarbejdet med pædagogerne fremhævet som værende specielt godt.
I indskolingen er det muligt meget hurtigt at flytte støttetimer hen i en klasse, hvor det "brænder på".
Skoleleder Bent Elhegn gjorde opmærksom på, at vi til næste skoleår skal se på en masse teknik, parallellægning i skemaer, tildeling af timer etc. for at blive endnu mere fleksible, men alt i alt er vi kommet godt fra start.

Børne- og kulturudvalget har besluttet at iværksætte en bruger-tilfredshedsundersøgelse.
Skolebestyrelsen har mulighed for at ønske et par spørgsmål af speciel interesse medtaget i undersøgelsen. Spørgsmålene kunne gå på: fysiske rammer, madordninger, fleksibel skole, kontaktforældre, tosprogs-problematikken, Skovboskolens hjemmeside - IT som information.

En stor del af mødet gik med at tilrettelægge dialogmødet med Børne- og kulturudvalget. Der skal tales om: Skovboskolens status i forbindelse med "den rummelige og fleksible folkeskole", kostpolitik samt budgetter til en moderne folkeskole. Hvis der bliver lidt tid tilovers vil vi gerne diskutere bruger-tilfredshedsundersøgelsen.

Der blev vedtaget princip for skole/hjem samarbejde, samt revidering af princip vedr. Mobiltelefon, lyd og billedoptagelse samt Billedophængning.

Der indkaldes til kontaktforældremøde den 9. februar 2005. Der skal diskuteres kontaktforældrenes rolle samt fleksibel skole.

Under orientering meddelte Bent Elhegn, at det vil koste ca. 30.000 kr. at opføre et busskur på Halvejen.

For referat
Jan Mindegaard

Bilag - Princip for: Skole/hjem samarbejdet.
  Mobiltelefon - Lyd- og billedoptagelse - Billedophængning.

 

TOP
Kalenderen

Kalender for januar / februar 2005

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag 11. januar 2005 Skolebestyrelsens dialogmøde med BKU klokken 19 - 21.
onsdag 19. januar 2005 Pædagogisk råd møde klokken 18.00 - 20.00.
mandag
- fredag
24. januar 2005
- 28. januar
9. årgang har projektopgave.
tirsdag 25. januar 2004 Indskrivning af elever til børnehaveklasse og 1. klasse:
    Kl. 12 - 14   på skolens kontor
    Kl. 16 - 19   i Regnemarks fælleslokale
torsdag 27. januar 2005 0.A sundhedsundersøgelse 1/2.
mandag
- fredag
31. januar 2005
- 4. februar
Regnemark har fastelavns-emne.
tirsdag 1. februar 2005 0.A sundhedsundersøgelse 2/2.
Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 3. februar 2005 0.B sundhedsundersøgelse 1/2.
fredag 4. februar 2005 Regnemark tøndeslagning.
9. årgang karakterblade med hjem.
tirsdag 15. februar 2005 0.B sundhedsundersøgelse 2/2.
fredag 18. februar 2005 7. - 9. årg. Aids-dag og Stand-up foredrag klokken 10.00 - 13.00.

TOP


Sidst opdateret den 14. januar 2005