SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 254 - FEBRUAR 2002

INDHOLD: Månedskalender.
Skolebestyrelsesvalget 2002.
Madordningen er ophørt.
Mødetid - ud af fjerene.
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 5. februar 2002.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR FEBRUAR/MARTS 2002

Tirsdag
  - Onsdag  
12. februar
  - 13. februar  
Fordybelsesdage 9.B
Tirsdag12. februarSkole/hjem-samtaler 9.A
Onsdag13. februar3.A til sundhedsplejerske
Lørdag
  - Søndag
16. februar
  - 24. februar
Vinterferie
Onsdag27. februar3.B til sundhedsplejerske
Torsdag28. februarSkole/hjemsamtaler 4.A
Mandag
  - Fredag
4. marts
  - 8. marts
Projektuge 8.A/C + 8.D
Mandag4. martsForældremøde 3.A
Mandag4. martsSkole/hjemsamtaler 0.X + 7.B
Tirsdag5. martsSkole/hjemsamtaler 0.Z + 2.A + 7.B + 8.C
Tirsdag5. martsSkolebestyrelsesmøde
Tirsdag5. martsSkolebestyrelsesvalg
Onsdag6. martsSkole/hjemsamtaler 0.Z + 0.X
Torsdag7. martsSkole/hjemsamtaler 2.A
Fredag8. marts8. årgang skal have karakterblade med hjem
Mandag
  - Fredag
11. marts
  - 15. marts
Projektuge 8.B
Tirsdag12. martsSkole/hjemsamtaler 8.B
Onsdag13. martsSkole/hjemsamtaler 8.A + 8.D
Torsdag14. martsSkole/hjemsamtaler 8.A + 8.D

TOP
Skolebestyrelsesvalget 2002

blomstVed valgmødet onsdag den 6. februar blev opstillet én liste med 7 repræsentanter og 3 supleanter.
Forældrene dækker med deres børn hele skoleforløbet.
Formelt afventer vi nu den 16. februar, som er sidste frist for aflevering af opstillingslister.
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Madordningen er ophørt

frugtFra 1. marts er det ikke muligt at købe mad på skolen mere.
Der har været for få tilmeldinger til, at det økonomisk kan hænge sammen.
Kørselsudgifterne fra Enhedsplejen til skolen er meget store.
Ejby skole er den eneste skole, hvor der kan købes skolemad. Det er som en forsøgsordning med madbilletter.

Kontoret

 

TOP
Mødetid

Ud af sengenDet begynder at lysne om morgenen!
Jeg vil derfor opfordre "sovetryner" til at komme før "ud af fjerene" således, at vi ikke ser elever på vej til skole efter at klokken har ringet.
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
læser Referat af Skolebestyrelsesmødet
den 5. februar 2002

Skovbo Center 10
Jørgen Blond, afdelingsleder for Skovbo Center 10, redegjorde for det store forarbejde, der er blevet lagt i det kommende Center.
Den 14. februar fra kl. 10-12 vil alle 9. klasserne i kommunen møde på Rådhuset for at høre mere om skoleåret og de store valgmuligheder der er, og ved samme lejlighed bliver de præsenteret for de lærere, der knyttes til Centret.
Udskolingsudvalget fremlagde "Tilføjelse til udviklingsplanen for Skovbo Center 10", som blev vedtaget.
En forretningsorden for det kommende rådgivende organ "Skovbo Center 10" blev ligeledes drøftet og vedtaget. Det rådgivende organ vil i løbet af april begynde arbejdet.

Ansøgning om oprettelse af 3 1. klasser i 2002/03
Elevtallet for de kommende 1. klasser er næsten oppe på det antal, der skal til for at udløse den tredje 1.klasse. Skolen fremsender ansøgning til Børne- & Kulturudvalget, og vi håber meget på, at man lytter til skolens ønsker, da det vil sikre det pædagogiske arbejde der allerede gøres i børnehaveklasserne samt give mulighed for en større rummelighed i skoleforløbet.

Sociale- & kulturelle arrangementer
Nye principper blev fremlagt og godkendt. Forårskoncerten er ikke nævnt, men skyldes skolens mangel på musiklærere. Vil blive taget op ved næste revision af principperne.
Lejrskolen i 9. klasse blev diskuteret. Skolebestyrelsen vil tage denne lejrskole op med forældregrupperne, om ikke det var en idé helt at sløjfe denne tur til fordel for andre og mindre ressourcekrævende arrangementer (i 6/7. og 8. klasse er der i forvejen fastlagt ture).

Idéoplæg til ny kontrakt 2002/03
Forretningsudvalgets oplæg blev livligt diskuteret. Grundidéen er god, men bør indarbejdes i kontrakten i mindre portioner over flere år.

Indskolingen
Der bruges i øjeblikket mange specialundervisningstimer i de små klasser for at holde ro, så eleverne kan undervises. Mange børn har et atypisk adfærdsmønster. Der arbejdes på at skabe en ordning , hvor der inddrages specialundervisningslærere i et forebyggende arbejde i Regnemark. Endvidere skal der etableres et samarbejde med børnehaverne. Forældrene vil i fornødent omfang blive inddraget for at sikre en kontinuitet omkring det enkelte barn.

Ansøgning om sodavandsautomat
Det store elevråd ønskede en sodavandsautomat opstillet. Skolebestyrelsen ønsker at få flere detaljer (pris m.v.), og samtidig hermed andre forslag til, hvordan man kan gøre det attraktivt at blive på skolen i stedet for at tage hen til forretningerne i centret i det store frikvarter.
En kantine – evt. i Skovbohallens cafeteria er en alternativ mulighed, som vil blive undersøgt.

I forbindelse med undersøgelsen af om 7. klasse skal have en forsøgsordning om udgang i det store frikvarter har 4 forældre sagt nej til udgang og 35 har sagt ja. Skoleledelsen træffer afgørelsen.

Udeordning i Vestervang
Skyldes elevernes dårlige opførsel inden døre.

OmSorgs-Planen
I forbindelse med OmSorgs-Planen kan vi oplyse, at DR2 mandag den 11. februar kl 19.00 har optagelser med fra Skovboskolen. Genudsendelse sker på DR1 søndag den 17. februar om formiddagen.

Skolens mødetid om morgenen er kl. 8.05
Alt for mange elever har fået en dårlig vane med at komme for sent til timerne. Prøv at stå lidt før op om morgenen, det plejer at hjælpe. vækkeur

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 14. februar 2002