SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 264 - Februar 2003

INDHOLD: Samdrift, udvikling og afvikling.
Restsalg / Lagersalg.
Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 21. januar 2003.
Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde 4. februar 2003.
Tak for referater fra Skolebestyrelsesmøder.
Mødetid.
Månedskalender.

TOP
Samdrift, udvikling og afvikling

Samdrift/samarbejde er to ord der i øjeblikket bruges meget på Skovboskolen. Efter drøftelse i skolebestyrelsen er det blevet besluttet, at Skovboskolen vil indgå i et samarbejde med Vemmedrupskolen og Gørslev Skole - nu bliver det spændende at se om et samarbejde kan skaffe den besparelse på 1,4 mill. kr. som vi er blevet bedt om.

Et nyt forlig om folkeskolen nærmer sig hvor vi blandt andet skal til at starte med engelsk i 3 klasse, samtidig med at der bliver endnu mere præcise mål for undervisningen.
Meget mere om det når loven er vedtaget i Folketinget.

Lokalt arbejder skolebestyrelsen med at indføre en mere fleksibel skole. Skolebestyrelse og medarbejdere vil på møder i februar og marts blive præsenteret for ledelsens oplæg til en mere fleksibel skole. Her vil der fortsat blive sat fokus på en høj kvalitet i undervisningen, samtidig med at vikardækningen ved planlagt lærerfravær i højere grad kan blive varetaget af Skovboskolens faste lærerpersonale.

Ved starten af næste skoleår består skoleledelsen af to personer - kommunalbestyrelsen har ikke ønsket at forlænge Skovboskolens forsøg med en udvidet ledelse. Vi skal derfor til at se på en anden fordeling af opgaverne, og hvordan vi fortsat kan yde en god service for både elever, forældre og medarbejdere.

God vinterferie
Jan Mindegaard
Souschef

 

TOP
Restsalg / Lagersalg

8. årg. havde i uge 48 - erhvervsugen - en virksomhed, der producerede T-Shirt.

Vi har til rest:
    3 stk. - M- med Storm-P tegning
    3 stk. - XL - med Hjerteforeningens logo.

Disse kan erhverves ved henvendelse til skolens kontor for Kr. 45,- pr stk.

8. årg. / KH / GJ.


Trist meddelelse: Desværre er der også leveret 6 stk. trøjer, der endnu ikke er betalt for.
Denne afregning kan også ske til skolens kontor.

 

TOP
Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
21. januar 2003

Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Tilbud fra Ole Hansen og Hans Henning Andersen drøftes på næste møde den 4. feb.
Vemmedrupskolen har indkaldt til borgermøde den 22. januar, hvor også kommunalbestyrelsens medlemmer er inviteret.
Udkast til orientering af forældrene blev drøftet og blev med få ændringer vedtaget at sende med eleverne hjem som "taskepost".


Ledelsesstrukturen på Skovboskolen
Skolelederen har ansøgt kommunen om at måtte bibeholde den nuværende ledelsesstruktur indtil skoleårets slutning, men har fået afslag. Dette betyder i realiteten, at de to afdelingsledere bliver opsagt med fratræden august - og en ny stilling skal opslås ledig. Skolebestyrelsen vil fremsende en skrivelse til kommunen med anbefaling af, at man i det mindste kører videre med den nuværende struktur, indtil der er en afklaring omkring afdækningsprojektet.


Punkter til kommende møder:

 • Afdækningsprojektet
 • Forældreinformation
 • Handlingsplan 2003
 • Budget 2003


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde
4. februar 2003

Afdækningsprojekt – skolerne syd for motorvejen
Tilbudet fra borgmesteren og formanden for BKU blev livligt debatteret, og man nåede efter afstemning frem til, at vi ud fra det foreliggende tilbud ønsker at indgå i en dialog med de 2 andre skoler omkring det fremtidige samarbejde. Projektet skal diskuteres de tre skolebestyrelser imellem på mødet den 5. februar på Skovboskolen, hvor vi håber at kunne nå frem til et fælles svar.


Forældreinformation, herunder Kontakten og hjemmesiden
I forbindelse med den nye "lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.", som træder i kraft den 1. juli 2003 og en tiltrængt modernisering af Kontakten blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gitte og Susanne fra skolebestyrelsen samt Jeanne Pedersen og Peter Elkjær Pedersen. På mødet i april måned skal gruppen komme med et oplæg til en ny "Kontakten" samt vedligeholdelse af skolens hjemmeside med de påkrævede ændringer.


Budget 2003
Budgettet blev gennemgået og foreløbig godkendt. Der mangler budget fra SFO og der tages forbehold for ændringer, når ledelsen har fremlagt deres handlingsplan for implementering af den fleksible skole.


Meddelelser
Rengøringen er under al kritik. Skolebestyrelsen fremsendes snarest en klageskrivelse til kommunen.


Punkter til kommende møder:

 • Afdækningsprojektet
 • Budget 2003
 • Handlingsplan 2003 (strukturoplæg)
 • Trafikforholdene
 • Status på byggeprojekt
 • Klassedannelse 2003/04
 • Forældreinformation


Med venlig hilsen og god vinterferie
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referater fra Skolebestyrelsesmøder

Tak til skolebestyrelsen, fordi I fortsætter arbejdet med at skrive referaterne i Kontakten. Det synes vi giver os en god mulighed for at følge med i de initiativer I sætter i gang.

I referaterne fra november- og decembermøderne er der dog et par punkter, som virker modstridende og samtidig bekymrer os meget. Det er punktet om oplæg til budget 2003 fra novembermødet og punktet om indeklima fra decembermødet.
Vi er meget imod at bestyrelsen flytter penge budgetteret til eleverne over til sikring af bygninger mod hærværk. Vi synes, at der stadig mangler ting rundt om i klasserne og at der flere steder er garderober i en sådan tilstand, at de for længst skulle være skiftet ud.
Såfremt ledelsen mener, at man kan spare lidt på inventarkontoen, er der stadig store mangler på kontoen for anskaffelser af undervisningsmaterialer, ligesom der de seneste år er skåret dybt i andre elevaktiviteter.
Skolebestyrelsen bør efter vores mening bruge det budget de har til børnene, som oprindeligt planlagt og ikke på yderligere bygningssikring.
Hærværk foretaget af fremmede om natten må klares over forsikringen og ikke tages fra "børnenes penge".

Frustrationen forstærkes yderligere, når man så i decemberreferatet læser, at vi forældre igen skal arbejde i fritiden, fordi der ikke er penge på kontoen. Gardiner er vel også inventar? eller er der noget vi har misforstået? Vær venlig at bruge det igennem årene reducerede budget på de børn der går på Skovboskolen nu og så lade forsikringen betale for hærværk begået om natten. Vi har læst på kommunens hjemmeside, at kommunen har bevilget foreløbigt 70.000 kr. ekstraordinært til at få klarlagt problemerne med utilpassede unge. Skal der være sammenhæng i tingene, må kommunen også bevilge de penge der skal bruges til reparation eller forsikring af de nuværende elevers arbejdsplads, hvis der er et yderligere sikringsbehov, som følge af utilpassede unge.

Forældrene på Skovboskolen har igennem årene været gode til at hjælpe frivilligt med at bygge legeplads og andre ting til gode for vores børn. Det kan vi godt gøre igen, men så skal det komme vores børn til gode og det kan vi ikke se sker i dette tilfælde. Det er også et spørgsmål om, at vi fortsat kan få forældrene til at hjælpe med disse ting, når vi ser naboskolerne bare får ekstra bevillinger til de nævnte aktiviteter.


Med venlig hilsen
Tove og Stig Sørensen
Vindegårdsvej

 

TOP
Mødetid

Det begynder at lysne om morgenen!
Jeg vil derfor opfordre "sovetryner" til at komme før "ud af fjerene" således, at vi ikke ser elever på vej til skole efter at klokken har ringet.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP

KALENDER FOR FEBRUAR / MARTS 2003.

Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag24. februar 2003 9.D Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag27. februar 2003 2.A Kontaktforældremøde kl. 19
9.D Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag4. marts 2003 5.B Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag5. marts 2003 0.A Skole/hjem-samtale 1/2
0.C Skole/hjem-samtale 1/2
5.A Forældremøde (faglig aften)
torsdag6. marts 2003 0.C Skole/hjem-samtale 2/2
5.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag10. marts 2003 8.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag11. marts 2003 0.B Skole/hjem-samtale 1/2
2.B Skole/hjem-samtale 1/2
8.B Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag12. marts 2003 0.A Skole/hjem-samtale 2/2
2.A Forældremøde kl. 19
2.B Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag13. marts 2003 0.B Skole/hjem-samtale 2/2


Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
torsdag 27. februar 2003 Indskrivning af elever til børnehaveklasse og 1. klasse:
    Kl. 12 - 14   på skolens kontor
    Kl. 16 - 19   i Regnemarks fælleslokale
mandag 3. marts 2003 S.O.T. afleveres.
mandag
- fredag
3. marts 2003
- 7. marts
Alle klasser har fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.
8.A, 8.B, 9.C og 9.D Projektopgave.
onsdag 5. marts 2003 3.A sundhedsundersøgelse.
torsdag 6. marts 2003 7. klasse samarbejdsdag med Gørslev på Skovboskolen kl. 8.05 - 12.50.
Valgfagspræsentation for 7. + 8. klasse.
fredag 7. marts 2003 8. årg. karakterblade med hjem.
HIK klokken 15.00.
mandag
- fredag
10. marts 2003
- 14. marts
9.B Projektopgave.
tirsdag 11. marts 2003 Skolefest 0.-2. klasse.
onsdag 12. marts 2003 3.B sundhedsundersøgelse.
Skolefest 3.-5. klasse.
torsdag 13. marts 2003 Skolefest 6. klasse.
onsdag 19. marts 2003 3.A+B (rest) sundhedsundersøgelse.

TOP


Sidst opdateret den 13. februar 2003