SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 287 - Marts 2005

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Ny skoleleder på Skovboskolen.
                To-sprogsundervisning. - Afsætning af elever ved Skovbohallen.
Nyt fra pedellen - Glemte ting.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra den 1. marts 2005.
Kalenderen for april 2005.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Ny skoleleder på Skovboskolen

Idet jeg fratræder min stilling pr. 31. juli 2005 skal der søges en ny leder til Skovboskolen, der kan tiltræde stillingen fra det nye skoleårs start pr. 1. august.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af politikere, skolebestyrelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, lederrepræsentant samt ledelsesrepræsentanter fra forvaltningen. Stillingen vil blive opslået i fagbladet Folkeskolen, dagspressen, på Skovbo Kommunes hjemmeside samt på den nye fælles hjemmeside Skovbo kommune og Køge kommune har oprettet.

Ansøgningsfristen udløber i slutningen af april og i forhold til den udarbejdede tidsplan forventes det, at vi i slutningen af maj måned kender navnet på Skovboskolens kommende leder.

Herefter vil vi fra skolens side orientere Jer forældre.


To-sprogsundervisning på Skovboskolen

Når Skovboskolen får meddelelse om, at ny(e) elev(er) er tilflyttet Skovboskolens skoledistrikt, tages kontakt til Integrationsteamet for indhentning af yderligere oplysninger vedr. familien.
Herefter følges følgende plan:

 1. Skoleleder og to-sprogskoordinator har samtale med forældre. Mødets formål er at afdække, hvilke forudsætninger børnene kommer med, samt informere om danske skoleforhold. Tolk deltager.
 2. Skoleleder og to-sprogskoordinator laver indslusningsskema for en periode (typisk 6 – 10 uger). Timerne placeres så vidt muligt hen over alle ugens dage.
 3. To-sprogsunderviser melder ca. midtvejs i perioden tilbage til koordinator angående indlæringstempo, forståelse af dansk etc. med henblik på en fremtidig klasseplacering.
 4. Skoleleder og to-sprogskoordinator aftaler klasseplacering.
 5. Skoleleder/to-sprogskoordinator taler med klasselærer om ny elev.
 6. To-sprogskoordinator og klasselærer aftaler klasseskema og to-sprogsskema.
 7. Brev til forældre angående skemaer og start på skolegang efter skemaer
 8. Informationsmøde hvor forældre, klasselærer(e), to-sprogskoordinator og evt. skoleleder deltager.


Afsætning af skolebørn ved Skovbohallen – igen, igen

Selv om der nu er opsat skilte med indkørsel forbudt ved hallen, lader det til, at det er undgået nogens opmærksomhed. Lad mig derfor pointere endnu en gang, at afsætning af skolebørn skal ske på den dertil indrettede "kiss and ride" plads for enden af hallen.
Landbetjenten er opmærksom på problemet og vil lave stikprøvekontrol.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra pedellen

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran festsalen ugen efter påske.

Jørn

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af Skolebestyrelsesmødet den 1. marts 2005

På skolebestyrelsesmødet den 1. marts 2005 var lærer Peter Elkjær Pedersen inviteret for at gennemgå mulighederne i ForældreIntra. Se skolens hjemmeside. Det blev besluttet, at kontaktforældre skal have tilsendt et kodeord, så de har mulighed for at deltage i et debatforum for kontaktforældre.
Skolebestyrelsesformand Dan Oddershede laver et oplæg til indholdet i dette detbatforum.
Der blev afsendt høringssvar vedrørende ny styrelsesvedtægt – af særlige kommentarer kan nævnes:

 • Elevtallet i en normalklasse bør være max 24.
 • Bestyrelsen ønsker indflydelse på skolens interne kontrakt.
 • Skoleledelsen ønskes tillagt mindst 2,5 stilling.
Elevrådet har ønsket svømmeundervisning. Det vil koste ca. kr. 40.000,00 i transport + ekstra undervisningstid, samt omkostninger til leje af en svømmehal.

 

TOP
Kalenderen for april 2005

04.04.   6. årgang 6.B skole/hjemsamtale
04. – 07.04   Vestervang Temadage – H.C. Andersen
04. – 08.04   7. årgang Projektopgave
05.04. 18.30-20.30   Skolebestyrelsesmøde
06.04.   0. klasse 0.A skole/hjemsamtale
06.04. 14.00-15.30   Lærermøde
06.04.   1. klasse 1.A sundhedsundersøgelse
07.04.   6. årgang 6.B skole/hjemsamtale
11.04.   1. klasse 1.Y skole/hjemsamtale
12.04.   3. – 4. klasse 3.A og 4.A skole/hjemsamtale
13.04.   1. klasse 1.B sundhedsundersøgelse
20.04.   1. klasse 1.C sundhedsundersøgelse
20.04. 18.00-20.00   Pædagogisk råds møde
22.04.     St. Bededag
27.04.   3. klasse 3.A sundhedsundersøgelse
28.04. 09.00-13.00 9. årgang FSA – Matematik
29.04. 13.00-14.00 9. årgang FSA – Dansk retstavning

TOP


Sidst opdateret den 17. marts 2005