SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 298 - Marts 2006

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Det er faktisk fedt !
Kalender for april 2006.


TOP
Nyt fra skoleledelsen

Skolebestyrelsesvalget på Skovboskolen endte med fredsvalg. Det betyder, at vi ikke skal ud i brevafstemning, da der ved selve valgmødet den 1. februar var enighed om, hvem der skal sidde i skolebestyrelsen.
Den ny skolebestyrelse, som træder i kraft den 1. april, ser ud som følger:
Dorte Myhre Therkildsen
Flemming Skov
Ejner Vismoes Andersen
Kenn Klinthøj
Anne-Marie Enevoldsen
Brian Christensen
Knud Birkedal Nielsen

Det er også lykkedes at finde syv suppleanter til bestyrelsen. Disse er i prioriteret rækkefølge:
Peter Knappmann
Nette Schultz
Stefan Einarsson
Arne Olsen
Jeanette Pedersen
Lene Pedersen
Ann Hindsbøl

Tillykke med valget!

Som tidligere omtalt har vi lavet en undervisningsmiljøvurdering blandt eleverne, og vi har allerede haft afholdt et første møde, hvor vi har gennemgået resultaterne af undersøgelsen. Da spørgsmålene nogle steder er udformet lidt svært, er det kun elever fra 5. - 9. klasse, der har deltaget.
Vi er næsten lige gået i gang med at behandle resultatet af undersøgelsen, og jeg regner med, at der skal en del møder til, førend vi har fundet frem til nogle konkrete handlinger på baggrund af undersøgelsen.
Alt i alt kan vi se, at eleverne trives på skolen. 80 % svarer, at de er glade for deres skole, og det samme gælder også holdningen til lærerne på skolen. Man er overvejende positiv. Dette er naturligvis glædeligt! Forholdet til klassekammeraterne er også fint. Langt den overvejende del - 74 % - har mere end fem kammerater i klassen, og føler at kammeraterne kan lide den person, man er.
En mindre gruppe - under 10 % - har været udsat for mobning. Det er efter min mening for mange, selvom der kun er tale om en mindre del af eleverne. Vi har en "mobbeplan" på skolen, og jeg vil indskærpe overfor personalet, at vi skal bruge den, hvis der opstår problemer. Ligeledes har vi også ressourcepersoner blandt personalet, som man kan trække på. Akkurat ligesom tolerancegrænsen skal være lav, hvis der tales grimt, skal der være en klar markering af, at mobning er uønsket på skolen.
Vi har langt fra været igennem alle undersøgelsens resultater, som er på i alt 17 sider, men det fortsætter vi med ved kommende møde, hvor vi også drøfter en evt. handlingsplan. Det er altid spændende at se, hvordan eleverne opfatter deres skole, og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg har været spændt på at se resultatet heraf. Når der foreligger en endelig handlingsplan, vil man til sin tid kunne se denne på skolens hjemmeside. Næste møde i udvalget, hvor både skolebestyrelse, elever og personale er repræsenteret, bliver den 30. marts.

Det var oprindeligt meningen, at vi skulle have holdt møde for de kommende børnehaveklassers forældre den 21. marts. Dette har vi imidlertid udsat til tirsdag den 16. maj kl. 19. Dette skyldes, at den ene af børnehaveklasselærerne for tiden er sygemeldt, og at vi endnu mangler at ansætte en lærer til den sidste børnehaveklasse. Det vil være en klar fordel, hvis alle tre lærere kunne være med til det fælles møde, hvor vi skal fortælle om hverdagen i de kommende år i børnehaveklassen. Her vil forældrene også blive orienteret om, hvilken af de tre børnehaveklasser deres barn skal gå i. Vi ved allerede nu, at der begynder omkring 70 nye elever efter sommerferien, hvilket betyder, at der kommer tre nye børnehaveklasser. I dette skoleår har vi kun to!
Forinden klassedannelsen har vi haft møder med børnehaverne (Bjæverbo, Bjæverskov og Dueslaget), der jo kender de enkelte børn, og derfor ofte ved, hvilke hensyn vi evt. skal tage, inden klasserne skal dannes. Den viden og de erfaringer, man har fra børnehaverne, er utrolig vigtig ved klassedannelsen. Ved at videregive disse erfaringer til skolen, kan vi forhåbentlig give de kommende elever den bedst nye start i deres nye skole.
Også langt de fleste forældre har ved klasseindskrivningen til de nye børnehaveklasser givet udtryk for ønsker omkring kammerater. Dette har vi også i høj grad taget med i vores overvejelser. Der er mange "brikker, der skal falde på plads" inden der er lavet en børnehaveklasse A - B og C, men det er også vigtigt, at arbejdet bliver gjort så omhyggeligt som muligt. Det er faktisk ens klassekammerater for de kommende ni år, vi planlægger!

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Henrik Marker orienterede om de nye test og prøver i læsning. Efter testen i 1. klasse vil der ud fra denne test, blive udarbejdet handleplaner for hvert enkelt elev som evalueres hvert år. Der vil løbende være delmål for eleverne, så lærerne hele tiden kan følge op på elevernes kundskaber og færdigheder.

Henrik Marker vil udarbejde et forslag til et princip for læsning på Skovboskolen.

Johnny Larsen orienterede om Skovboskolens nye terminalservere og elevernes login.
Der er stadig nogle små fejl, som vil blive rettet til løbende.

Henrik Marker gennemgik UVM-miljøvurderingen og Brian efterlyste principper for brugen af dem i klasserne.
Der er afholdt møde vedrørende UVM-miljøvurderingen torsdag den 9. marts kl. 10.00 i mødelokale 2.

Henrik Marker orienterede om ansættelsessamtalerne vedrørende ny SFO leder, hvor der er 2 personer som er gået videre til en ny samtale.

Børnehaveklasserne er klar til skoleåret 2006/07, hvor der er 69 elever indskrevet som svarer til 3 klasser.

Klasselærerne til 1. klasse er på plads.

 

TOP
Artikel

Det er faktisk fedt !

Jeg kan normalt godt lide at lave projekt, men så skal tingene også være i orden. Computerne skal bare virke ! Og alle de forbandende koder ! Jeg var så træt af det til sidst.
Når man kun havde en time tilbage til man skulle aflevere, så var der altså stress på.
Mit projekt handlede om indre og ydre skønhed. Min makker og jeg har arbejdet rigtig godt sammen, og selve opgaven var kanon.

Torsdag aften skulle vi så fremlægge.
Vi gik op og fik 10 !
Jeg var bare så nervøs inden jeg skulle på, men når man står der oppe, er det bare rigtig fedt.
Alle lytter til en, det er kun dig der har ordet, det er bare FEDT !
Jeg syntes det er vigtig man kan sit stof, så man ikke står og læser op, det er så kedeligt i længden, det er ikke nogle der gider høre på det.
Så skal der være noget anderledes ved fremlæggelsen. En slags "overraskelse".
Vi havde fx lavet ansigtsmasker og viste hvordan de skulle lægges på, vi spillede også musik, havde lys og blomster på bordet. Det giver en afslappet stemning.
Der er også mange der stiller det spørgsmål

Hvor skal jeg kigge hen ?
Der skal man bare kigge rundt i hele lokalet, ikke kigge på nogen speciel person, bare kigge rundt.
Så er der også nogle som spørger-
Hvad nu hvis jeg glemmer og sige noget ?
Så skal man enten gå videre, og lade som ingenting eller lige tage 10 sek. pause, og lige trække vejret.
Der var på et tidspunkt hvor den smuttede for mig, så holdt jeg lige 10 sek. pause og gik så videre. Og det var der ingen der lagde mærke til.
Man kan lave mange slags fremlæggelser fx:
Et skuespil.
En bog.
Normal fremlæggelse ( oplæsning )
Det er bare fantasien der tæller. Og så slemt er det heller ikke. Det er jo også meget fedt når man har gjort det.
Jeg var da stolt af mig selv, når man har arbejdet så meget for det. Og virkelig gerne vil det, så er det da fedt at gå op og få 10, selvom man er nervøs.
Men, nervøs er man altid, og det skal man også være !

Maria O.

Omkring projektopgave

 

TOP
Kalender for april 2006

Mandag 3. april Kl. 08.05 - 14.00

Kl. 18.30 - 20.30
5.B ekskursion
1.A Skole/hjem-samtaler 1/2
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag 4. april   1.A Skole/hjem-samtaler 2/2
Ons- torsdag 5. + 6. april   0.A + B Skole/hjem samtaler
Man- fredag 3. - 7. april   7. A + B Projektopgaver
Torsdag 6. april   3.G sundhedsundersøgelse 1/2  
Torsdag 20. april   3.G sundhedsundersøgelse 2/2
Mandag 24. april   5.A Skole/hjem-samtaler 1/2
Onsdag 26. april Kl. 17.30 - 20.30 5.A Skole/hjem-samtaler 2/2

TOP


Sidst opdateret den 20. marts 2006