SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten

Nr. 233 - APRIL 2000

MÅNEDSKALENDER FOR APRIL 2000.

09.04. – 14.04.10. årgang på studietur til Prag.
10-04. – 11.04.Forældrekonsultation i 4.A
11.04. -Pædagogisk aften OK'99.
11.04. -Forældrekonsultation i 7.C.
13.04. -Kontaktforældremøde.
13.04. -Cyklistprøve for 6. årgang.
17.04. - 18.04.Forældrekonsultation i 1.A.
20-04. – 24.04.PÅSKEFERIE.
25.04. -Skolebestyrelsesmøde
26.04. – 27.04.Forældrekonsultation i 2.A.
26.04. -Badmintonturnering for 6. årgang.
03.05. -Cyklistprøve i Køge.
04.05. -Teaterforestilling for 2. – 7. årgang.
04.05. -Ny KONTAKT udkommer.


EDB-NYT.
Det har været efterlyst fra forældrenes side, at det var en god idé, at man på Skovboskolens hjemmeside kunne klikke sig ind på de enkelte klassers skemaer.
Denne funktion er nu oprettet, og vi gør opmærksom på, at Skovboskolens hjemmeside har følgende adresse: www.skovboskolen.dk.
Peter Elkjær Pedersen


"BLÅ MANDAG".
I lighed med tidligere år gives der fri til "BLÅ MANDAG" for 7. klasses elever i anledning af konfirmationerne.
Reglerne er:

 1. Alle, der bliver konfirmerede, har fri samme mandag uafhængigt af hvilken dag, selve konfirmationen falder.

  ÅRETS "BLÅ MANDAG" BLIVER DEN 8. MAJ 2000
  Denne dag holder alle årets konfirmander altså fri.

 2. Som sædvanlig har konfirmander og deres søskende lov til at møde kl. 09.55, hvis der er skolegang dagen efter konfirmationen.


NY LEDELSESSTRUKTUR PÅ SKOVBOSKOLEN.
(Fortsættelse fra sidste nummer).

Næste kapitel skrives nu omkring den ny ledelsesstruktur. Skolen oplevede det meget positive, at mange kvalificerede ansøgere reflekterede på annoncen. Ansættelses-udvalget kom på en svær opgave, men har foreløbig løst første delopgave.

Det blev besluttet at ansætte lærer Jan. P. Mindegaard i stillingen som afdelingsleder/souschef fra den 1. maj 2000. Jan kommer fra en stilling på Hedelyskolen i Greve kommune.

Vi ønsker Jan tillykke og byder ham velkommen til arbejdet.

Næste delopgave løses i løbet af denne uge, hvor ansættelsesudvalget har 2. samtale-runde med ansøgere til den anden afdelingslederstilling.

Bent Elhegn
Skoleleder

NB: Lærer Hans Peter Stokholm (39 år) er ansat som afdelingsleder pr. 1. august 2000. Hans kommer fra Dagmarskolen i Ringsted.
1. maj 2000 præsenteres begge nye afdelingsledere på Skovboskolen.
(tilføjet af BE og web-redaktøren)


KONTAKTFORÆLDREMØDE
Torsdag den 13. april 2000
kl. 19.00 - 21.00
på lærerværelset

DAGSORDEN

 1. Principper for kontaktforældrenes arbejde
 2. Principper for Skole/hjem samarbejdet
 3. Rusmidler
 4. Kantine
 5. Gående trafik på Læskovvej
 6. Eventuelt
Pia Lange, Lisbeth Baggesen og Susanne Reiff


Referat fra Skolebestyrelsens (SB)
møde den 3. april 2000

Referent

Afbud: Hans Erik Jensen
Dan Oddershede var indkaldt som suppleant.


Kantine - Østervang
Elevrådet i Østervang kom med forslag om indhold til en sund kantine. Der blev nedsat et kantineudvalg bestående af Pia Lange og Susanne Reiff fra SB, en repræsentant fra skolens ledelse samt Nanna og Jakob (elevrådsrepræsentanter). Kontaktforældre søges inddraget i kantineudvalget. For så vidt det kan lade sige gøre, skulle kantinen gerne fungere fra det nye skoleårs begyndelse.


Principper for vikardækning er udsat til næste møde.


Budget 2000
Det forelagte budget giver et godt grundlag til SB, som anbefaler en besparelse på 110.000 kr. Der aflægges kvartalsrapport, hvor der tages stilling til budgetreguleringer. Investeringer og afskrivninger vil fremover fremgå med specielt sigte på kontraktstyring. SFO's budget angives i hovedtal kvartalsvis.


Regnskab for julearrangement godkendt. Overskuddet blev på godt 9.500 kr.


Tilbagemelding fra fællesmødet
Mødet havde været godt og konstruktivt. Der blev bl.a. diskuteret fælles indskoling, rollefordeling mellem forældreråd og SB, lektielæsning i SFO.


Meddelelser
Jan P. Mindegaard er ansat som souschef pr. 1. maj.

Kontaktforældremøde 13. april.

Punkter til kommende møder:

Vikardækning
Virksomhedsplan
Temamøde
Mobning – handleplan/politik
Næste møde tirsdag den 25. april 2000 kl. 19.00.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff PetersenSidst opdateret 5. april 2000