SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 245 - APRIL 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Udviklingsplan for Skovboskolen.
Fra skolevejlederen.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 3. april 2001.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR APRIL 2001.

Mandag
  - Mandag    
9. april
  - 16. april    
Påskeferie
Onsdag18. aprilCyklistprøve for 6. klasse
Fredag20. aprilÅrskarakterer 9. og 10. årgang
Tirsdag24. aprilForældremøde 0.a + 0.b
Tirsdag24. aprilKontaktforældremøde
Tirsdag24. aprilForældrekonsultation 6.b
Onsdag25. aprilForældrekonsultation 6.b
Tirsdag1. majSkolebestyrelsesmøde
Onsdag2. majCyklistfinale i Køge
Torsdag3. majSkolefest/Skolekomedie 0. - 7. klasse
Torsdag3. majNy "kontakten" udkommer

 

TOP
Udviklingsplan for Skovboskolen.Påskehare 1

Påsken står for døren og foråret er næsten over os.
1. udgave af Skovboskolens udviklingsplan kan nu ses på vores hjemmeside www.skovboskolen.dk. (Link til Udviklingsplan).

Udviklingsplanen er blevet til hen over vinteren i et samarbejde mellem skolebestyrelsen, SFO´s forældreråd, kontaktforældre, pædagogisk råd og ledelsen.

Jeg synes, vi har nået et fint resultat og skolen glæder sig nu til aktivt at arbejde med udviklingsplanen.

Udviklingsplanen skal indgå som en del af den kontrakt Skovboskolen skal indgå med Skovbo kommune.

Bent Elhegn

 

TOP
Fra skolevejlederen.Blomst

Fællestilmelding til Ungdomsuddannelse (F.T.U.)
Afgangselevernes ansøgningsskemaer om fortsat uddannelse er afleveret og videresendt til de respektive fagskoler. Søgemønstret er det samme som tidligere år med mange ansøgninger til de gymnasiale uddannelser. Nogle elever har allerede fået svar om optagelse eller ej, de sidste svar kan forventes medio maj, efter de skriftlige prøver.

10. klasse næste skoleår
Planlægningen af skoleåret er begyndt. Der har meldt sig i alt 27 elever, hvoraf de 17 kommer fra Skovboskolen.

Erhvervspraktik 8. årgang
Alle elever på 8. årgang skal i praktik i uge 22. Jeg minder om elevernes pligt til at melde sygdom til praktikvært og Skovboskolen.

Niels Ole Nielsen
Skolevejleder

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 3. april 2001Udskrift

Selstyrende lærergrupper
På baggrund af de erfaringer, de to teams har gjort sig i løbet af det sidste skoleår, har skolebestyrelsen besluttet, at teamsamarbejdet udvides til at omfatte 0., 1. og 2. klasse for næste skoleår. Af samme grund vil forældregruppen inden skoleårets udgang blive indkaldt til et informationsmøde, og en folder om teamsamarbejde i skolen vil blive uddelt ved samme lejlighed.

Principper
a: Principper for hytteture/lejrskoler
b: Principper for teamdannelse i skoleåret 2001/2002
c: Principper for timefordelingsplan
d: Principper for fagfordelingsplan
e: Principper for skemalægning

De reviderede principper for ovenstående vil hurtigst muligt blive lagt ind på hjemmesiden: www.skovboskolen.dk. Har man ikke adgang til en pc'er, kan de rekvireres på skolen.

Økonomi – årsafslutning 2000 og budget 2001
Årsafslutningen 2000 viser et underskud på 75.440 kr., som er lagt ind i budgettet for 2001. Alle løbende ændringer i budget skal besluttes i skolebestyrelsen. Økonomiudvalget vil forsøge at lave et overslagsregnskab for en 5-årig periode set i lyset af kontraktstyringen.

Forskudt valg
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. marts vedtaget, at Skovboskolen fra næste valgperiode kører med forskudt valg, så en kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde sikres.

Kontraktstyring
Skovboskolens udviklingsplan er fremsendt til kommunens forvaltning, børne- & kulturudvalget og sekretariatet. Planen indarbejdes efterfølgende i kontrakten. Udviklingsplanen vil blive forelagt kontaktforældrene, SFOs forældreråd og pædagogisk råd og kan læses på skolens hjemmeside: www.skovboskolen.dk. (Link til Udviklingsplan).

Punkter til kommende møder
Skolens ordensreglement
Mobning
Rygning
Ansøgning om udvidelse af redskabsrum
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i indeværende skoleår

Meddelelser

  • Brev fra 7.a-c's kontaktforældre til kommunalbestyrelsen vedrørende klassedannelse i 2001/02. Kommunalbestyrelsens medlemmer har IKKE fået udleveret brevet. Formanden tager det op med kommunen.

  • Dialogmøde med SFO bliver den 1. maj kl. 19.30, så reserver dagen.

  • Der har været afholdt møde mellem formanden for Skobohallernes bestyrelse , den nye halbestyrer og skolen ledelse. Mødet drejede sig om at etablere et godt samarbejde mellem skolen og hallen.

  • Elevrådsmøde i det lille elevråd efterlyses. Det har ikke været afholdt længe.

  • Forespørgsel fra det store elevråd om sidste skoledag bliver behandlet på skolens kontor.

  • Skovboskolen modtager praktikanter til efteråret i perioden uge 43 - 49 (3½ uge med praktiklærer og 3½ uge, hvor praktikanten er alene med klassen mens praktiklærer er standby).

  • Skolebestyrelsens møde med Erik Torm bliver den 1. september 2001.

Kontaktforældremøde den 24. april kl. 19-21
Venligst reserver dagen og forslag til dagsordenen til undertegnede senest i påskeferien (gerne pr. e-mail: bredegaard@get2net.dk). Dagsorden bliver fremsendt lige efter påske.Referent

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 1. maj 2001 (før mødet med SFO).

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 4. april 2001