SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 309 - april 2007

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen.
Klummen - En slagter, en kok og en halv gris.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 10. april 2007.
Nyt fra SFO.
Månedens smil.
Skovbo Center 10, Vagns Foderbræt.
Kalender for maj 2007.
Skriftlige og mundtlige prøver for 9. og 10. årgang.
Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2007/2008.


TOP

Nyt fra skoleledelsen

Agenda 21 på Skovboskolen
Uge 16 vil for hele Skovboskolen stå i "sundhedens tegn".
I denne uge er der nemlig arrangeret featureuge for alle, hvor hovedtesen vil være sundhed og motion. Kost og ernæring er den naturlige tilgang til velvære og sundhed, og jo tidligere eleverne bliver bevidste om dette, desto bedre.
Det hele begyndte med, at vi ansøgte om en særlig udviklingspulje, hvor lærere på skolen beskrev, hvad vi ville lave på Skovboskolen, hvis vi fik muligheden for det.
Det endte med, at vi fik bevilget 34.000 kr., som skal bruges i løbet af uge 16 med det overordnede emne sundhed på programmet.
Om mandagen er det den kendte kok Nikolaj Kirk, der kommer på besøg, og senere på ugen kommer ernæringskonsulent Karen Nørby og fortæller om, hvordan vi sikrer os et sundt - og forhåbentligt langt liv. Hun vil bl.a. fortælle om, hvordan forkert ernæring kan være direkte årsag til forstyrrelser andre steder i kroppen - herunder hovedpine, overfølsomhed, astma, gigt m. m.
Mange af lærerne har i de forskellige afdelinger arrangeret "ture ud af huset" og andre en masse aktiviteter på skolen. Jeg ved, at der ligger ugers forberedelse bag. Jeg imødeser en god og veltilrettelagt uge, der i øvrigt næsten vil være omme, når Kontakten udkommer i slutningen af ugen. Det er dejligt at se skolen "summe af liv" på baggrund af et væsentligt tema, som jeg ved optager mange, og som også har skolebestyrelsens bevågenhed.

Én mere i ledelsen
Fra den 1. august bliver vi en afdelingsleder mere i ledelsen. Allerede på nuværende tidspunkt er der indrykket annonce i bl.a. Lørdagsavisen, og det vi søger er først og fremmest en administrativ leder, der kan frigøre den øvrige ledelse fra mange af de administrative opgaver, som er knyttet til kontoret, og samtidig søger vi en person, der brænder for at arbejde med de administrative dele af skolen. Den ny afdelingsleder vil tillige få et medansvar for skolens og SFO'ens økonomi, IT og tekniske servicefunktioner.
Det betyder også, at der for den øvrige ledelse bliver mere tid til at lære eleverne og den daglige undervisningssituation endnu bedre at kende. Ansøgningsfristen udløber d. 26. april, og der vil være ansættelsessamtaler medio maj måned.

Elevplaner og test
Lærerne på Skovboskolen er i fuld gang med arbejdet omkring elevplaner. Som tidligere nævnt, vil formen i dette skoleår være kort og overskuelig. Senest den 16. maj 2007 burde alle hjem have modtaget en elevplan for de enkelte fag.
6. klasse i matematik og 8. klasse i dansk og fysik/kemi vil yderligere skulle deltage i en net-baseret test i juni måned. Umiddelbart efter testen vil eleven og hjemmet få besked om resultatet.

Aflevering af elever om morgenen i skolen
Jeg skal venligst gøre opmærksom på, at man som forældre ikke må køre op i skolegården, når børnene skal sættes af om morgenen. Vi har desværre haft et par uheldige episoder omkring dette, og det burde - alt andet lige - heller ikke være nødvendigt!
Og da slet ikke når vi som skole, står i "sundhedens tegn".

Henrik Marker
Skoleleder


TOP

Klummen

Under titlen "En slagter, en kok og en halv gris" mødte Skovboskolens to 8. klasser tirsdag d. 28 & onsdag d. 29 marts to slagtere fra Roskilde Slagteriskole. Det skal på forhånd fremhæves, at mange elever fra netop disse klasser har valgt hjemkundskab som valgfag… derfor var nysgerrigheden på forhånd vakt. Tirsdag morgen kl. 8.05 mødte eleverne en vaskeægte slagtet ½ gris (gange 2) og to velforberedte undervisere. Der blev dissekeret, savet, følt og et gys gik gennem elevgruppen, da øjets… ja! Øjets linse blev sendt rundt. Forbavselsen var stor, da det tydeligt fremgik, at citat "Det er jo et forstørrelsesglas". Per og Ole var dygtige i gennemgangen af grisens anatomi, betydningen af muskulaturens vedligeholdelse og ikke mindst, hvad organerne betyder. De gik meget tæt på og det var helt utroligt dejligt fra sidelinien at opleve, at eleverne virkelig forstod, stillede relevante spørgsmål og var tryllebundet af to fagfolk. Så gik eleverne i gang. Der skulle laves medister, fars, småkød, stege og til dette arbejde kræves naturligvis arbejdstøj. Udklædt med forklæde, kokkehat og "rigtige" knive startede de to klasser. Nu er det jo et faktum, at det netop er i køkkenet, de fleste ulykker sker…. Dette projekt beviste i al sin tydelighed, at knive ikke er legetøj. En elev fik (vi taler naturligvis om mindre skader) på vej med spækbræt og kniv hen til køkkenbordet, en rift. Ingen pardon. Slagterne var endnu engang parate. Plaster og latexhandsker. Alle nød med største velbehag svinehud = flæskesvær. Sikke en dag.
Onsdag skulle grisen tilberedes og spises. Gruppeinddeling, opskrifter og mængder af grøntsager. Hver gruppe skulle fremstille 5 forskellige menuer. Der var travlhed, og alle arbejdede igen utroligt seriøst. Per og Ole kan andet end at slagte grise…. De er begge fremragende kokke. At maden nærmest kan få 4 huer er intet mod de mængder, der blev sat til livs. Tro mig! Eleverne i disse klasser må være opdraget til at spise op…. For vi taler om ca. 400 - 500 gram kød pr. elev, naturligvis ud over salater, friskbagt brød, kartofler og spændende tilbehør. At vi, elever og voksne, nød disse to dage i køkkenet er 100 % sikkert. Tak til Roskilde Slagteriskole og Vagn for den gode ide.


Ugens gåde
Hvor mange elever skar sig tirsdag den 28?           5 - 13 - 22.
Hvem skar sig 3 gange? (det må kun hviskes til Vagn, Susanne eller undertegnede.)

Helle Resen


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 10. april 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt - Rettelse af punkt 4 fra 14 timer til 18 timer pr. børnehaveklasse.

 2. Elevråd:
  De små elever vil gerne have de store elever ud fra tunnelen, da de store elever står og ryger i tunnelen.
  De små ved SFO 1 larmer meget ude ved de store elevers vinduer.
  Klasselokaler kan evt. byttes - mellemtrinnet med udskolingen.
  De stores cykler ved stativerne står helt ude på cykelstien, så de små har svært ved at cykle forbi uden at komme ud på vejen. Dette skaber mange farlige situationer for de små elever.
  Den nye skolemadsordning er ikke tilfredsstillende, eleverne vil ikke bestille mad på nettet. De vil gerne have en kantine igen.

 3. IT-situationen - ForældreIntra - ElevIntra. Peter Elkjær Pedersen inviteres til dette punkt:
  Peter Elkjær Pedersen orienterede om ForældreIntra - ElevIntra og gennemgik redigeringsdelen for skolebestyrelsen.

 4. Opgørelse økonomi 2006:
  Henrik Marker orienterede om økonomien for 2006 jf. bilag. Der er nu balance i budgettet, idet det tidligere underskud er væk.

 5. Budget 2007:
  Henrik Marker orienterede om det udmeldte budget for 2007.
  Det store fald af 10. klasses elever gør en stor forskel i forhold til budgettet. Hvorvidt der bliver en eller to klasser er meget afgørende for det endelige budget. Skolens økonomi afhænger af antallet af klasser. Derfor er det afgørende, hvorvidt der kommer en eller to 10. klasser. Elev nummer 29 udløser en ekstra klasse.
  Elevtallet på Skovboskolen er ca. det samme som sidste skoleår - ca. 540 elever inkl. 10. klasse.

 6. Skovboskolens fremtidige logo. Bilag:
  Udsættes til næste gang.

 7. Kort orientering om ansættelse af ny afdelingsleder. Bilag:
  Henrik Marker orienterede om ansættelsesproceduren.
  Stillingen er opslået på Ofir, Lørdagsavisen.
  Ansættelsesudvalget består af 8 personer med Skolechef Flemming Elikofer i spidsen.

 8. Kommende børnehaveklasser:
  Udsættes til næste gang.

 9. Kort orientering omkring uddannelsesvalg efter 9. og 10. klassetrin på Skovboskolen:
  Udsættes til næste gang.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen orienterede om stiftende generalforsamling i Skole og Samfund den 12. april, Dorte Therkildsen deltager.
  Tirsdag den 27. marts var der forældrerådsmøde i SFO, hvor der blev drøftet mange gode ting - der kommer et referat senere.
  Den 19. april er der møde i Skolerådet i Køge Kommune.
  Den 19. august vil skolebestyrelsen se på Skovboskolens værdier og principper.

  b) Skoleledelsen: Henrik Marker orienterede om lærernes fagfordeling.
  Skovboskolen går fra programmet TR2000 - Tabulex til programmet Matrix.
  P-fags ordningen på mellemtrinnet bliver rettet til i kommende skoleår, hvor hjemkundskab bliver beskåret og medie bliver indført som nyt fag.
  AKT-lærer (adfærd, kontakt og trivsel) bliver prioriteret med timer.

  c) Forældreråd SFO: Annemette Jørgensen orienterede omkring faste lukkedage i SFO.
  Skolebestyrelsen skal fremover beslutte de faste lukkedage.
  SFO'en har lukket den 1. maj 2007.
  Punktet tages op næste gang.

  d) Øvrige: Intet.

 11. Eventuelt:
  Brian Christiansen orienterede om den konfirmandfest der skal afholdes efter deres konfirmation i 7. klasse.

Mødet sluttede klokken 21.02

Referent: Johnny Larsen

TOP

Nyt fra SFO

SFO'en lukket 1.maj
SFO'en har fået skolebestyrelsens accept til at holde lukket 1. maj. Dvs. at der ikke er morgenåbent i SFO 1, og både SFO 1 og 2 er lukket om eftermiddagen. Skolen har almindelig skoledag.

I SFO'en har vi de sidste uger nydt det gode vejr. Flere børn har været ude i længere tid, og det er jo rigtig dejligt. Husk at smøre jeres barn ind i solcreme om morgenen og giv dem evt. en tube med i skoletasken, så de kan blive smurt i løbet af dagen.
I SFO 1 nyder både børnene og de voksne det nye købmandslegehus, der ofte bliver brugt som eftermiddagscafe, børnene styrer det rigtig flot.

Vi er i øjeblikket præget af en del hærværk og smadrede flasker på legepladsen, især ved SFO 2. Det er vi selvfølgelig meget kede af, for det kræver tid og penge at rydde op og reparere. Vi har erfaring for, at forældre, der lufter hund og som lige slår et smut rundt på legepladsen, er med til at afhjælpe problematikken, så hermed en opfordring til at gå en aftentur på vores legeplads.

I maj starter diverse overflytningsprogrammer. Børnehaverne kommer på besøg og børnehaveklasserne skal besøge børnehaverne.
1.klasserne skal på besøg i Dalmosen, for at se hvordan hverdagen fungere der.
Tirsdag d. 15.5. kl. 18.30 afholdes informationsmøde for 5. klasses forældre om juniorklub.
Onsdag d. 23.5. kl. 19 afholdes informationsmøde for forældre til kommende 3. klasser, om hvordan deres pasningstilbud kommer til at se ud. Nærmere besked kommer fra SFO'en.

Tilmeldingen til sommerferieåbent i Vemmedrup SFO 1 i uge 29 og 30 kommer, så snart vi får den udsendt fra kommunen. Det er børn, der går i 0. - 3. klasse efter sommerferien, der kan tilmeldes.

Legepladsdag og sommerfest
Lørdag d. 2.6. afholder SFO'en legepladsdag. Vi skal have oliebehandlet vores fine træ-legeredskaber, så de kan holde i mange år. Tilmelding kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Ligeledes kan I sætte kryds ved fredag d. 15.6., hvor hele SFO'en afholder den store sommerfest med spisning, cirkusoptræden og anden underholdning.

Med håb om et godt og solrigt forår.
Annemette
SFOleder


TOP

Månedens smil

I de to 4. klasser har vi i historie arbejdet med noget så progressivt som kongerækken. At den danske kongerække rummer alt fra umulig kærlighed, had, hævn, fængsler, drabelige slag, sindssyge, hovmod til ære og respekt, får selv den modigste hobbit til at blegne.
Flere elever var naturligvis glade for ham Harald med tanden…. Men mange valgte konger fra enevælden.
Da jeg skulle forklare, hvad en enevældig konge var, valgte jeg måske ikke den bedste forklaring men…. Jeg sammenlignede det lidt med en form for diktator. Eleverne var straks på sporet.
En meget, meget ivrig elev markerede straks. "Det er sådan nogen der er under en fodboldkamp i fjernsynet"…. Smilene var på plads, da vi fandt ud af at en kommentator og diktator ikke er helt det samme.
Jeg kan stadig mærke boblerne i maven over denne søde bemærkning.

Helle Resen


TOP

Skovbo Center 10, Vagns Foderbræt

Studietur samt "indflyvningen" til de skriftlige og mundtlige prøver står for døren.
10. klasse - Vagns Foderbræt - har således kun to torsdage tilbage i dette skoleår, hvor vi driver kantine - nemlig torsdag d. 26. april samt torsdag d. 3. maj.
Vi takker for i år og vender tilbage med et nyt hold af elever, nyt navn og menu til august

Med venlig hilsen
Vagns Foderbræt, Skovbo Center 10


TOP
Kalender for maj 2007

Dato: Tid: Hvad:
  1.5. 18.30 - 21.00 Skolebestyrelsesmøde.
  7.5. 19.00 - 21.00 Forældremøde for kommende 7. klasse.
14.5.   8.05 - 14.00 2.A på Naturskolen.
21.5. - 25.5.   8. årgang i erhvervspraktik.
24.5.   1.B til skolesundhedsplejerske.
25.5. (fredag)   7. årgang har "Blå mandag".
31.5.   1.B til skolesundhedsplejerske.
9. årgang sidste skoledag.

TOP
Skriftlige og mundtlige prøver for 9. og 10. årgang

I perioden fredag den 11. til mandag den 21. maj 2007 er der skriftlige prøver.
De mundtlige prøver foregår i perioden 6. - 22. juni 2007.


TOP
Skovboskolens ferieplan for skoleåret 2007/2008

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Sommerferie lørdag 30/6 - 2007 søndag 12/8 - 2007
Efterårsferie lørdag 13/10 - 2007 søndag 21/10 - 2007
Juleferie fredag 21/12 - 2007 onsdag 2/1 - 2008
Vinterferie lørdag 16/2 - 2008 søndag 24/2 - 2008
Påskeferie lørdag 15/3 - 2008 mandag 24/3 - 2008
Store Bededag fredag 18/4 - 2008 søndag 20/4 - 2008
Kr. Himmelfart torsdag 1/5 - 2008 søndag 4/5 - 2008
Pinseferie lørdag 10/5 - 2008 mandag 12/5 - 2008
Grundlovsdag torsdag 5/6 - 2008  
Sommerferie lørdag 28/6 - 2008 xxdag xx/8 - 2008

TOP


Sidst opdateret den 18. april 2007