SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 246 - MAJ 2001
INDHOLD: Månedskalender.
Forårskoncert.
Vi mangler korbluser.
Sommersvømning.
Reklamens magt! - Sherifstjerne!
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 1. maj 2001.
Dialogmøde med Børne- & Kulturudvalget.
Referat af Kontaktforældremøde den 24. april 2001.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR MAJ 2001.

Torsdag3. majSkolefest/Skolekomedie 0. - 7. klasse
Fredag4. majEngelsk FSU
Fredag4. majDansk – retstavning FSA
Mandag7. majMatematik FSA – FSU
Tirsdag8. majSkriftlig fremstilling FSA – FSU
Onsdag9. majTysk FSU
Torsdag10. majFransk FSU
Fredag11. majSt. bededagsferie
Mandag
  - Fredag    
14. maj
  - 18. maj    
Projektuge 7. B
Torsdag17. majForårskoncert
Torsdag17. majSundhedsplejerske 1. klasse
Fredag18. maj0. C overnatning – weekend
Lørdag19. maj0. C morgenkaffe med forældre
Lørdag19. majSkovtur 1. A
Onsdag23. majSidste skoledag for 9. og 10. årgang
Onsdag23. majEkskursion 6. B
Torsdag
  - Fredag
24. maj
  - 25. maj
Kr. Himmelfartsferie
Mandag28. maj8. årgang i erhvervspraktik
Mandag28. majMundtlige prøver starter
Mandag28. maj"Blå mandag"
Torsdag31. majSundhedsplejerske 1. B
Torsdag
  - Fredag
31. maj
  - 1. juni
Hyttetur 2. B
Lørdag
  - Tirsdag
2. juni
  - 5. juni
Pinseferie
Torsdag7. juniNy "kontakten" udkommer

Fugl

TOP
Forårskoncert!

Nu er det igen tid til forårskoncert. I år bliver det:

Torsdag d. 17. maj kl. 19 – 21 i gymnastiksalen.

Traditionen tro vil musikhold m.m. optræde med dejlige musiknumre.

Tromme Entre voksne: 5 kr.   og børn gratis.

Der vil blive solgt øl og vand til rimelige priser.

                Vel mødt.
    Musiklærerne på Skovboskolen

 

TOP
Korbluser!

HJÆLP !!!!!
Er der nogle, der ligge inde med røde korbluser, som jeres børn har brugt på et tidspunkt?
Eller kender I nogle, der har gået til kor og har en liggende derhjemme?
Vi mangler mange og da de kun er til låns, vil vi gerne have dem igen.
SÅ vær sød og kig i skabet om, der ikke ligger en rød korbluse! Aflever den venligst til musik- og korlærer Merete eller aflever den på kontoret.
På forhånd tak!

Musik- og korlærer
Merete

 

TOP
Sommersvømning

Så er det igen tid til sommersvømning. Vil du/I hjælpe jeres børn med at aflevere tilmelding senest tirsdag d. 8. maj.Svømmer

Vandlig hilsen
Helle Resen

 

TOP
Reklamens magt! - Sherifstjerne!

En ny dille går sin sejrsgang. Det er blevet en modedille blandt eleverne, at give hinanden "sherifstjerner".
Her har alderen ingen betydning, selv blandt eleverne i børnehaveklassen dyrker man sporten.
Jeg henviser til nedenstående artikel og beder forældrene være skolen behjælpelig med at forklare "vore fælles børn" om risikoen ved "sherifstjerner".

Bent Elhegn
Skoleleder

12-årig syg efter spøg fra tv-reklame (Polle fra Snave)

En 12-årig pige fra Horsens er blevet alvorligt syg som følge af en spøg hentet fra en Sonofon tv-reklame. Før påske blev pigen indlagt med brystbetændelse på Horsens Sygehus, efter at andre havde lavet en såkaldt 'sherifstjerne' på hende. Det fortæller pigens forældre til Horsens Folkeblad. De ønsker ikke at træde offentligt frem.

At få en 'sherifstjerne' vil sige at få drejet brystvorten rundt. Børn har set det i tv-reklamerne fra Sonofon, hvor Polle fra Snave får "sherifstjerner" af gutterne. Det er efter tv-reklamerne blevet en modedille blandt børn.

Det fik alvorlige konsekvenser for den 12-årige årige, da hun før påske var til fest med sine kammerater og fik en 'sherifstjerne'.

Ifølge forældrene er pigen sygemeldt på tredje uge. Pigens bryst begyndte at hæve mere og mere, og lægen kunne konstatere, at der var betændelse i det. Hun fik penicillin, men det hjalp ikke. Derfor blev hun indlagt på Horsens Sygehus og opereret.
Der var kommet et blodsamling i brystet, og den var der gået betændelse i.
Flere dage i træk blev pigen lagt i fuld narkose, så lægerne kunne rense såret. Hun er nu blevet udskrevet, men er stadig sygemeldt fra skolen.
»Der kommer en hjemmesygeplejerske hver anden dag og skifter forbindingen.
Såret står åbent endnu, fordi det skal hele indefra«, fortæller moderen til Horsens Folkeblad.

Moderen forklarer videre, at det værste næsten er, at lægerne endnu ikke kan sige, om hendes datters bryst fremover kommer til at udvikle sig normalt.
Familien har henvendt sig til telefonselskabet Sonofon om episoden. Her har henvendelsen været årsag til megen diskussion.

Administrerende direktør i Sonofon, Ulrik Bülow, siger til avisen:
»Det er meget uheldigt og selvfølgelig ikke intentionen med reklamen. Det er kommet bag på os, at en vittighed kan udløse sådan noget. Jeg kan på ingen måde lide mistanken om, at vi skulle være med til at starte sådan noget. De tre afsnit med 'sherifstjerner' er færdigvist, og der er ikke skrevet flere 'sherifstjerner' ind i den kommende føljeton om Polle«.

Men derfra og til at sige, at man aldrig kommer til at se noget lignende, vil direktøren ikke love.

Politikens netavis torsdag 26. april 2001

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 1. maj 2001

Udvidelse af redskabsrum
IF Frem har sendt en ansøgning om udvidelse af redskabsrummet i gymnastiksalen. Ansøgningen sendes videre til byggeudvalget, som vil se på sagen.

Forretningsudvalgets kommissorium
Forretningsudvalget har valgt at holde møde fast hver 2. måned sammen med skolens ledelse. Der tages ingen beslutninger i dette udvalg, idet det kun er den samlede skolebestyrelse, der kan det.

Ordensregler
Ordensreglerne sendes i udvalg i henholdsvis indskoling, mellemgruppe og udskoling. Også elevrådene skal tage dem op til debat. Tilbagemelding til skolebestyrelsen skal ske senest i oktober måned, så nye ordensregler kan vedtages på mødet i november. Udformningen skal være let forståelig med beskrivelse af mål og konsekvenser. En opdateret liste over kontaktforældre, opdelt efter klasser skal udarbejdes til skolebestyrelsens medlemmer i ovennævnte udvalg. Ved samme lejlighed kan udvalgene samtidig diskutere rygning og også her melde tilbage.

Kontraktstyring
Udkast til kontrakt er kommet fra forvaltningen og kopi vil blive fremsendt til skolebestyrelsens medlemmer snarest. Skolens kommentarer skal fremsendes inden 3. maj. Udviklingsplanen er uden ændringer indsat i kontrakten, som i øvrigt er étårig og skal evalueres igen.

Næste års aktiviteter
Valg til skolebestyrelsen efter de nye regler. Kontrakt skal revideres. Fast mødedag bliver 1. tirsdag i hver måned. Forslag til aktivitetskalender for det nye år fremlægges på næste møde.

Orientering om møde på rådhuset

  • 8. klassetrin får en integreret A/C klasse samt en B og D klasse. Koordinator for specialklasserne inviteres til møde i det nye skoleår for at give skolebestyrelsen en redegørelse for, hvad specialklasser er.
  • Der er forskel på real vækst og vækst – men fremgår ikke af kommunens budget.
  • Lønsumsstyringen er politisk vedtaget, men institutionerne mangler stadig redskaber til styringen.
  • Breve stilet til kommunalbestyrelsen skal præcisere, om de skal videresendes til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Meddelelser

  • Bent Elhegn orienterede om tildelingen af undervisningstimer og tid til andet arbejde.
  • Ombygningernes færdiggørelse er udskudt 2 måneder på grund af ændringer i projektet.
  • Stig Sørensen fratræder som formand pr. 1. juni i år.

Punkter til kommende møder
Julearrangement, herunder skolens traditioner
Mobning
Budgethøring
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i indeværende skoleår
Skolens ordensreglement
RygningUdskrift

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 12. juni 2001 kl. 18.00.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Dialogmøde med Børne- & Kulturudvalget
på Gørslev Skole den 19. april 2001

Inger Lise Jensen, formand for Børne- & Kulturudvalget bød os velkommen til det årlige dialogmøde vedrørende skolevæsenet i Skovbo Kommune.

Arne Busk fra Ejby Skole forklarede om de overordnede målsætninger og konkrete mål for dansk og matematik som Børne- & Kulturudvalget har tilsluttet sig. Selve vejledningen kan man se på nettet, hvis man går ind på Undervisningsministeriets side under vejledninger (vælg: synoptisk opstillet, som er en overskuelig oversigt over, hvor meget der skal læres på hvilke klassetrin). Hvad angår evaluering af skolerne, er det op til skolebestyrelserne på de enkelte skoler at beslutte, hvordan det skal gøres ved at lave principper for evalueringen. For det nye skoleår vil der være læsetest for 2., 4. og 7. klasse.

Erik Schrøder fra Familierådgivningen i Skovbo Kommune fortalte om specialklassedannelsen i 2001/2002 og principper for specialstøtte for pasningsområdet og SFO.
Specialklasserne er endnu ikke vedtaget i kommunalbestyrelsen. Hvad angår specialstøtte er det amtet, der alene afgør tildelingen af timer, uanset hvordan skolerne og Børne- & Kulturudvalgets indstilling er. På pasningsområdet er behovet fra år til år meget svingende, og man forsøger derfor at få ændret proceduren, så der kan overføres ubrugte timer til år, hvor behovet er større.

Ole Toftegaard, social- & kulturdirektør, fortalte kort om budgetprocessen for 2002. Der er deadline for skolernes ønskeliste til kommunalbestyrelsen den 5. august!
Den 31/8 er der budgetkonference for kommunalbestyrelsen, den 18/9 er budgettet til 1. behandling og den 11/10 er der 2. behandling og vedtagelse af budgettet.

Der blev i øvrigt fra skolebestyrelsesside udtrykt et stort ønske om mere åbenhed imellem skolebestyrelser, Børne- & kulturudvalg og forvaltningen.

Sidste punkt på dagsordenen var 10. klassetrin i skoleåret 2001/2002 og 2002/2003.
Jørgen Blond, ungdomsskoleleder, kom med et oplæg om fremtidige 10. klasser i Skovbo Kommune, som vil blive sendt til høring på skolerne. Projektets tema er: Tid til at tænke sig om. Planen er, at ungdomsskolen skal være tovholder for de 2 skolers 10. klasser med introtur, kulturaftener, temadage og hvor ungdomsskolefag vil kunne indgå som valgfag. På grund af budgetlægningen er det nødvendigt at skolerne giver en tilbagemelding inden 1. august i år.Blomst

Inger Lise Jensen takkede af efter et godt møde.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af KONTAKTFORÆLDREMØDE
Tirsdag den 24. april 2001

Lars Frederiksen bød velkommen til de 13 kontaktforældre, der var mødt op.

Skovboskolens visioner og målsætninger, herunder forældresamarbejdet
Kontaktforældrene havde fået udleveret udviklingsplanen, som skal indarbejdes i kontrakten i dens nuværende form. Der var generel enighed om, at det var et flot oplæg, der var udarbejdet, og der var forståelse for, at det ikke kan gennemføres på 1 år, men at det kræver løbende evaluering og revision. Kontaktforældrene har mulighed for at komme med tanker og idéer inden en revision i løbet af næste skoleår. Papiret kan læses på skolens hjemmeside: www.skovboskolen.dk.

Forældresamarbejdet
Ved næste valg til kontaktforældre (i begyndelsen af skoleåret) vil der være en repræsentant fra skolebestyrelsen i hver klasse, der vil fortælle om det nye system med 2 slags kontaktforældre, og hvad deres roller er. Samtidig vil det blive anbefalet, at 2 af de siddende kontaktforældre fortsætter, således at der er en kontinuitet i samarbejdet mellem kontaktforældre og skolebestyrelsen.
Der var et ønske fra forældreside om uddannelse af kontaktforældre med start fra børnehaveklassen, så man ved, hvad man går ind til, og hvad der forventes. Skolebestyrelsen ønsker at bruge kontaktforældrene både som et rådgivende organ og også som samarbejdspartner i kommissorier, hvor forslag til skolebestyrelsen diskuteres.
Kontaktforældrene blev opdelt i 3 grupper: indskoling (0.-2. klasse), mellemgruppen (3.-6. klasse) og udskoling (7.-10. klasse). Der ønskes kontaktforældrelister fordelt på de 3 grupper, så man har mulighed for at holde kontaktforældremøder i hver enkelt gruppe. Hver gruppe skal udpege et par personer som tovholdere. Der er tilknyttet 2 skolebestyrelses-medlemmer til hver gruppe (Pia Lange og Stig Sørensen i indskolingen, Jens Andersen & Hans Erik Jensen i mellemskolen og Susanne Reiff Petersen og Dan Oddershede i udskolingen).

Forskudte valg
Februar 2002 skal der være valg til skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har godkendt forskudt valg, dette sikrer en kontinuitet i arbejdet. Ved førstkommende valg skal der vælges 4 for en 2-årig periode og 3 for en 4-årig periode.

Rygning
Pr. 1. august træder en ny lov vedrørende rygning på skoler i kraft. Pjecen, som skolen har om RØGFRI SKOLE blev diskuteret, og skal revideres. De enkelte grupper har mulighed for at diskutere og at komme med ændringer inden skolebestyrelsens møde den 12. juni.
Der var dog generel enighed om, at skolen fortsat skal være røgfri.no-smoke

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 4. maj 2001