SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 278 - Maj 2004

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Næste skoleår.
Nyt fra kontoret - Skolemælk.
Nyt fra eleverne - 9.A og 9.B - Sidste skoledag!
Nyt fra idrætslæreren - Sommersvømning 2004.
Nyt fra pedellen - Glemte ting!
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 20. april 2004.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 4. maj 2004.
Månedskalender - For maj/juni 2004.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Planlægningen af næste skoleår er nu godt i gang.
Der vil være mange nye begreber, vi alle skal forholde os til.
Når du, kære læser, møder begrebet: "Den faseopdelte skole" betyder det:
Folkeskoleforløbet er nu inddelt i 3 faser:
Indskoling1. – 3. klasse
Mellemtrin   4. – 6. klasse
Udskoling7. – 9. klasse

Denne inddeling følger Undervisningsministeriets mål for folkeskolens fag. På Skovboskolen har vi organiseret os på samme måde omkring lærersamarbejde. Dog har vi af hensyn til mængden af samarbejdspartnere inddelt indskolingen i underafdeling A og B.

Ligeledes har vi samtidig fastlagt, hvor de enkelte afdelinger skal have klasselokaler:
Regnemark:Børnehaveklasse og 1. klasse
Vestervang:2. og 3. klasse
Østervang:4. – 6. klasse
Læskov/Kildebjerg:   7. – 9. klasse

Vores mål med denne organisering er at sikre et tættere samarbejde omkring elever og klasser i de enkelte afdelinger.
Disse oplysninger skal betragtes som en forløber for en informationsfolder.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Nyt fra kontoret

Skolemælk

Der omdeles snarest mælkegirokort for første halvår af skoleåret 2004/2005.
De elever, der får mælk, vil få girokort med navn på. På kontoret kan afhentes blanke girokort.
Sidste indbetalingsfrist er tirsdag den 29. juni 2004.

Sonja Vangkilde
Sekretær

 

TOP
Nyt fra eleverne - 9.A og 9.B

Sidste skoledag!

Den 19 maj er det blevet tid til, at 9. klasserne forlader skolen.
Det er ikke vores ønske, at I skal glemme os, så derfor holder vi sidste skoledag med en masse sjov og ballade.
Der vil blive holdt nogle forskellige aktiviteter og der iblandt vandkamp. Derfor beder vi alle om at tage skiftetøj med.
Hvis det ligger sådan, at man ikke vil være med til vandkamp, skal man blive inden døre.
Vi håber, I vil hjælpe os med at gøre vores sidste skoledag uforglemmelig, så vi ikke kommer til at glemme Skovboskolen.

Mange hilsener fra 9. a & b

 

TOP
Nyt fra idrætslæreren

Sommersvømning 2004

Igen i år er der sommersvømning i skoleferien.
Dette foregår i Ringsted Svømmehal i ugerne 26 og 27 for Skovboskolens elever.
Det er KUN for de tilmeldte elever.

 

TOP
Nyt fra pedellen

Glemte ting!

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran festsalen uge 25.

Jørn

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
20. april 2004

 1. Udpegning af referent til Kontakten:
  Ejner Andersen.

 2. Medlemmerne præsenterede sig
  Kommer senere på skolens hjemmeside.

 3. Møderække for resten af skoleåret 2003/2004 og skoleåret 2004/2005
       4. maj
       8. juni
     10. august
       7. september
       5. oktober
       2. november
       7. december
     11. januar 2005
       1. februar
       1. marts
       5. april
       3. maj
       7. juni
      Møde til nye medlemmer i maj
      Temamøde i efteråret.

 4. Brugerundersøgelsen 2003
  Brugerundersøgelsen blev udleveret til nye medlemmer. Den nye skolebestyrelse vil senere finde sine indsatsområder ud fra brugerundersøgelsen.

 5. Udviklingsplan for Skovboskolen, skoleåret 2004/2005
  Skolens ledelse har udarbejdet en udviklingsplan, som danner rammen for indførelse af fleksibel skole på Skovboskolen. Denne skal medarbejderne drøfte på pædagogisk råd den 28. april 2004, derefter skal skolebestyrelsen godkende den. Planen blev forelagt for skolebestyrelsen af Bent Elhegn, og drøftet i skolebestyrelsen, så de forældrevalgte, er med på hvordan, skolens ledelse vil organisere skolen, ved indførelse af fleksibel skole.

 6. Forslag til principper for den fleksible skole på Skovboskolen
  Skolebestyrelsen kikkede på det forslag, der skal danne grundlag for nye principper, for at kunne indføre fleksibel skole, men for at vedtage dem, skal vi afvente pædagogisk råd den 28. april 2004, så de afspejler, det som medarbejderne kommer frem til.

 7. Punkter til kommende møder
  a. Budget og regnskab
  b. Timefordelingsplan
  c. Udviklingsplan
  d. Principper
  e. Mobiltelefoner m/kameraer

 8. Meddelelser
  Formanden

  Kommunen har afvist, at gøre noget ved loftet i festsalen, selv om der er medarbejdere der bliver utilpas, når de er i rummet (der er taget målinger for skimmelsvamp, men ikke konstateret noget). Vi lader den ikke parkere her, men vil prøve på anden vis.
  Der vil blive udarbejdet en materialemappe til nye medlemmer.

  Skoleleder
  To 9. klasser har været på studietur til Berlin. Det har været en god og udbytterig tur.
  Det ser nu ud til, at der kan blive lavet legeplads. Skolen, SFO'en og nogle fonde har fundet ca. kr. 200.000, og med tilsagnet fra kommunen om at supplere med kr. 200.000, hvis skolen fandt kr. 200.000, er der nu kr. 400.000 at gøre godt med. Firmaet Naturleg kommer med et tilbud i uge 18, så må vi se hvor langt pengene rækker.
  1 lærer skal 1 dag til Københavns kommune, og fortælle om Helle Højby metoden, der handler om mobning.

  Viceskoleleder
  Folkesundhedsoplysningen vil gerne have Skovboskolen med, i en kampagne om rusmidler (bliver taget op på næste skolebestyrelsesmøde).

 9. Eventuelt
  Bliver der tænkt på energiforanstaltninger, Skolens Servicemedarbejder og viceskoleleder er meget obs. på dette og drøfter det jævnligt.

 10. Konstituering
  Formand blev Dan Oddershede, andre poster bliver besat ved et senere møde med kun de folkevalgte.

  Referent
  Ejner Andersen

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
4. maj 2004 klokken 18.30 - 20.30 i mødelokalet

Afbud: Dorthe.

 1. Udpegning af referent til Kontakten.
  Gitte Holm udpeget.

 2. Drøftelse. Nyt fra elevrådet. Bilag.
  Punkt udsat da eleverne var fraværende.

 3. Orientering v/ SFO-leder Bente Bøgh Kamp.
  Udearealer i SFO-regi blev diskuteret. Firmaet Fantasileg har afgivet tilbud på renovering af skolens udeareal. Legepladsudvalget holder møde i maj, hvor Fantasilegs oplæg vil blive behandlet. For god ordens skyld bør nævnes, at Fantasileg laver naturlegepladser af udsøgte materialer.
  Bente udtrykte ønske om, at man godt kunne bruge nogle store sten til SFO-legepladsen. Skulle der være nogle forældre der havde mulighed for at levere disse store sten, er det et meget kærkomment ønske.

 4. Beslutning. Godkendelse af referat.

 5. Orientering v/ Dan Oddershede.
  Opfølgning og status af protokol.

      Venter     Igangværende     Afsluttet  
   Forretningsordenen: X 
   Udviklingsplanen: X 
   - Skolebibliotekets åbningstider:  X
   - Placering af 8. og 9. årgang:  X
   - Timefordelingsplan:X  
   Budget og regnskab:X  
   Principper for fleksibel skole: X 
   Princip for mobiltelefoner med kamera:  X  
   Legeplads/udearealer: X 
   Temaer for skolebestyrelsens arbejde:X  
   Deltagelse i undersøgelsen fra
   Statens institut for Folkesundhed:
   X 

 6. Orientering/ drøftelse v/ Bent Elhegn.
  Udviklingsplan for Skovboskolen, skoleåret 2004-2005, udgave pr. 28. april 2004.

  Bilag.
  Skoleleder Bent Elhegn gennemgik de seneste justeringer i udviklingsplanen og besvarede spørgsmål. Punktet genoptages på næste skolebestyrelsesmøde.

 7. Drøftelse v/ Dan Oddershede.
  Forslag til principper for fleksibel skole.

  Bilag udleveret på sidste møde.
  Vi valgte at udsætte punktet til senere. Processen for implementering af fleksibel skole er kommet godt i gang, og vi vil lade processen udvikle sig frit, så vi undgår at snævre principper bremser udviklingen.

 8. Beslutning v/ Dan Oddershede og Bent Elhegn.
  Forslag til timefordelingsplan.

  Bilag for 3.-6. årgang praktisk/musisk fag udleveret.
  Forslag vedtaget.

 9. Beslutning v/ Dan Oddershede.
  "Evaluering af undervisningsmateriale om sundhed, selvværd og sociale kompetencer."

  Efter udveksling af meget forskellige synspunkter blev det vedtaget at deltage i projektet.

 10. Punkter til kommende møder.
  Legepladsudvalg præsenterer projektplan.
  Elevernes forslag til udearealer.
  Ønsker til budget 2005.
  Udviklingsplan for Skovboskolen 2004-2005.
  Info-folder "Fleksibel Skole".

 11. Meddelelser.
  Skoleleder:
  - 5 medarbejdere pensioneres i starten af det nye skoleår. Stillingerne er allerede slået op.
  - Kursus for nyvalgte SB-medlemmer tirsdag den 25. maj 2004 kl. 18.00-21.30.

 12. Eventuelt.
  Intet at tilføje.

 13. Næste møde:
  Tirsdag den 8. juni 2004 kl. 18.00.

 

TOP

KALENDER FOR MAJ/JUNI 2004.

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag 18. maj 2004 9.A + 9.B på Christiania.
onsdag 19. maj 2004 9. årgang har sidste skoledag.
mandag
- lørdag
24. maj 2004
- 29. maj
8. årgang i erhvervspraktik.
onsdag 26. maj 2004 Lærermøde klokken 14.00 - 15.00.
Afdelingsmøder klokken 15.00 - 16.00.
onsdag 2. juni 2004 Elever fra 4. - 7. årgang til skolefodboldturnering i Herfølge Boldklub.
fredag 4. juni 2004 "Blå mandag" for 7.A og 7.B.
tirsdag 8. juni 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.00 - 20.00.

TOP


Sidst opdateret den 17. maj 2004