SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 310 - maj 2007

INDHOLD:
Nyt fra SFO.
Nyt fra skolelederen.
Hittegods hos pedellen.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 1. maj 2007.
Klummen - i en ultra-kort udgave.
Kalender for juni 2007.
Sidste skoledage - i juni.
Første skoledage - i august.
Skriftlige og mundtlige prøver.


TOP

Nyt fra SFO

Månedens smil fra en solskinseftermiddag i SFO'en
Linda og Annemette sidder på en bænk og snakker. To drenge kommer kørende på moon-car, mens de gumler. Vi spørger, hvad de spiser: De svarer: "Det er pandekager……altså ikke almindelige pandekager…….altså ualmindelige pandekager………..(tænkepause)… det er japanske pandekager."
Eftermiddagsmaden var amerikanske bålpandekager.

Cirkusforestillingen på plejecenteret var en succes, det er dejligt, når vi kan glæde andre med vores aktiviteter.
I Regnemark taler vi meget med børnene om at behandle vores legeplads ordentligt. Børnene har i et stykke tid været meget optaget af at lege rollespil, krig o.lign. Det går ud over buske, træer og ikke mindst vores pileflettede hegn, der brækkes grene af, og pilegrenene i hegnet bliver trukket ud for at ende som sværd, buer og pile, og hvad man ellers lige har brug for. Vi be'r her om jer forældres hjælp, hvis I også vil tale med jeres barn om, at det ikke er så smart, da træerne, buskene og i særdeleshed hegnene bliver ødelagte af det. Så hellere give barnet et rollespilssværd med - husk dog tydeligt navn på.
Så er det jo nu, at overflytningsbesøgene starter. Vi skal i alle afdelingerne af SFO'en tage imod nye børn. Derfor arbejder vi i SFO1 med, hvordan vi er gode kammerater og venner. Så vi kan give de nye børn en god start i SFO'en.

Husk legepladsdagen lørdag den 2. juni kl. 9 - 15 og sommerfesten fredag den 15. juni 2007.

Annemette Jørgensen
SFO-leder


TOP

Nyt fra skolelederen

Vedr. uddannelsesvalg efter 9. - 10. klasse
Som tidligere nævnt bliver 10. klasse fra næste skoleår en fuldt ud integreret del af skolen. Til gengæld ser det ud til, at antallet af 10. klasser i kommunen reduceres. På Skovboskolen bliver der højst sandsynligt kun én 10. klasse i skoleåret 2007/08, og på Hastrupskolen vil der slet ikke være 10. klasser næste år.
Det betyder, at kun Skovboskolen og Ellemarkskolen har 10. klasser næste år i Køge Kommune. Dette er ikke et særligt fænomen for Køge Kommune, men en generel landsdækkende tendens, som vi nok desværre må lære at leve med, da mange andre uddannelsesmæssige tilbud presser sig på. For mange elever er 10. klasse nemlig det år, hvor man modnes og bedre bliver i stand til at gennemskue, hvilken uddannelse man egentlig gerne vil i gang med. Et år, hvor man bliver afklaret omkring, hvor man står i tilværelsen, og hvilke valg, der skal træffes. Selvom der allerede fra 6. klasse laves uddannelsesplaner, er der alligevel valg, som kan være vanskelige at træffe, når man går i 9. klasse.
I skolens to 9. klasser har 22 % valgt at ville gå videre med en studentereksamen. 20 % har valgt en højere handelseksamen, 17 % en 10. klasse folkeskole m/brobygning og igen 17% har valgt en 10. klasse efterskole m. brobygning.
Når det drejer sig om uddannelsesønske efter 10. klasse, har vi ligeledes en oversigt over, i hvilken retning valget går:
Mest populær er HG (22 %). Herefter følger en uddannelse indenfor teknologi og information (16 %). Højere forberedelseseksamen - hf (13 %) og højere teknisk eksamen (13 %). Alle elever fra 10. klassen skal i gang med et relevant uddannelsestilbud efter sommerferien.
Jeg synes, at vore elever er "godt på vej", når de afslutter folkeskolen på Skovboskolen, og det glæder mig naturligvis som skoleleder.

Nu står såvel de skriftlige som de mundtlige afgangsprøver snart for døren, og eleverne ved nu, hvilke fag de skal op i. Modsat tidligere får man først udtræksfagene at vide ca. en måned før, de skal op, og eleverne er nu bekendt med, at de i 9. a skal op i skriftlig samfundsfag og geografi, og at de i 9. b skal op i skriftlig kristendomskundskab og biologi. Selve eksamensplanen for de øvrige fag vil fremgå senere i bladet.
Jeg ønsker held og lykke til alle elever, der skal til afgangsprøve i de kommende 5 - 6 uger!

Besøg af Skoleudvalget
I uge 20 kommer Skoleudvalget fra kommunen på besøg. Der er nemlig planlagt besøgsrunde på samtlige skoler i kommunen i løbet af foråret. Her skal vi fortælle lidt om os selv og samtidig skal skolen vises frem, idet der er indlagt en rundvisning i programmet. Skoleudvalget har givet udtryk for, at de ser frem til besøgsrunderne, og at udvalgsmedlemmerne herigennem ønsker et nærmere kendskab til skolernes dagligdag og samtidig får et indtryk af de fysiske rammer på skolen. Tre af skolebestyrelsesmedlemmerne vil også deltage ved besøget. Jeg ser frem til et godt og udbytterigt besøg.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Hittegods

Vore pedeller opbevarer en mængde ”glemte” genstande, som de rette ejermænd burde savne og glæde sig over at få tilbage. Kom forbi en dag – måske er der noget af dit imellem.


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 1. maj 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt med rettelse i pkt. Der skal fremover være dagsorden og referater på hjemmesiden.

 2. Elevråd:
  Østervang vil gerne have samme borde og stole som er i udskolingen. De kan justeres i højden.
  Derudover ønsker man klapborde i Østervang.

 3. Skovboskolens fremtidige logo:
  Bestyrelsen skal beslutte, om vi ønsker at forny vores logo. (Se bilag fra sidste SB-møde). Samt om vi ønsker, at logoet skal indgå i den designlinie, som vi fremover skal benytte i Køge Kommune.
  Henrik Marker orienterede om Skovboskolens nye logo, og det ligger skolen på sinde, at vi fastholder skolens eget logo, selvfølgelig med sammenhæng af Køge`s logo. Logoet vil komme på brevpapir og kuverter.
  Det er vigtigt, at Skovboskolen værner om sit eget logo.
  Version 02 blev vedtaget som Skovboskolens nye logo.

 4. Orientering om mødet med Skolerådet. V/ Dorte Therkildsen:
  Dorte Therkildsen orienterede om mødet i skolerådet. Dagsordnen bestod i at beslutte og godkende vedtægter til bestyrelsen.
  Formand blev Kaj Mortensen fra Gørslev Skole.
  Efter valget blev der holdt et formøde til Skole og Samfund, der blev vedtaget 2 nye møder.
  Der har været møde i Skolerådet, hvor der var mange deltagende. Dagsordnen indeholdt 5 hovedområder.
  Brobygning.
  Sundhed og idræt.
  Trivsel og velvære.
  Ved mødet drøftede man madordningen på forskellige skoler, og her så man på de enkelte skoler, hvor madordningen ikke var så velfungerende. Der vil komme et fælles udspil til en fælles madordning.
  Den har en meget høj prioritet.

 5. Seneste nyt om stitunnellen. V/ Johnny Larsen:
  Johnny Larsen orienterede om tunnelprojektet.
  Med et forslag til udretning af cykelstien.

 6. Skoleudvalgets besøg den 16. maj 2007. Planlægning heraf. Hvem kommer med?:
  Henrik Marker orienterede om skoletilsynet den 16. maj 2007, Skovboskolen får besøg af Skoleudvalget. Skoleudvalget kommer kl. 12.30 - 14.30, hvor der vil være en rundvisning på Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen deltager med Knud Birkedal, Kenn Klinthøj, Peter Knappmann.
  Lokalerne på skolen blev drøftet og i sammenhængen med det, blev væksthus nævnt.
  Væksthuset er et ønskeprojekt, der bliver arbejdet med i Agenda21 udvalget.

 7. Kort orientering omkring uddannelsesvalg efter 9. og 10. klassetrin på Skovboskolen:
  Henrik Marker orienterede om uddannelsesvalget for eleverne i 9. og 10. klasse.
  De fleste elever vælger gymnasium og handelsskole. Oversigt over uddannelsesvalget blev uddelt til alle.

 8. Ny karakterskala pr. 1. august 2007:
  Henrik Marker uddelte folder vedrørende den nye 7-trinsskala. Herefter orienterede Henrik Marker om de nye karakterer, der træder i kraft efter sommerferien for folkeskolen.

 9. Kommende børnehaveklasser:
  Henrik Marker orienterede om kommende børnehaveklasser. Der bliver 2 klasser og elevtallet er på nuværende tidspunkt 49 elever til de 2 klasser.
  Der har været et fordelingsmøde, hvor de kommende elever til de 2 klasser er blevet sammensat.
  Der bliver indkaldt til forældremøde den 29. maj.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Agenda21.

  b) Skoleledelsen: Fagfordelingen er i fuld gang på skolen, og her kan vi meddele, at Helle Therkildsen og Niels Langholm går på pension til sommer.

  c) Forældreråd SFO: SFO-leder Annemette Jørgensen. Rammerne for pædagogiske læreplaner i SFO skal være udarbejdet i år. Læreplanerne skal have disse overordnede mål: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer; æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer og mødet med natur og kultur.
  SFO har haft Nytårstaffel med forældrerådet, aftenens emne var mobning.

  d) Øvrige: Anne-Marie Enevoldsen spurgte ind til den forældremail, der er blevet sendt rundt.
  Den vedrører lukningsregler for SFO.
  Dorte Therkildsen har svaret på mailen.

 11. Eventuelt:
  Mødet sluttede klokken 20.30

  Referent: Johnny Larsen


TOP
Klummen... i en ultra-kort udgave
og vinklet ud fra lærer-briller

I disse dage lader vi os alle påvirke, og det i positiv retning… selv en mandag morgen kan virke som en lækker chokoladeskildpadde - for solen skinner, varmen kan mærkes og målebåndene findes frem.
Det med målebånd er ikke kun i matematiktimerne de anvendes…. For hvor længe er det nu lige der er til sommerferien? Efter en hurtig optælling vil man erfare at… Ja! Denne måneds opgave er naturligvis et hurtigt ”skud” fra hoften. Ellers anbefales en hurtig opsætning af et billigt klipbart målebånd på familiekøleskabet… en familieaktivitet der naturligvis fremmer forventningerne til diverse oplevelser i ferien. Tænk bare på de to 9. klasser… der er ikke lang tid tilbage - der er dog lige mellemregningen…det der med prøver og ”tal”… men ferien … den kommer.
Vi på lærerværelset har netop opsat dette målebånd og der klippes. (faktisk hver dag…øh!)
Meget i samme stil bruges andre ”måleenheder” i idrætstimerne. Vi er naturligvis ude i vejret, og atletiktimerne - læs idrætstimerne - løbes, springes og kastes der. Mange elever går op i denne disciplin. Og det er nu engang bedst med rigtige løbesko… Kawasaki, eller strømpefødder er ikke sagen, hvilket flere elever har erfaret.
I den forbindelse kan spørgsmålet stilles: Hvis man kommer før nr. 1, er man så et 0?
For at afrunde denne klumme så… nyd vejret og glem at græsset gror, det gør Skovboskolens elever. De er alle blevet solskinsvejr-brune (et bamse og kylling-udtryk) på næsen.
Hov! Det var Jannik der vandt sidste måneds opgave. Tillykke.

Resen


TOP
Kalender for juni 2007

Dato: Tid: Hvad:
  2.6.   9.00 - 15.00 Legepladsdag i SFO'en.
  6.6.   Forældremøde i 0.A.
  7.6. 18.00 - 20.00 Afslutning i 3.A.
  8.6. 17.00 - 21.30 Elevfest for kommende 7. klasser.
12.6. 18.30 - 21.00 Skolebestyrelsesmøde.
15.6.   Sommerfest i SFO'en.
18.6.   8.00 - 13.00 8. årgang terminsprøve i dansk.
19.6.   8.00 - 13.00 8. årgang terminsprøve i matematik.
26.6. 19.00 - Dimissionsfest for afgangselever samt familie.
28.6. 14.00 - 18.00 Sidste skoledag for 7. - 8. årg. - Sommerarrangement.
29.6.   8.05 - 11.25 Sidste skoledag for 0. - 6. årg. - Grøn dag.
30.6. - 12.8.   SOMMERFERIE.

TOP
Sidste skoledage
Torsdag den 28. juni 2007 har 7. og 8. årgang sidste skoledag med et sommerarrangement, som afholdes kl. 14.00 - 18.00.
Fredag den 29. juni 2007 har 0. til 6. årgang sidste skoledag, hvor der afholdes "Grøn dag", som er en idrætsdag. Mødetiden er kl. 8.05 - 11.25.

TOP
Første skoledage
Mandag den 13. august 2007 1. - 9. klasse møder kl. 8.50 - 11.25.
Tirsdag den 14. august 2007 0. klasserne møder kl. 10.00 - 11.30.


TOP
Afgangsprøver maj/juni 2007

Skriftlige prøver:
11.5. 9.A
9.B
Samfundsfag
Kristendomskundskab
  9.00 - 11.00
  9.00 - 11.00
PUC
PUC
14.5. 9.A
9.B
Dansk retstavning - Læsning
Dansk retstavning - Læsning  
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30  
Festsal
Festsal  
15.5. 9.A
9.B
Matematik
Matematik
  9.00 - 13.00
  9.00 - 13.00
Festsal
Festsal
16.5. 9.A
9.B
Dansk - skriftlig fremstilling
Dansk - skriftlig fremstilling
  9.00 - 13.00
  9.00 - 12.30
PUC
PUC
21.5. 9.A
9.B
Geografi
Biologi
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Festsal
Festsal
         
Mundtlige prøver:
  7. -   8.6   9.B Engelsk    
11. - 12.6 8. + 9. årg.  
9.B
Hjemkundskab
Fysik/kemi
   
14. - 15.6 9.A Engelsk    
18. - 19.6 9.B Dansk    
19. - 20.6 9.A Fysik/kemi    
21. - 22.6 9.A Dansk    

TOP


Sidst opdateret den 10. maj 2007