SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 311 - juni 2007

INDHOLD:
Nyt fra skolelederen.
Nyt fra SFO.
Glemte ting.
Nyt fra PUC - Login til ElevWeb - Prinsesse/ridder.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12. juni 2007.
Nyt fra kontoret - Skolemælk - Sidste/første skoledage.
Kalender for juni og august 2007.

GOD SOMMERFERIE !


Eleverne fra 9. klasserne dansede om Skovboskolens flagstang på deres sidste skoledag

TOP

Nyt fra skolelederen

Skoleåret går snart på hæld og den sommerferie, som vi allerede har fået en varm forsmag på, nærmer sig. Når man ser tilbage på skoleåret, har det været et begivenhedsrigt år med rigtig mange nye ting. Her tænker jeg ikke mindst på fusioneringen med Køge Kommune, men også de mange nye ting, der er kommet ind i folkeskolen i dette skoleår. Elevplaner, nationale test, evalueringer, kvalitetsrapporter m.v.
Tidligere på måneden blev der afholdt nationale test for 6. klasserne i matematik og i 8. klasserne i dansk og fysik/kemi.
Heldigvis gik de netbaserede prøver fint - med kun mindre udfald undervejs - men til gengæld var det ikke muligt at få resultatet med sig hjem.
Hensigten med prøverne var ellers, at man med det samme kunne se, hvordan prøven var gået, men her var teknikken altså ikke helt, som den skulle være. Til gengæld ved jeg, at dette forhold skulle være ordnet nu, så alle elever på de to klassetrin kan få resultatet med hjem inden sommerferien. Det er første gang, at der afvikles netbaserede landsdækkende test, så naturligvis har vi også i skoleledelsen været spændte på, hvordan det ville forløbe.

Skolesvømning på skovboskolen
I det kommende skoleår vil der blive indført skolesvømning i 4. klasserne. Vi skal svømme i Køge Svømmeland i Ølby, og eleverne vil blive transporteret i bus til svømmehallen. Den endelige planlægning er ikke helt færdig endnu, men vi forventer, at den ene halvdel af eleverne har gymnastik i to lektioner det ene halvår og svømning i det andet halvår.

Nye elever fra Gørslev Skole til Skovboskolen
Som det sikkert er bekendt fortsætter eleverne på Gørslev Skole kun frem til og med 6. klassetrin. Herefter er det Skovboskolen, der bliver elevernes nye skole. Jeg ved, at forældrene og klasselærerne i de nuværende to 6. klasser har gjort et stort stykke arbejde for, at de ny elever skal føle sig rigtig velkomne, så de kender lidt til deres klasse, inden de starter. Dette har man gjort med et fællesarrangement på Skovboskolen. Samtidig er der også arrangeret gensidigt klassebesøg.

Rygning
Jeg vil gerne præcisere, at det er forbudt at ryge på skolens område og i skoletiden. Hvis en elev ryger vil det i første omgang være klasselæreren, der kontakter forældrene og orienterer herom.
Hvis det alligevel gentager sig, vil eleven blive bortvist resten af dagen samt den efterfølgende skoledag. Hvis ovennævnte heller ikke hjælper, indkaldes forældre og elev til en samtale på skolelederens kontor.

Sidste skoledag for 9. klasserne
Torsdag d. 31. maj var det sidste skoledag for skolens 9. klasse elever. Som skoleleder var jeg stolt over at kunne konstatere, at ingen elever virkede den mindste smule berusede, og at dagen i øvrigt forløb flot.
9. klasserne sluttede som sædvanlig af med at sprøjte med skum ved boldbanerne. Her gik det til gengæld livligt for sig - men de øvrige elever på skolen vidste, hvad de gik ind til, hvis de bevægede sig over på boldbanerne ved hallen…

Farvel og goddag…
I dette skoleår siger vi farvel til to lærere, der har valgt at gå på henholdsvis efterløn og pension. Det drejer sig om Helle Therkildsen og Niels Langholm.
Jeg vil gerne takke for den store indsats, I som lærere gennem mange år har lagt på Skovboskolen, og samtidig ønske jer begge alt mulig held og lykke fremover.
Efter sommerferien begynder Christina Wagner Petersen, 27 år, som ny lærer ved skolen. Christina skal være klasselærer i kommende 1.c og er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. Christina har med sin nye læreruddannelse hele fire liniefag, nemlig dansk, billedkunst, idræt og historie.
Velkommen til Christina!

Endelig vil jeg til slut ønske alle en rigtig god sommerferie, indtil vi møder igen mandag d. 13. august kl. 8.50.
De kommende børnehaveklasser og specialklasserne møder dog først dagen efter d. 14. august kl. 10.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP

Nyt fra SFO

Ja, nu nærmer sommeren sig og dermed også ferien, hvor vi håber, det bliver dejligt vejr. Både SFO 1 og klubben har lavet et sommerferieprogram, hvor de forskellige aktiviteter og ture er beskrevet. Husk at give dit barn solcreme på!!!!
Legepladsdagen den 2. juni var en god dag, det var bare synd, at der var så få, der oplevede den. Otte børn var repræsenteret. Vi nåede al det, vi kunne, men der er masser af arbejde tilbage til

legepladsdagen lørdag den 8. september
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi har jo også holdt sommerfest. Det var en hyggelig aften, det er rart at få talt med jer på en lidt anderledes måde end til hverdag. Aktiviteterne var vældig populære hos børnene og en del af forældrene, vi takker for den store opbakning.
SFO'ens arrangementer vil næste skoleår ligge på skolens hjemmeside under ferier og datoer, så I har en mulighed for at følge med i, hvad der sker.

Personalenyt:
Jørn, afdelingsleder i klubben, har efter rigtig mange års virke valgt at gå på efterløn d. 1. august.
Jørns sidste arbejdsdag er den 22. juni, hvor der kl. 17 vil være en afskedsreception i klubben.
Så har vi også ansat nogle nye mennesker, Bettina starter i SFO 1 efter sommerferien, hun er rigtig god til drama, har erfaring fra andre SFO'er og skal være med i en af børnehaveklasserne.
I Dalmosen har vi ansat Malene, der har været fast vikar i lang tid, men nu bliver hun fast medarbejder. Vi glæder os til samarbejdet med både Malene og Bettina.
Med håb om at I alle må få en rigtig god sommer

Annemette Jørgensen
SFO-leder


TOP
Glemte ting

Glemte ting ligger til gennemsyn/afhentning i foyeren foran festsalen i perioden 25. - 29. juni 2007.
I forældre bedes sørge for, at jeres børn får deres ting med hjem fra klasserne og garderober inden sommerferien.

Jørn Hansen - Teknisk serviceleder


TOP
Nyt fra PUC

Fra den 1. juni er det blevet muligt for eleverne at få deres eget login til vores ElevWeb, så de hjemmefra kan tjekke, hvad de har lånt samt reservere bøger på skolen, hvis de er udlånt . De kan også i begrænset omfang genlåne bøger. Det giver også jer som forældre en god mulighed for at følge med i, hvad jeres barn låner.
Så snart jeres barn har været til oplæring her på PUC sammen med sin klasse og klasselærer, kan I benytte jer af dette gode tilbud!


Prinsesse- og ridderkonkurrence på biblioteket
Eleverne fra 0. - 2. klasse har afleveret en udklippet tegning af en prinsesse eller en ridder på biblioteket. Vi har lavet en lille udstilling i bibliotekets småbørnsafdeling.
Hver uge vælger vi "Dagens prinsesse" og "Dagens ridder". De udvalgte elever bliver kaldt ned på biblioteket sammen med deres klasse, hvor de bliver hædret og får et diplom.

Den første uge var det Svea fra 1.a, der blev prinsesse og Jonathan fra 1.b, der blev ridder.

Venlig hilsen Anna Marie Holsting / PUC


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 12. juni 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt af alle bortset fra Kenn Klinthøj.

 2. Elevråd:
  Sidste skoledag for 9. klasserne var en vellykket dag med god underholdning.
  Dog var det lidt ulækkert med alt det skum og dressing.

 3. Udtalelser om ferieplaner for 2008/09 - 2009/2010:
  Henrik Marker orienterede om den nye ferieplan 2008/2009 og 2009/2010.
  SFO kan ikke havde lukkedag en dag, hvor skolen har åben.
  Vedrørende lukkedage i SFO, så har proceduren været, at det blev taget op på forældrerådet og derefter besluttet i Skolebestyrelsen.
  Der skal være sammenfald mellem de dage, hvor skolen holder åbent og de øvrige institutioner i Køge Kommune gør det.
  Resten af kalenderen ser fin ud.

 4. Orientering om folkeskolesamling lørdag den 1. september 2007:
  Henrik Marker orienterede om det store arrangement på Asgård Skole den 1. september. Her er alle lærere, kontorpersonale, pædagoger, skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledelsen inviteret.
  Skovboskolen har fået tildelt et lokale på ca. 60 kvm. Hvor Skovboskolen vil præsentere EDB i undervisningen, læsevejledere og deres arbejde samt SFO med brobygning mellem institutioner til SFO og skole.
  SFO vil fortælle om erfaringer med kolonier.
  Alle emner er noget, der kendetegner Skovboskolen.
  Skolebestyrelsen håber, det bliver en inspirerende dag.
  Mødet den 19. august er aflyst, der kommer en ny dag, hvor bestyrelsen kan evaluere folkeskolesamlingen den 1. september.

 5. Prøveafvikling og test:
  Skriftlige afgangsprøver er afsluttet og karakterer er ved at komme ind fra de forskellige censorer.
  De mundtlige prøver er godt i gang.
  Nationale test: Her har 6. klasse været igennem matematikprøven og 8. klasserne har været igennem danskprøven. Den 13. juni vil 8. klasserne være færdige med fysik/kemi prøven.
  Testresultater er ikke fremsendt fra ministeriet.

 6. Timetildeling - specialundervisning:
  Henrik Marker fortalte om timetildelingen. Der bliver ikke skåret i timetildelingen, men en lille ændring af timerne, så de timer, der er taget fra specialundervisningen er brugt til AKT-funktionen.
  Der er tildelt over 100 timer til specialundervisning, holddannelse og AKT-funktionen.
  AKT = adfærd, kontakt og trivsel.

 7. Evaluering af skolebesøg af Køge Kommunes skoleudvalg den 16. maj 2007:
  Knud Birkedal fortalte, at mødet med Skoleudvalget var positivt, og at de fik et godt indtryk af Skovboskolen med gode sunde visioner.

 8. Status omkring fagfordeling:
  Henrik Marker orienterede om fagfordelingen. Vi er kommet langt med arbejdet. Lærerne er ved at få udarbejdet deres skemaer. Derudover skal der ansættes en lærer med liniefag i sløjd.
  Skovboskolen er ved at overføre data fra TR2000 til Matrix.
  Knud Birkedal spurgte ind til de lærerteams, hvor lærerne følger med i næste faseopdeling eller bliver i den respektive afdeling eller stopper med klasselærerfunktionen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Skovboskolen er en faseopdelt skole, dvs. med indskoling, mellemtrin og udskoling.
  Der bliver arbejdet godt i de enkelte lærerteams og lærerne er godt tilfredse med den faseopdelte skole.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet.

  b) Skoleledelsen: Annemette Jørgensen meddelte at Jens Jørn Bruun som er afdelingsleder i SFO2 går på pension den 22. juni 2007.
  Der er ansat 2 personaler, en i Regnemark og en i Dalmosen.
  Der har været store legepladsdag, hvor der desværre kun var 8 forældre, der mødte op. Derfor blev alt arbejdet ikke nået. Annemette Jørgensen håber, at der er større deltagelse næste gang.
  Formanden for forældrerådet fratræder, der er umiddelbart ikke nogen, der har interesse for at gå ind i dette vigtige arbejde.
  Henrik Marker fortalte om lærere der går på pension og efterløn efter flere år på Skovboskolen - Niels Langholm og Helle Therkildsen. Derudover går skolens ene sekretær Sonja Vangkilde på efterløn efter mange år på Skovboskolen.
  Lukket møde: Elevsag og personalesag.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

  d) Øvrige: Intet.

 10. Eventuelt: Anne-Marie Enevoldsen syntes, at vi skulle fremhæve punkt 3 vedrørende cykelparkeringen, hvor der henstilles til at forældrene i bilerne ikke sætter deres børn af ved hovedindgangen, men at børnene bliver sat af ved Hallen.
  Forældre, der stopper og sætter deres børn af på Halvejen, bedes sætte deres børn af på P-Plads ved Hallen.
  Dialogmøde i skoleudvalget gik ud på læringsledelse. De fire læringstyper: problemknuseren, ildsjælen, traditionsvogteren og den harmoniske type.
  Mødet sluttede klokken 21.15.

  Referent: Johnny Larsen


TOP
Nyt fra kontoret

Betaling af skolemælk
Sidste frist for betaling af skolemælk er torsdag den 28. juni 2007.
Girokort er uddelt til alle elever. Hvis der er elever, der mangler girokort, så kom på kontoret.

Sidste skoledag - fredag den 29. juni 2007
Denne dag er "Grøn dag".
Mødetid: kl. 8.05 - 11.25.

Første skoledage
Mandag den 13. august 2007:

1. - 9. klasserne møder kl. 8.50 - 11.25.

Tirsdag den 14. august 2007:
Slusen møder kl. 9.00 - 10.30.
0. og specialklasserne møder kl. 10.00 - 11.30.


TOP
Kalender for juni og august 2007

Dato: Tid: Hvad:
25. - 29. juni   Glemte ting ligger fremme til gennemsyn.
26. juni 19.00 - 9. klasserne holder dimissionsfest.
27. juni   8.05 - 12.50 6. klasserne har besøg fra Gørslev Skole.
28. juni  
14.00 - 18.00
19.00 - 21.00
Sidste frist for betaling af mælk.
Sidste skoledag for 7. og 8. årgang - sommerarrangement.
Skovbo Center 10 holder dimissionsfest.
29. juni   8.05 - 11.25 Sidste skoledag for 0. - 6. årgang - "Grøn dag".
30. juni - 12. august   SOMMERFERIE.
10. august   9.00 - 14.00 Lærere har pædagogisk dag.
13. august   8.50 - 11.25 1. - 9. klasserne har første skoledag.
14. august   9.00 - 10.30
10.00 - 11.30
Slusen har første skoledag.
0. klasser og specialklasser har første skoledag.
15. - 17. august   10. klasse på introtur til Næstved.

TOP


Sidst opdateret den 20. juni 2007