SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 237 - AUGUST 2000
INDHOLD: Månedskalender.
Datoflyt - "En skole under forandring".
Velkommen til 5 nye medarbejdere.
Nyt skoleår - Nybygning/renovering.
Kørsel med skolebussen - linje 823.
Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 3. august 2000
Kantine på Skovboskolen.
Adgangsforhold til Skovboskolen.
Ferieplan for skoleåret 2000/2001.
Telefontavle til opslagstavlen.
Koloni i SFO'en.

  Kontoret lukker kl. 12.00 hver fredag.  

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR AUGUST 2000.

9. - 11. augustHyttetur 8.a + 8,b
9. - 11. augustIntro-tur 10. klasse
10. augsutForældremøde 6.c
14. augustForældremøde 4.a
15. augustForældremøde 8.c
17. - 18. august        Hyttetur 4.a
20. - 24. augustLejrskole 8.c
21. augustForældremøde 9.b
22. augustForældremøde 0.a
22. augustForældremøde 7.b
23. augustSkolebestyrelsens årsmøde
24. augustForældremøde 9.a
24. augustForældremøde 10. årgang
28. augustForældremøde 8.a
29. augustForældremøde 5.b
29. augustForældremøde 6.b
30. augustPæd. rådsmøde
31. augustForældremøde 7.a/c

TOP

DATOFLYT
Du skal flytte dit kryds i kalenderen fra tirsdag d. 22. august til onsdag d. 23. august.

Denne aften aflægger skolebestyrelsen årsberetning og har inviteret Erik Torm til at fortælle om "En skole under forandring".

Informationsskrivelse med flere detaljer vil blive sendt hjem med eleverne i uge 33.

Skolebestyrelsen.

Se foromtalen i juni-Kontakten. (red.)

TOP

Velkommen
Skovboskolen byder i år velkommen til 5 nye medarbejdere.

Lærer Anette Brix, der kommer fra en stilling på Valdemarskolen i Ringsted. Anette er dansk- og klasselærer i 2.A og skal herudover undervise i tysk og specialundervisning.

Lærer Mette Sømod, der kommer fra en stilling på Abildhøjskolen i Præstø. Mette er dansk- og klasselærer i 3.A og skal herudover undervise i specialundervisning, idræt og hjemkundskab.

Lærer Lisbeth Baggesen, nyuddannet fra Haslev Seminarium. Lisbeth skal undervise i håndarbejde, matematik, natur og teknik, billedkunst og specialundervisning.

Lærer Torben Schlage, nyuddannet fra Københavns Dag- og aftenseminarium. Torben skal undervise i billedkunst, natur og teknik, geografi, biologi, idræt og EDB.

Afdelingsleder Hans Peter Stokholm, der kommer fra en stilling på Dagmarskolen i Ringsted. Hans skal udover at være en del af ledelsesteamet undervise i engelsk og fysik, desuden skal han løse skolevejlederopgaver.

Jeg ønsker alle 5 velkommen til arbejdet på Skovboskolen.
Bent Elhegn
skoleleder

TOP

Nyt skoleår
Nybygning – renovering
Velkommen tilbage til arbejdet efter en velfortjent ferie.
Vi har efter ferien taget vores nybygning i brug, selv om den ikke er helt færdig.
I nybygningen befinder administrationen sig nu lige inden for og til højre. På 1. sal er indrettet lærerværelse.
Vi har også taget Dalmosen og Tuemosen i brug efter endt skimmelsvamperenovering. Desværre har det vist sig, at der nu er dukket fugtproblemer op i murværket på begge de nyrenoverede bygninger. Sagen følges meget tæt og der tages løbende prøver i murværk og gulv.
Kontrolmålinger af indeluften foretages stadig og disse viser bl.a. at koncentrationen af svampesporekolonier er faldende og at der i blandt svampesporekolonierne ikke længere er nogle af de farlige. Kontrolmålinger af udeluften viser, at det er de samme typer svampekolonier, der forefindes inde som ude.
Arbejdet i Vestervang skrider planmæssigt frem og vi forventer en tilbagelevering i slutningen af september.
Regnemark er rømmet og her forventes renoveringen påbegyndt i denne uge.
Bent Elhegn
Skoleleder

TOP

Kørsel med skolebussen - linie 823
Det er ikke gratis at benytte skolebussen. Hvis man vil benytte skolebussen og ikke er berettiget til buskort, skal der betales. Husk at give jeres børn penge med til bussen.
Nye køreplaner kan afhentes på skolens kontor.

TOP

Referat fra SB-møde d. 03.08.2000
 1. Forældrevalgte fra skolebestyrelsen til hver klasse for skoleåret 2000 – 2001.
  Listen fra sidste år vedlagt. Der vil på et senere møde blive drøftet hvordan skolebestyrelsesmedlemmernes kontakt bedst udnyttes.

 2. Temadag i skolebestyrelsen fredag d. 15.09.2000 med focus på det politiske indhold i virksomhedsplanen.

 3. Budgethøring – budgettet taget til efterretning.

 4. Mobbeudvalg – undersøgelsen udsættes til næste møde.

 5. Arbejdsplan 2000 - 2001
  Skemagennemgang - 4.A har sluttidspunkt mandag og onsdag efter 4. lektion.
  SFO kontaktes for at løse eventuelle pasningsproblemer.

 6. Årsmøde d. 23.08.2000
  Erik Torm vil holde foredrag om "En skole i udvikling".
  Alle er velkomne, så husk at notèr jer datoen allerede nu.

 7. Søren L. Christensen udtræder af skolebestyrelsen, da han ikke længere har børn på skolen.
  Lisbeth Baggesen udtræder af skolebestyrelsen, da hun har tiltrådt en stilling som lærer på Skovboskolen.
  Nye medlemmer vil være Dan Oddershede og Bent Borup.
Pia Lange

TOP

Kantine
Vi har efter sommerferien startet en kantine på Skovboskolen. Skovs Selskabsservice leverer maden. Der vil hver dag være et lille udvalg af forskellige sandwich og frugt. Vi vil også sælge sodavand.
Alt vil blive solgt uden avance.

Salgspris:
Sandwich:5,00 kr
Frugt:3,00 kr
Sodavand:     7,00 kr inkl. pant
Fredagskage:3,00 kr pr. stk.

Vi håber at alle bakker op om dette initiativ.
Jan Mindegaard

TOP

Adgangsforhold:
Som følge af ombygningen og renoveringen er der ændrede adgangsforhold til Skovboskolen. Den tidligere indgang ved Regnemark er byggeplads i øjeblikket, og eleverne må derfor ikke færdes der.

Al adgang skal foregå fra HALVEJEN
Jan Mindegaard

NB Der er stopforbud på Halvejen. Benyt parkeringspladsen ved Skovbohallen.

TOP

Ferieplan for skoleåret 2000/2001.
Se menupunktet [ Ferier og datoer ] her til venstre.

TOP

Telefontavle til opslagstavlen.
Skovboskolen har fået nyt telefonanlæg. Det betyder, at man kan ringe direkte til nedenstående, uden om omstillingen.

************ Klip   Klip   Klip   Klip ************

56 86 95 54     Dagplejeleder Annie Frederiksen  
56 86 95 56Biblioteket
56 86 95 57Biblioteket
56 86 95 59Psykolog
56 86 95 60Tale / høre konsulent
56 86 95 61Lægeværelset
56 86 95 62Tandplejen
56 86 95 63SFO-lederen Frands Kristiansen
56 86 95 64Pedelkontoret
56 86 95 65Skolevejleder Niels Ole Nielsen
56 86 95 66SFO 2
56 86 95 67SFO 2 - kontor
56 86 95 68SFO 1
56 86 95 69SFO 1 - kontor
56 86 95 71Lærerværelset

TOP

Koloni i SFO'en.
Sæt X i kalenderen......     SFO 1 afholder koloni i uge 31 2001.
Venlig hilsen
Personalet


Sidst opdateret 16. august 2000