SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 291 - August 2005

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Den nye skoleleder, Henrik Marker, præsenterer sig selv.
Nyt fra færdselskontaktlæreren - Cykelparkering ved Vestervang.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. august 2005.
Nyt fra SFO - Personalekursus   –   Legepladsdag.
Kalender for september 2005.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Jeg hedder Henrik Marker og er Skovboskolens ny skoleleder

Som ny skoleleder på Skovboskolen synes jeg det må være på sin plads at præsentere mig selv.
Jeg kommer fra en stilling som viceskoleinspektør i Brøndby Kommune, hvor jeg har været i 9 år. I en længere periode har jeg tillige fungeret som konstitueret skoleleder, så det er ikke helt uvant for mig at sidde i chefstolen. Herudover har jeg i en del år forinden været ansat i den private skole som lærer – senest Taastrup Private Realskole, hvor jeg var ansat frem til 1996.
Privat bor jeg med min hustru i Greve Kommune, og sammen har vi en datter på 14 år, der lige er startet i 9. klasse.
Når jeg søgte nye udfordringer på netop Skovboskolen hænger det sammen med, at det er en moderne og udviklingsorienteret skole, hvor meget allerede er etableret, og det bliver så min opgave at udvikle videre på dette fundament.
I første omgang vil jeg dog ind og afdække, hvad det er for en kultur, der er på Skovboskolen, og først bagefter skal vi sammen finde ud af, hvordan der videreudvikles på de initiativer, der allerede er søsat.

Efter det første par uger på skolen ser det lovende ud. Jeg er blevet taget rigtig pænt imod af såvel skolebestyrelse, personale og eleverne ved skolen. Alle virker hjælpsomme og positive, og det gør, at jeg hurtigere lærer skolen at kende.
Allerede på min anden arbejdsdag var der skolebestyrelsesmøde, hvor jeg fik hilst på de forskellige medlemmer. Dorte Myhre Therkildsen er ny bestyrelsesformand fra dette skoleårs begyndelse, og afløser den hidtidige formand Dan Oddershede, hvis datter netop er gået ud af skolen efter 9. klasse.
I øvrigt indledte vi skoleåret med et to-dages kursus for lærerne d. 3. – 4. august, inden eleverne begyndte skolen d. 8. august. Her lærte vi, hvordan man i hverdagen skal tænke positivt og fokusere på de positive signaler, vi modtager fra hinanden, og hvordan man får disse situationer inddraget i for eksempel undervisningssituationen. Herudover lærte vi om børns forskellige læringsstile, og hvad man som lærer skal være opmærksom på hos det enkelte barn. Jeg er sikker på, at vi alle følte os lidt bedre rustet, inden det rigtig gik løs om mandagen.

Personligt lægger jeg stor vægt på at være med til at skabe et klima, hvor der er tillid mellem forældre medarbejdere og ledelse. Jeg er overbevist om, at et godt psykisk arbejdsmiljø også bevirker, at eleverne synes, at skolen er et rart sted at være. Jeg lægger også vægt på, at eleverne skal føle sig trygge på skolen, og at mobning skal tackles hurtigst muligt. Et at de første personalemæssige tiltag, jeg vil foretage mig, er medarbejderudviklingssamtaler. Herigennem vil jeg have et redskab til hurtigere at lære skolen rigtig godt at kende. Men inden da skal der findes en ny viceskoleinspektør til skolen. Jan Mindegaard, der har været i denne stilling gennem flere år, har valgt at søge nye udfordringer, og er fra 1. oktober blevet ansat som ny skoleleder i Holme-Olstrup kommune. Det er selvfølgelig ærgerligt - både for skolen og for mig - men derfor skal han naturligvis alligevel ønskes tillykke med jobbet.
Stillingen som viceskoleinspektør har været opslået i skolernes fagblad i sommerferien. Der har i skrivende stund (14/8) allerede været en del ansøgere, som har besøgt skolen, og mange virker kvalificerede og dygtige i forhold til de arbejdsopgaver, som ligger i jobbet. Jeg regner med, at vi inden udgangen af august måned ved, hvem der bliver Skovboskolens ny viceskoleinspektør.
Under alle omstændigheder så har jeg lært skolen hurtigere at kende med alle de rundvisninger, jeg har været igennem.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra færdselskontaktlæreren

Cykelparkering ved Vestervang

Cykelparkering ved Vestervang må kun foregå i cykelstativet – eller i de gul-afmærkede båse ud for Tuemosen.
Cykler, der parkeres langs murene, vil få påhæftet en seddel med påmindelse om, at parkere cyklen korrekt.
Der er opsat skilte på murene, som viser, hvor man ikke må parkere sin cykel.

Venlig hilsen
Mette Damgaard Bruun

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. august 2005

Vi bød velkommen til vores nye skoleleder Henrik Marker.

Derefter blev kantine/madordningen på Skovboskolen diskuteret. Ordningen træder i kraft så snart der foreligger aftaler med de øvrige skoler i kommunen omkring forskellige praktiske forhold. Planen er, at der skal sælges forskellige typer af sandwich, boller o.lign.

Det har igennem længere tid været et stort ønske at få sat et busskur op, men Teknisk Forvaltning har afvist vores forslag, da alle busskure i kommunen skal ligne hinanden. Vi forsøger at få HUR til at opsætte et skur.

Vi talte om at søge midler fra Agenda 21-puljen. Det blev aftalt, at der søges allerede i september, og at vi forsøger at sætte miljøundervisningen i højsæde.

Vi har afsendt ønsker til budget 2006, her kan blandt andet nævnes, at vi ønsker at reparere gulvet i gymnastiksalen, da gulvet er nedslidt. Vi ansøgte også om midler til fortsat renovering af legepladsen.

Der skal ansættes ny viceskoleinspektør 1. oktober. Skoleleder Henrik Marker orienterede om proceduren i forbindelse hermed.

Referat
Jan Mindegaard

 

TOP
Nyt fra SFO

Personalekursus –
SFO'en er lukket fredag den 02. september 2005

Personalet i hele SFO'en skal den 01. – 02. og 03. september 2005 på kursus.
Sidste år søgte vi skolebestyrelsen om at holde SFO'en lukket fredag den 2. september 2005, hvilket vi fik lov til. Der vil dog være åbent med virkardækning for de børn, der ikke har kunnet finde anden pasning.

Vi vil i den anledning bede om, at I ihærdigt forsøger at finde anden pasning til jeres barn/børn eller tage en dejlig frieftermiddag sammen med dem.
SFO'en vil være åbent på vågeblus ved hjælp af vikarer og forhåbentlig lidt velvillige forældre.
Det fører hen på næste spørgsmål: Er der nogle forældre, der har lyst til at prøve en fredag eftermiddag i SFO'en?????
Vi skal bruge 3 forældre i SFO1, én forældre til 2. klasserne og 2 forældre i klubben.
Henvendelse til Annemette i SFO1 – telefon 40 15 87 01, hvis I har lyst.
Morgenåbningen fredag den 02. september 2005 vil være åbent som dem plejer.


Legepladsdag lørdag den 17. september 2005

Igen i år afholdes der legepladsdag.
Sidste år mødte rigtig mange forældre og børn op og vi fik lavet en hel masse, det skulle vi også gerne i år.
Så reserver dagen allerede nu!!!!!
Tilmelding og dagens arbejdsopgaver kommer senere.

 

TOP
Kalender for september 2005

01-02-03.09   SFO Personalekursus.
01.09   3.G Hyttetur.
02.09   SFO SFO'en holder lukket.
06.09 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
08.09   Skolen DannebrogSkovboskolens fødselsdag.
13.09 08.00 - 09.30 7.B Starter konfirmationsforberedelse.
15.09 08.00 - 09.30 7.A Starter konfirmationsforberedelse.  
17.09   SFO Legepladsdag.
20.09 14.00 - 21.00 8.B Skole/hjem-samtale.
21.09 14.00 - 15.30 Lærerne Lærermøde.
21.09 16.00 - 21.00 8.B Skole/hjem-samtale.
27.09 14.00 - 21.00 8.A Skole/hjem-samtale.
28.09 14.00 - 21.00 8.A Skole/hjem-samtale.

TOP


Sidst opdateret den 18. august 2005