SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 238 - SEPTEMBER 2000
INDHOLD: Månedskalender.
Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 3. august 2000
Skolebestyrelsens årsrapport 1999/2000.
Telefontavle til opslagstavlen.

TOP

Månedskalender for september 2000.

4. - 9. septemberLejrskole 7.B
4. - 8. september" Bondegårdsbesøg " Slusen 0.C
5. septemberSkolebestyrelsesmøde
5. septemberForældremøde i 1.A og 1.B
7. septemberEkskursion 6.B
8. septemberSkolens fødselsdag
11. - 15. september       Lejrskole 7. A/C
11. septemberForældremøde 3.B
14. septemberForældremøde 6. A/C
15. septemberSkolebestyrelsen - teammøde
19. septemberForældremøde 5.A
26. septemberSamtaledag 1.A
28. septemberEkskursion 5.A
28. septemberSamtaledag 1.A
29. septemberIndvielsesfest på skolen kl. 13.00 (program oplyses senere)
2. - 6. oktober9. årgang i erhvervspraktik
2. oktoberSamtaledag 1.B
2. oktoberForældrekonsultation 5.B
3. oktoberForældrekonsultation 5.B
3. oktoberForældrekonsultation 0.A + 0.B
3. oktoberSkolebestyrelsesmøde
5. oktoberElevfotografering
5. oktoberNy "Kontakt" udkommer

TOP


Referat fra Skolebestyrelsens (SB)
møde den 5. september 2000

Referent

Dan Oddershede er indtrådt i SB i stedet for Lisbeth Baggesen, der er blevet ansat som lærer på Skovboskolen.
Jens Andersen er indtrådt i SB i stedet for Søren Langkjær Christensen, der ikke længere har skolesøgende børn på Skovboskolen.

Invitation til Børne- og Kultur Udvalget (BKU)
SB sender en invitation til BKU om et møde midt i november måned. En dagsorden, der også inkluderer en rundvisning på skolen, blev godkendt.

Dagsorden til temadag
Skovboskolen er af kommunen blevet udpeget som pilotskole vedrørende kontraktstyring fra næste skoleår. Dette vil derfor blive et af hovedemnerne på SBs temadag den 15.9. Forældrebestyrelsen i SFO samt samarbejdsudvalget vil i den forbindelse snarest blive inddraget. Dagsordenen godkendt.

Evaluering af årsmødet og behandling af årsrapport
Desværre havde ikke flere end 33 efterkommet invitationen til årsmødet, som ellers var et godt arrangement for dem, der mødte op. Det blev diskuteret, hvorledes man kunne få flere forældre ud af starthullerne. En mulighed kunne være at bruge kontaktforældrene og samtidig at lægge årsmødet en måned senere. Årsrapporten vil blive sendt ud til alle forældre, til BKU og til Dagbladet. Den vil også blive lagt ud på hjemmesiden.

Lokaler til 8.-9. klasser i Østervang
Eleverne i disse klasser ønsker et fristed. P.t. er dette ikke muligt, men når Bent Elhegns gamle kontor tages ud af undervisningen igen, vil dette lokale evt. kunne være en mulighed.

Punkter til kommende møder
Regnskabsopfølgning
Budget 2001
Forretningsorden
Forslag til dagsorden til fællesmøde med SFO

Mobbeudvalg – undersøgelse fra 3.8.2000
I ca. 20% af de indkomne svar fortælles, at de har været udsat for mobning. En meget stor del heraf svarer dog, at der bliver gjort noget ved mobningen i klasserne. SB vil have en handleplan klar til maj 2001. SB tager planen op på næste møde under punktet Forretningsorden.

Meddelelser

  • Skovbo kommunes økonomi er meget stram, men skoleområdet skulle ikke blive berørt i det nye budget. Det kunne dog se ud til, at en besparelse på specialundervisningsområdet og SFO måske kommer på tale.
  • I november vil der blive iværksat en spørgeskemaundersøgelse om elevernes tilstand mht. svampegener.
  • Der skal laves en handleplan i forbindelse med f.eks. sorg/kriser
  • Der er rejsegilde/indvielse og 30 års fødselsdag (red.) den 29. september kl. 13.00
  • Skolens fødselsdag fejres med børnene den 8. september med en sang og en is
  • Julearrangementet er fastsat til den 1. december 2000
  • SBs møde den 5. december er flyttet til den 12. december kl. 18.00

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

Referent
TOP


Årsrapport for skoleåret

1999 / 2000

Referent
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
www.skovboskolen.dk

For første gang i skolebestyrelsernes levetid, har Skovboskolens Bestyrelse udarbejdet en "Årsrapport". Årsrapporten blev afleveret mundtlig ved skolens årsmøde onsdag den 23. august. Rapporten er under redigering og vil blive udsendt snarest. Det er vort håb at I er mange der har lyst til at læse, om de aktiviteter, som vi har vurderet, som de vigtigste i skoleåret 1999 / 2000.

Det er første gang vi har udarbejdet en årsrapport, og derfor ønsker vi at få nogle meldinger om formen. Vi vil nemlig udgive en sådan rapport hvert år, og derfor ønsker vi at høre din mening om, og dine ønsker til en sådan årsrapport.

Der skal lyde en tak til de forældre, der på årsmødet var med til at komme med gode kommentarer til denne første årsrapport.

Med venlig hilsen

Skovboskolens Bestyrelse

Ib Stig Sørensen.


TOP

Telefontavle til opslagstavlen.
Skovboskolen har fået nyt telefonanlæg. Det betyder, at man kan ringe direkte til nedenstående, uden om omstillingen.

************ Klip   Klip   Klip   Klip ************

56 86 95 54     Dagplejeleder Annie Frederiksen  
56 86 95 56Biblioteket
56 86 95 57Biblioteket
56 86 95 59Psykolog
56 86 95 60Tale / høre konsulent
56 86 95 61Lægeværelset
56 86 95 62Tandplejen
56 86 95 63SFO-lederen Frands Kristiansen
56 86 95 64Pedelkontoret
56 86 95 65Skolevejleder Niels Ole Nielsen
56 86 95 66SFO 2
56 86 95 67SFO 2 - kontor
56 86 95 68SFO 1
56 86 95 69SFO 1 - kontor
56 86 95 71Lærerværelset

  Kontoret lukker kl. 12.00 hver fredag.  

TOP


Sidst opdateret 8. september 2000