SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 260 - September/oktober 2002

INDHOLD: Månedskalender.
Sommerferieaktiviteter - billedafhentning.
Velkommen til et nyt skoleår og en "ny" Skovboskole.
Torsdagskantine.
Referat fra forældrerådsmøde i SFO den 17/6-2002.
Referat fra forældrerådsmøde i SFO den 12/8-2002.

TOP

Månedskalender for september/oktober 2002

Særlige dage:

Ugedag Dato Aktivitet
torsdag 19. september 2002 SSP-dag på Skovboskolen for elever fra Gørslev og Skovboskolens 3. - 7. klasser. Eleverne møder klokken 8.05 - 12.50.
mandag
- fredag
30. september 2002
- 4. oktober
Featureuge   -   0. - 9. klasse. "Den gode historie på tværs".
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.
mandag
- lørdag
7. oktober 2002
- 12. oktober
9. årgang i erhvervspraktik.
fredag 11. oktober 2002 Skolernes Motionsløb/TRIM   -   0. - 9. klasse.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.


Klassernes skole/hjem-samarbejde:

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag24. september 2002 8.A Forældremøde
onsdag25. september 2002 4.B Forældremøde
mandag7. oktober 2002 0.A Skole/hjem-samtale 1/2
3.A Skole/hjem-samtale 1/2
5.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag8. oktober 2002 0.C Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag9. oktober 2002 0.A Skole/hjem-samtale 2/2
3.A Skole/hjem-samtale 2/2
4.A Forældremøde
5.A Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag10. oktober 2002 0.C Skole/hjem-samtale 2/2
5.A Skole/hjem-samtale 2/2
5.B Skole/hjem-samtale 2/2

TOP
Sommerferieaktiviteter

Klovn Har du haft dit billede udstillet på Rådhuset – kan du nu hente det på kontoret her på skolen.

Sekretærerne

 

TOP
Velkommen til et nyt skoleår og en "ny" Skovboskole

Vi er nu godt 1 måned inde i det nye skoleår og kan glæde os over, at det nu næsten er slut med byggegener. Når jeg bruger ordet næsten , er det fordi, der stadig er nogle småjusteringer hist og her.
Fredag d. 6. september blev Skovboskolen officielt "genindviet" og mandag d. 9. september fejrede vi "genindvielsen" og skolens fødselsdag sammen med eleverne.
Det er herligt, nu at kunne se tilbage på 3 års trængsler og kunne nyde synet af en "ny" Skovboskole.

Vi har kun lige lagt den ene udfordring bag os og straks melder sig en ny.
I løbet af de næste par måneder skal en nedsat arbejdsgruppe belyse fordele og ulemper ved samdrift af Gørslev skole, Skovboskolen og Vemmedrupskolen. Analysen er igangsat for at afklare, hvorledes vi syd for motorvejen kan løfte opgaven med en øget elevtilgang på ca. 150 elever.
Skolebestyrelsen arbejder meget med vilkårene for vikardækning og modtager meget gerne input fra forældrekredsen omkring dette emne.
Til sidst vil jeg gerne ønske alle velkommen til et nyt samarbejdsår på Skovboskolen.

Bent Elhegn
Skoleleder

OstemadVarm ret

TOP
TorsdagskantineBananer

Hver torsdag laver og sælger Skovbo Center 10`elever mad. Derudover sælger de frugt og drikkevarer.
Der udkommer en ny menu hver uge. Hver klasse tilmelder sig samlet.

Skovbo Center 10

 

TOP
Referat fra forældrerådsmøde i SFO den 17/6-2002

Tilstede: Dennis Larsen, Frands Kristiansen, Ewa Buus, Hanne Poulsen, Pia, Lars Nøhr-Nielsen og Anne Birkedal.
Sekretær: Anne Birkedal.

Ad pkt.1 Godkendelse af referat:
Referatet godkendt.

Ad. pkt. 2. Nyt fra formanden:
Der har været ansættelsessamtale i SFO2. Der var kun en ansøger til stillingen og man valgte ikke at ansætte vedkommende. Kasper fortsætter i vikariatet året ud.

Ad. pkt. 3.Nyt fra ledelsen:
Næste forældrerådsmøde er d. 12/8-02 og forældremøde med valg til nyt forældreråd planlægges til d. 28/8-02 eller d. 4/9-02. Frands vil undersøge det og maile den endelige dato tilbage til os.
Pr. 8/8-02 starter Helle Uhrskov som praktikant i SFO1 til d. 31/1-03

Ad. pkt. 4. Næste skoleår - herunder lokaler og lukkedage :
Personalemødet d. 25/5-02 hvor man drøftede hvad man gør med de mange børn i SFO1 til næste skoleår, blev det besluttet at 2. klasserne skal have klasselokaler i Dalmosen og også være der i SFO-tiden.
Der udviklede sig en drøftelse af fordele og ulemper i at dele 2. klasserne fra den øvrige SFO 1. Fordelene kunne være at der bliver mindre støjniveau ved at der ikke er så mange børn, at 2- klasserne kommer tættere på SFO2, dermed kan overgangen for børnene bliver lettere, at de er en lille gruppe som kan få stor indflydelse på hvad de vil lave i samråd med de voksne.
Ulemper kunne være at de ikke på samme måde som nu har mulighed for spontant at koble sig på aktiviteterne i Regnemark, at de meget hurtigt bliver betragtet som klubbørn med det mindre opsyn, at de ikke får lov til at opleve og føle sig som de store, o.s.v.
Det var vigtigt fra forældrerådets side at sige at vi bestemt kræver en gårdvagt ved legepladsen for 2. klasserne for at der kan være et forsvarligt opsyn.

HIP til skolebestyrelsen:
Hele informationen ang. næste skoleår for kommende 2. klasser har været yderst kritisabelt fra skolens side, da det drejer sig om et radikalt lokaleskift for denne årgang. Det kræver som minimum at forældre og børn i den nuværende 1.klasse bliver informeret i god tid inden sommerferien om disse ændringer, og ikke skal høre det tilfældigt ude i byen.

Faste lukkedage: 24/12-02, 5/6-03, 30/5-03.
Forslag til yderligere 3 lukkedage i næste skoleår, da personalet af erfaring har oplevet at mange børn holder fri disse dage, 27/12-02, 30/12-02 og 6/6-02.
Forældrerådet anbefaler det med følgende bemærkninger: at det er specielt for det kommende skoleår, at det kun skal foregå hvis der ikke er et stort pasningsbehov.
Frands vil udsende et spørgeskema til de involverede hvor der tydeligt også vil fremgå hvorfor man ønsker disse lukkedage og herefter vil man tage stilling til om man vil lukke disse dage. Der blev foreslået at man også kunne tage d. 23/12-02 med i spørgeskemaet, da den ligger i tilslutning til de øvrige dage.
Frands foreslår følgende datoer for arrangementer:
Høstfest d. 13/9-02-02, Nytårstaffel d. 24/1-03(skal aftales med det nye forældreråd), sct hans fest d.18/6-03 for børnene og idrætsdag d. 19/9-02 for SFO 2.

Ad pkt.5. Kontraktindhold og virksomhedsplan:
Vi fik udleveret det endelige papir af kontraktindholdet for SFO delen. Der var omformuleret en del da indholdet skulle formuleres på en måde så det er målbart.
Oplægget som personalet i første omgang havde udarbejdet har Frands lavet om til en virksomhedsplan som der skal arbejdes videre med.

Ad pkt. 6. Regnskab 2001 -2002:
Ingen specielle kommentarer til det udsendte materiale.

Ad pkt. 7. Arbejdsgrupper:
Igen i aften nåede vi ikke i arbejdsgrupper. Dennis beklagede at vi i dette år heller ikke har nået at arbejde i grupper, hvilket vi jo alle har et ansvar for. Dennis ridsede flere grunde op til dette, at informationer fra ledelsen tager 1 time ved hvert møde. Man kunne tænke flere mulige løsninger på dette problem. Forlænge mødet med ½ time, at informationerne kommer på skrift i stedet.
Dette må tages op i det nye forældreråd.

Følgende er på valg til næste år og ønsker ikke genvalg: Anne-Marie, Allen, Lars og Anne.
Dennis er også på valg og overvejer om han vil fortsætte.

Pkt. 8. Næste møde:

D. 12/8-02 kl.19.00
Her er planlægning af forældremøde det store emne udover de faste punkter.

Med venlig hilsen Anne

 

TOP
Referat fra forældrerådsmøde i SFO den 12/8-2002

Tilstede: Dennis Larsen, Frands Kristiansen, Ewa Buus, Hanne Poulsen, Carina, Lars Nøhr-Nielsen, Jørn Bruun, Kent Løve, Betina Frølund og Anne Birkedal.
Sekretær: Anne Birkedal.

Ad pkt.1 Godkendelse af referat:
Referatet godkendt. Frands har endnu ikke orienteret om nye lukkedage. Det bliver snart.

Ekstra pkt. Dalmosen:
Klubben fik 2 dage før sommerferien contra ordre fra skolens ledelse om, at det rum som klubben skulle have inddraget til puderum o.s.v. ikke måtte inddrages alligevel. Tømreren var bestilt og skulle lige til at gå i gang med at sætte væggen op. Det opleves som meget frustrerende, at de aftaler der bliver indgået med skolens ledelse ikke bliver overholdt og der blev drøftet meget omkring de store pladsproblemer, der er for både Sfo 1 og klubben. Disse frustrationer gælder både fra personalets og forældreråds side. Forældrerådet vil ikke umiddelbart accepterer denne løsning fra ledelsens side. Der vil blive udformet et brev til skolebestyrelsen (vedlagt Jørns meget velargumenteret brev fra personalets side), hvor forældrerådet ønsker at problemerne tages op. (I skrivende stund er brevet allerede sendt til skolebestyrelsen).
Flere fremmødte i forældrerådet fremførte, at de var meget bekymrede over, at 2.klasserne vil blive en overset gruppe. Personalet er meget opmærksomme på 2. klasserne.
Frands orienterede om, at det var første dag hvor 2. klasserne var i Dalmosen og oplyste, at børnene virker glade for, at være der. Det var der flere af 2. kl. forældrene fra forældrerådet der ikke var enig i. De forespurgte om hvornår en plan for aktiviteter ville komme. Personalet sagde at den første dag her var lidt kaotisk, men der meget hurtigt vil blive etableret masse aktiviteter for disse børn.

Ad. pkt. 2. Forældremøde den 28/8-02
Dennis har lavet et udkast til formandens beretning og han orienterede om indholdet.
Det praktiske:
Pølser, brød, sennep, ketchup, vil være gratis
Øl og vand kan købes
Kaffe og the medbringes selv

Dagsorden og indbydelse sørger Jørn og Frands for.

Mødet er fra kl. 18.00 til 19.00, herefter forældrevalg kl. 19.00 til 20.30.

Ad. pkt. 3. Punkter til næste dagsorden
Opfølgning på 2 .klasserne

Med venlig hilsen Anne

TOP


Sidst opdateret 17. september 2002