SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 270 - September 2003

INDHOLD:
Nyt fra Skolelederen - Hærværk på Skovboskolen.
Nyt fra Skovbo Center 10 - Torsdagskantinen er startet.
Nyt fra eleverne - 4.B har skrevet eventyr.
Nyt fra færdselslæreren - Cykeludflugter.
Nyt fra Skolebestyrelsen - Referat fra 9. september 2003.
Månedskalender for september/oktober.

TOP
Nyt fra Skolelederen

Hærværk på Skovboskolen
Skovboskolen har igen været udsat for hærværk. I weekenden den 5. – 7. september, er der blandt andet brændt et havebord til 3.000 kr af. Samtidig er et legehus forsøgt brændt af. For rigtig at få gang i bålet er der blevet hentet en container, fyldt med aviser, hos spejderne. Dette hærværk har gjort SFOens legemuligheder endnu dårligere.

Vi er også plaget af hærværk på og tyveri af cykler i skole/SFO tiden. Vi vil på skolen tage dette emne op i alle klasser, da det er ærgerligt at alle de fine og dyre cykler ikke kan stå i fred.

På Skovboskolen er vi meget kede af disse episoder og vi prøver i samarbejde med politiet at få løst problemet. Vi kan imidlertid ikke klare dette uden opbakning fra FORÆLDRENE. Så tal med jeres børn om ansvarlighed overfor omgivelserne.

Til sidst vil jeg nævne gravskænderiet på kirkegården ved Bjæverskov Kirke. Sagen efterforskes af kriminalpolitiet i Køge. Ingen ved hvem der har gjort det, men SSP-gruppen vil opfordre til, at alle i Bjæverskov er opmærksomme på hvad børn og unge foretager sig sent om aftenen.

På SSP-gruppens vegne
Jan Mindegaard

 

TOP
Nyt fra Skovbo Center 10

Torsdagskantinen er startet
Et nyt hold elever er startet og igen i år laver Skovbo Center 10 kantine om torsdagen. Vi startede torsdag den 4. september og laver kantine frem til efterårsferien.
Efterfølgende er der fem ugers pause p.g.a. brobygning.
Kantinen starter op igen i uge 48.
Vi ser frem til at betjene Skovboskolens elever.
Vores "forretning" søger vi at udvide i år, idet vi også tilbyder os til andre opgaver – så hvis nogen har brug for børnepasning, havearbejde m.m. er vi klar.
Henvendelse om dette kan ske til Skovbo Center 10 på tlf. 56 82 20 23.

 

TOP
Nyt fra eleverne

4.B har skrevet eventyr

Da ulven og geden blev venner

Der var engang en ulv der ikke havde nogle venner, men en dag mødte den en ged. Geden tænkte at ulven ville æde den og sagde neejj. Ulven spurgte en gang og to gange. Den tredje gang sagde geden OK, så lad gå og så gik de til deres mødre der råbte der er mad.
Og fra den dag af, var ulven og geden gode venner og sådan slutter historien om da ulven og geden blev gode venner. Slut, prut finale, men der er lige en ting. Ulven måtte love at den aldrig ville æde geden. Det havde den holdt godt og da de blev gamle flyttede ulven ind hos geden. Slut.
Skrevet af Martin, 4.B.

 

TOP
Nyt fra færdselslæreren

Cykeludflugter

Princip for cykeludflugter 0. – 5. klassetrin.

Alle elever i nævnte klassetrin skal a.h.t. egen sikkerhed bære cykelhjelm ved cykeludflugter i skole og SFO regi.

Såfremt dette princip ikke overholdes, kan den/de pågældende elever ikke deltage i udflugten.

Princippet er vedtaget af skolebestyrelsen og er gældende fra og med den 1. oktober 2003.

Skulle uheldet være ude og barnet vælter på cyklen, kan det have katastrofale følger, hvis ikke man har cykelhjelm på. På baggrund af dette har skolebestyrelsen vedtaget ovenstående princip for at værne om jeres børns sikkerhed. Som skolebestyrelsesmedlem og lærer er vi meget glade for denne beslutning. Vi forventer, at I som forældre vil bakke op omkring dette princip.

Jens-Ole Jørgensen, skolebestyrelsesmedlem
Helene Tschernja, færdselslærer

 

TOP
Nyt fra Skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
9. september 2003


1. Udpegning af referent til Kontakten.
Ejner Andersen udpeget.


2. Skovbo Center 10, orientering om indvandrerundervisning ved Jørgen Blond.
Da indvandreundervisningen har kostet 170.000 kr., mere end budgetteret, skal ungdomsskolen finde de 70.000 kr., og Skovbo Center 10 100.000 kr., punktet vil blive genoptaget på skolebestyrelsesmøde den 7. okt. 03.


3. Godkendelse af referat.
Godkendt.


4. Opfølgning af protokol.
Alle løbende sager opføres under dette punkt.


5. Det rådgivende organ ved Skovbo Center 10.
Benny Mathiasen valgt som Skovboskolens repræsentant.


6. Ansættelse af ny SFO-leder.
Fra skolebestyrelsen sidder Lars Frederiksen og Benny Mathiasen i ansættelsesudvalget, p.t. er der kommet 6 ansøgere.
Skolebestyrelsen syntes det var positivt, at man var med fra start, og syntes det var en god og forstålig ledelsesprofil.


7. Princip for brug af cykelhjelm på cykelture med skolen.
Princippet kan læses andet sted i Kontakten, blev godkendt med virkning fra 1. okt. 03.


8. Repræsentanter til lokal arbejdsgruppe for skoleudvikling.
Sådan en gruppe er nedsat på alle Skovbo kommunes skoler, med henblik på at indføre fleksibel skole i kommunen.
Med den fleksibilitet som den enkelte skole mener de er gearet til.
Gruppen består af:
    1 skoleleder
    2 pædagoger
    3 lærere
    3 elever
    2 forældrerepræsentanter
(Lars Frederiksen - Ejner Andersen)


9. Punkter til kommende møder.
Indvandreundervisning (budget)
Budgetopfølgning
Vikardækning
Tilfredshedsundersøgelse


10. Meddelelser.
En langtidssyg lærer, der vikardækkes fra 10. sep. 03.
Der er mange sygemeldinger i øjeblikket, også blandt vikarer, så der har måtte gives fri.
Der er nu valgt elevrådsrepræsentanter til skolebestyrelsen 1 fra 7-årgang og 2 fra 8-årgang.


11. Eventuelt.


12. Næste møde
Tirsdag den 7. oktober 2003.


Referent
Ejner Andersen

 

TOP

KALENDER FOR SEPTEMBER/OKTOBER 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag 24. september 2003 9.A 1/2 til sundhedsplejerske og skolelæge.
onsdag
- fredag
24. september 2003
- 26. september
8.B på hyttetur.
onsdag 1. oktober 2003 Lærermøde klokken 14.00 - 15.30.
torsdag 2. oktober 2003 6. - 9. klasse SSP-dag kl. 8.05 - 12.50
mandag
- lørdag
6. oktober 2003
- 11. oktober
9. årgang i erhvervspraktik.
tirsdag 7. oktober 2003 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 9. oktober 2003 9.A 2/2 og 9.B 1/2 til sundhedsplejerske og skolelæge.
fredag 10. oktober 2003 Skolernes Motionsløb/TRIM   -   0. - 9. klasse.
  Kl. 08.05 - 09.35: Alm. undervisning
  Kl. 09.55 - 12.50: Motionsløb/TRIM.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag23. september 2003 2.C Forældremøde
mandag29. september 2003 3.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag30. september 2003 1.F Skole/hjem-samtale 1/2
2.A Skole/hjem-samtale 1/2
3.A Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag1. oktober 2003 1.F Skole/hjem-samtale 2/2
6.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag2. oktober 2003 2.A Skole/hjem-samtale 2/2
6.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag6. oktober 2003 1.G Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag7. oktober 2003 1.G Skole/hjem-samtale 2/2
3.B Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag8. oktober 2003 3.B Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag9. oktober 2003 6.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 18. september 2003