SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 292 - September 2005

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Skovboskolen 35 år, ny viceskoleinspektør, brugerundersøgelse.
Glemte ting - Fotoudstyr.
LektieCafé for 0. - 2. klasse.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. september 2005.
Skolebestyrelsen per 1. oktober 2005.
Ny skolesundhedsplejerske - Annette Liebst.
Indkørsel i skolegården.
Skovboskolens direkte telefonnumre.
Nye lærere per 1. august 2005 - GE og MB.
Skoleboden åbnede mandag den 5. september.
Farvel og tak - jeg har fået nyt job.
Skovbo Center 10 - E.T. - Endelig Torsdag.
Emneuge 36 - Høst i Vestervang.
Cykelparkering ved Vestervang.
Kalender for oktober 2005.


TOP
Nyt fra skoleledelsen

Torsdag d. 8. september fyldte Skovboskolen 35 år – altså halvrundt!

Dette skulle naturligvis markeres, og der blev bestilt is hjem til alle eleverne på skolen. Som ny skoleleder var det en af de rigtig gode oplevelser – først over højttaleranlægget at meddele, at nu var der is til alle – for derefter at stå midt i skolegården på en høj klar sensommerdag og dele is ud til alle klasserne. Det er sådan en begivenhed, der gør en glad resten af dagen.
Bagefter kom flere klasser ned med tegninger på mit kontor, der på forskellig vis markerede skolens fødselsdag. Rigtig mange tak for dem!
Netop sådan en oplevelse synes jeg viser, hvor vigtigt det er for os at fastholde nogle traditioner.
Ting er ikke altid selvfølgelige, og ved at skabe nogle faste rammer for årligt tilbagevendende begivenheder, er vi med til at skabe den fællesskabsfølelse og ansvarsfølelse overfor vores skole, som gør den til et godt sted at være.
At skolens pensionister var på besøg på fødselsdagen, og kunne fortælle om Skovboskolens historie, var kun med til at højtideliggøre dagen yderligere.

September måned blev også den måned, hvor vi fik egen kantine på Skovboskolen. Godt nok under forholdsvis beskedne forhold i første omgang, men meningen er god nok, og mange elever benytter sig da også allerede af den ny ordning, hvor sund kost står på programmet.


Johnny I. Larsen - ny viceskoleinspektør

Som nævnt i sidste nummer af Kontakten vil vi fra den 1. oktober være en næsten ny skoleledelse på Skovboskolen, idet der her begynder en ny viceskoleinspektør. Han hedder Johnny Larsen, og kommer fra et arbejde som folkeskolelærer fra Munkekærskolen i Solrød Kommune. Udover at have en baggrund som lærer, har Johnny Larsen en lederuddannelse fra forsvaret, hvor han bl.a. fungerede som idrætskonsulent og planlagde den daglige idræt.
Som lærer har Johnny undervist i matematik, historie, natur/teknik, geografi, biologi, idræt og svømning. Herudover har han været ansvarlig for udviklingen af IT-området på skolen i Solrød – herunder SkoleIntra, som vi også benytter meget på vores skole, og som skal udbygges yderligere, bl.a. med et velfungerende ElevIntra.
Det var et enstemmigt ansættelsesudvalg, der pegede på Johnny Larsen som ny viceskoleinspektør, med repræsentanter fra skolebestyrelse, forvaltning, personale på skolen og ledelse. Som skoleleder ser jeg frem til et godt fremtidigt samarbejde omkring Skovboskolens fremtid!
Samtidig betyder det, at vi skal sige farvel til Jan Mindegaard, som jeg gennem de knap to måneder, jeg har lært ham at kende, respekterer som en dygtig leder, som Holme-Olstrup Kommune givetvis vil få gavn af som kommende skoleleder. Jeg ønsker Jan alt mulig held og lykke fremover i hans nye virke.


Brugerundersøgelse

Som mange af jer sikkert allerede ved, har Kommunernes Landsforening foretaget en større brugerundersøgelse omkring serviceniveauet i Skovbo Kommune. Skole- og SFO-området er blevet nøje beskrevet i undersøgelsen ud fra spørgeskemaer, som alle forældre har haft mulighed for at besvare i foråret.
På Skovboskolen har vi besluttet, at repræsentanter fra skolebestyrelsen sammen med personale og ledelse fra skolen, arbejder videre med de resultater, der nu foreligger, og forsøger at udarbejde en handleplan indenfor de områder, hvor det er nødvendigt.
Generelt ligger skolerne i Skovbo Kommune ganske pænt placeret, hvis man sammenligner med regionen som helhed, men der er naturligvis områder, hvor tingene kan gøres endnu bedre. Det er bl.a. disse områder udvalget skal arbejde videre med.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Glemte ting

Til skolens dimissionsfest tirsdag den 14. juni 2005 er der glemt fotoudstyr.
Henvendelse til skolens kontor snarest. Kontoret har åbent daglig mellem kl. 08.00-15.00.

 

TOP
LektieCafé

LektieCafé for 0., 1. og 2. klasse i børnehaveklasserne

Regnemark 9 og 12 :  Mandag kl. 12.50 - 14.20
Regnemark 12 :  Tirsdag kl. 12.50 - 14.20
Regnemark 9 :  Torsdag kl. 12.50 - 14.20

Med venlig hilsen
Pernille Pedersen – Karen Rubæk

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. september 2005

Vi kunne starte med at byde velkommen til Knud Birkedal, som er nyt medlem af skolebestyrelsen.

Derefter fortalte SFO-leder Bente Bøgh Kamp og formand for forældrerådet Henrik Agner om de videre planer for legepladsrenoveringen. Elevrådet skal spørges om de har input til indretning af Rosengården.

Et stort diskussionspunkt var kontaktforældre og deres rolle i forhold til skolebestyrelsen. De forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen har et stort ønske om at kunne bruge kontaktforældrene som deres baggrundsgruppe.

Viceskoleinspektør Jan Mindegaard orienterede herefter om madordningen, hvor eleverne kan købe mad leveret af KRAM Madservice a/s – se omtale andet sted i Kontakten.

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser at forældrene er overvejende tilfredse, men der er naturligvis områder der skal arbejdes med. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra medarbejdere og skolebestyrelse.

Der er ligeledes nedsat et Agenda 21 udvalg der skal arbejde med ”grøn” skole. Vi søger samtidig penge fra Agenda 21–puljen.

Under eventuelt havde vi en længere samtale om trafikforholdene ved hallen, hvor mange forældre kører ind på trods af at der indkørsel forbudt, dette medfører mange farlige situationer. Skolebestyrelsen vil lave et indlæg til Kontakten herom.

 

TOP
Skolebestyrelsen per 1. oktober 2005

    Telefonnummer
Formand Dorte Myhre Therkildsen 56 82 80 40
Næstformand   Flemming Skov 56 87 33 10
  Ejner Vismoes Andersen   56 87 23 37
  Kenn Klinthøj 35 34 45 02
  Anne-Marie Enevoldsen 56 87 05 78
  Brian Christiansen 56 87 23 40
  Knud Birkedal Nielsen 56 87 30 83

 

TOP
Ny skolesundhedsplejerske

Jeg er ny sundhedsplejerske på Skovboskolen efter Jette Sørensen, der har været tilknyttet skolen gennem mange år, men nu er gået på efterløn.
Jeg er 41 år, bor i Roskilde og har selv 3 børn. Jeg har tidligere arbejdet som sundhedsplejerske i Bramsnæs kommune.
Jeg vil fortsætte som før med, at børnene tilbydes en sundhedssamtale i 0.-1.-3.-5.-7. og 9. klasse. Skolelægen vil være med i 0. og 9. klasse.
Derudover ser jeg også gerne børnene, hvis I eller de selv synes, der er et behov.
I er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål angående jeres barns sundhed, trivsel eller udvikling.

Med ønsket om et godt samarbejde.
Annette Liebst – sundhedsplejerske
Tlf. 57 56 07 16 mellem kl. 8.00 – 9.00. Tirsdag dog mellem kl. 12.00 – 13.00.

 

TOP
Skolegården

Indkørsel i skolegården

Vi har i den seneste tid oplevet, at forældre har kørt deres børn helt ind i skolegården, når de skal køres i skole. Jeg vil henstille til at dette ikke sker. Skolegården er legeområde, og det er vigtigt at børnene kan lege sikkert.
Der henvises til parkeringspladsen ved Skovbohallen.

Jan Mindegaard
viceskoleinspektør

 

TOP
Skovboskolens direkte telefonnumre

Skovboskolen 56 87 01 26
Kontoret - direkte 56 86 95 50
Pladsanvisningen 56 86 95 55
Skolebiblioteket 56 86 95 56
Psykolog 56 86 95 59
Tale/hørepædagog 56 86 95 60
Tandpleje/lægeværelset 56 86 95 62
Pedelkontor 56 86 95 64
Skolevejleder 56 86 95 65
SFO 1 56 86 95 68
SFO 1 - kontor 56 86 95 69
SFO 2 56 86 95 66
SFO 2 - kontor 56 86 95 67
Lærerværelset 56 86 95 71

 

TOP
Nye lærere per 1. august 2005

GE - Geir Daniel Larsen, 31 år

Er nordmann som har vært så heldig å få arbeide her på Skovboskolen som idretslærer. Her skal jeg ha flere forskjellige klasser. Totalt 12 timer.
Har ikke fått fullført min utdannelse pga av idretskariere. Spiller håndball på høyste nivå i TMS-Ringsted. Har tidligere spilt i Bjerringbro (3 år) og Frankriket. I tillegg har jeg vært så heldig å få med meg 5-6 år på det Norske landshold og reist over hele verden og spilt bold.
Ellers er jeg gift med Veronica og sammen har vi to deilige barn, Ina Sofie på snart 4 og Brage på 10 mnd.


MB - Mette Damgaard Bruun

Jeg er uddannet på Haslev Seminarium i 1995 med liniefagene dansk og samfund.
Underviser i år i 5.B: Dansk, historie, kristendom og er klasselærer for eleverne.
3.F: Matematik og billedkunst.
Han endvidere 5 timer i støttecentret og 3 holdtimer på mellemtrinnet. Er årgangskoordinator for 5. årgang og færdselskontaktlærer.
Jeg glæder mig til et godt samarbejde med elever, forældre og kollegaer på Skovboskolen.

 

TOP
Skoleboden

Mandag den 5. september åbnede Skoleboden
på Skovboskolen med flag og balloner

Skoleboden har indtil videre åbent i spisefrikvarteret fra kl. 11.25 til kl. 12.05.
Børnene og lærerne har mulighed for at købe baguetter, sandwich, boller samt grovboller med forskelligt pålæg og salat. Ligeledes sælges pastasalat med forskelligt fyld af tun, skinke og kylling iblandet diverse grønt. Desuden yoghurt med forskellige frugtsmage, samt ostehaps, müslibar og dagens frugt.
Maden kommer fra Kram Madservice A/S, som leverer mad til mange forskellige områder indefor den offentlige og private sektor, og hvis mål er at skabe positive madoplevelser.
Alt er pakket ind og har etikette på med varedeklaration samt datomærkning.
Maden er lækker og velsmagende og priserne rimelige.

Skoleboden betjenes af en fast medarbejder samt to store elever, (det går på skift i klasserne).
Der var stort ryk ind første dag i Skoleboden, så udover skolebodens stab, måtte skolelederen og viceinspektøren hjælpe med at ekspedere.
Det, der blev solgt mest af, var yoghurt og müslibar og efter 2. dag måtte vi melde udsolgt, så nu er der købt ekstra ind af dem.
Vi sælger sandwich til 7 kr. og baguette og diverse boller til 13 kr. samt yoghurt og frugt til 3 kr. og vi udvider med juice til 3 kr.
Meningen med skoleboden er, at prøve at give børnene mulighed for at købe lidt sund mad evt. som supplement til madpakken samt frugt.
Derfor håber vi, at rigtig mange børn og lærere vil benytte Skoleboden.

Yvonne

 

TOP
Farvel og tak

Farvel og tak

Jeg har fået nyt job på Lundebakkeskolen, hvor jeg skal være skoleleder fra den 1. oktober, så jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige farvel og mange tak for samarbejdet gennem 5½ år.

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard
viceskoleinspektør

 

TOP
Skovbo Center 10

Skovbo Center 10 har startet torsdagskantinen op igen.
I år hedder vi E.T. – Endelig Torsdag.

Som sidste år sælger vi vores velkendte pølsehorn og pizzaer. Der ud over sælger vi pastasalat, lune hånddeller, brød, juice, frugt og kage.
Som en udvidelse af kantinen sælger vi også fra boden i 10-pausen (kl. 9.35 - 9.55). Her kan også købes müslibarer og ostehaps.
Hver torsdag bliver der uddelt menu-sedler (0.- 6. klasse).
7.- 9. klasse skal købe i boden.
Vi glæder os til at servicere alle på Skovboskolen.

Med venlig hilsen
E.T, Skovbo Center 10

 

TOP
Emneuge 36 - Høst i Vestervang

Temauge om høst i Vestervang

 

I hele uge 36 havde Vestervang (2. og 3. klasserne) temauge om høst, og der var stor aktivitet på de forskellige værksteder. Vi havde værksteder i fagene dansk og matematik, hvor vi kunne fordybe os i emnet samt arbejde mere kreativt og bredt end ellers, da vi for det meste var to lærere på hvert værksted. Vi havde sylteværksted, hvor eleverne bl.a. lavede æble-hyben-marmelade samt et madværksted, som hver dag lavede lækker frokost til de elever, der havde bestilt på forhånd.
Hver morgen startede med morgensang i fællesrummet, hvor vi sang to høst-sange. Klasserne var i forvejen delt op, så vi gik direkte på værkstederne derefter - og så må man sige, at Vestervang de næste timer summede af aktivitet. Der blev syltet og bagt, set film og spillet memory med ord og billeder, målt med meterhjul og målt rumfang på squash, lavet lækker mad og mange andre ting.
Eleverne tog temaugen til sig og nød, at der skete lidt andet end til hverdag. De var også glade for at blive blandet på kryds og tværs klasserne imellem, så de kunne lære nogle nye venner at kende. De lærte en masse om høst og vi lærere fik også lært de børn bedre at kende, som vi ikke underviser til hverdag. Så alt i alt havde vi en rigtig god og spændende uge.

 

TOP
Cykelparkering

Der henstilles til, at så mange elever som muligt parkerer deres cykler ved Vestervang på cykelparkeringen langs med Skovbohallen.

Jørn Hansen – Teknisk serviceleder

 

TOP
Kalender for oktober 2005

04.10   5.B På ekskursion.
04.10 19.00 - 21.00   Skolebestyrelsesmøde.
05.10 19.00 - 21.00 3.F Forældremøde.
11.10 08.50 - 09.35 0.+ 1. årg. + 2.Y Koncert med Hvalsø.
11.10 09.55 - 10.40 2.+3. årgang Koncert med Hvalsø.
11.10   9.A og 9.B Til skolesundhedsplejerske.
11.10 19.00 - 21.00 4.A Forældremøde
13.10   9.B Til skolesundhedsplejerske.
14.10 08.05 - 11.35 Alle klasser Skolernes Motionsløb/TRIM.  
15-23.10   Alle klasser Efterårsferie.
24.10 08.30 - 12.50 1.A På naturskolen.
26.10 14.00 - 15.00 Lærerne Lærermøde.
28.10   9. årgang Karakterblade med hjem.
31.10 15.00 - 20.00 6.B Skole/hjem-samtaler.
31.10 16.00 - 20.00 1.B Skole/hjem-samtaler.

TOP


Sidst opdateret den 14. september 2005