SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 250 - OKTOBER 2001
JUBILÆUMSUDGAVE  
INDHOLD: Månedskalender.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 2. oktober 2001.
Kontaktforældremøde.
Efteråret står for døren og en velfortjent ferie venter os.
Skolemad.
Lus   Lus   Lus   Lus.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR OKTOBER/NOVEMBER 2001.

Fredag12. oktoberTRIM-dag
Lørdag
  - Søndag
13. oktober
  - 21. oktober
Efterårsferie
Mandag
  - Fredag    
22. oktober
  - 16. november    
10. klasse i Brobygning
Mandag22. oktoberSkole/hjemsamtale 7.c
Tirsdag23. oktoberSkole/hjemsamtale 5.a
Tirsdag23. oktoberKontaktforældremøde – fælles
Onsdag24. oktoberSkole/hjemsamtale 5.a
Torsdag25. oktoberSkole/hjemsamtale 7.a
Fredag26. oktober9. årgang – karakterblade
Mandag
  - Fredag
29. oktober
  - 2. november
Fordybelsesdage 8 a/c + 8.d
Mandag29. oktoberSkole/hjemsamtale 3.b + 6.b
Tirsdag30. oktoberSkole/hjemsamtale 2.b + 3.b + 6.b
Torsdag1. novemberSkole/hjemsamtale 2.b
Fredag2. november8. årgang – karakterblade
Mandag5. novemberSkole/hjemsamtale 7.b + 3.a
Tirsdag6. novemberSkole/hjemsamtale 7.b + 8.a
Tirsdag6. novemberSkolebestyrelsesmøde
Onsdag7. novemberSkole/hjemsamtale 8.a + 3.a
Torsdag8. novemberForældremøde 0.x + y + z
Mandag12. novemberKontaktforældremøde indskolingen
Mandag12. novemberSkole/hjemsamtale 8.d
Tirsdag13. novemberSTORE FRUGTDAG
Onsdag14. novemberKontaktforældremøde mellemtrinnet
Torsdag15. novemberSkole/hjemsamtale 8.d

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 2. oktober 2001Ugle

Budgetopfølgning
Retningslinierne for budgetopfølgning pr. kvartal foreligger endnu ikke fra økonomiudvalget. Regnskabstallene mod budget blev gennemgået: Udgifter til varme og el & vand er steget og skyldes større areal og højere energipriser. Nødvendigt indkøb af skolemøbler til ekstra 8. klasse og til den 3. børnehavegruppe. Ny kopieringsmaskine vil kunne spare 20.000 kr., men får først betydning fra næste års regnskab. Ledelsen anmodes om et oplæg om en evt. omfordeling af restbudgettet for resten af skoleåret.

Klage fra 6. Klasserne
På grund af den anstrengte økonomi er skolekomedien i 6. klasse med efterfølgende fest blevet sparet væk, hvilket var skolebestyrelsen meget imod. Traditioner på skolen vil blive taget op på et skolebestyrelsesmøde til foråret. En løsningsmodel for dette år kunne være, at kontaktforældrene i samarbejde med lærere/ledelse kunne finde frem til et forslag, der ikke kræver så mange timer (normalt 798 timer). Sidste år holdt 6. klasse et melodi grand prix i stedet for en komedie. Der er i øvrigt intet i vejen for, at forældrene holder en skolefest uden lærerdeltagelse.

Vikarsituationen lige nu
Der er i øjeblikket et stort pres på vikarer, der skyldes sygdom/barsel blandt lærerstaben. Adskillige forældre til 8.A har meddelt ledelsen, at de er bekymrede for, om klassen ved skoleårets slutning vil have modtaget den undervisning, de skal i henhold til folkeskoleloven. Dette skyldes, at klassen i de to første måneder (7 uger) har haft 15 fritimer, pga. manglen på kvalificerede vikarer.
Derudover er der ledige lærerstillinger, der ikke er blevet besat med uddannede lærere, fordi der ikke har været ansøgere. Ledelsen har derfor været nødsaget til at ansætte 7 vikarer med anden uddannelse samt studenter som tilkaldevikarer.

Udvalgsarbejde
Et skema over de forskellige udvalgs opgaver blev omdelt. Det er herefter op til de enkelte udvalg at fortsætte arbejdet og komme med oplæg til skolebestyrelsen.

10. klasses center
Skolebestyrelserne på de enkelte skoler har tilkendegivet, at et fælles center har de bedste muligheder for give et godt tilbud til de unge. Skolelederne for skolerne i kommunen og ungdomsskolelederen er på et møde blevet enige om at samle 10. klasses eleverne på ét sted, og at placeringen bør ske i nærheden af en eksisterende skole for at kunne dække behovet for speciallokaler, idrætsfaciliteter, bibliotek m.v. Der skal derfor indkaldes til et fællesmøde for skolebestyrelserne i Skovbo kommune, så man kan drøfte sted og indhold af et kommende 10. klasses center, og deadline for et oplæg bør være klar senest 1. december.

Meddelelser

  • Der er pr. 1/11 ansat en centerlærer og et pædagogisk medarbejder til en nyoprettet centerklasse med 3 elever.
  • Det planlagte møde med skolebestyrelsen og SFOs forældreråd udsættes. Ny dato vil blive kommunikeret snarest.
  • 7. klasse har et ønske om at kunne forlade skolen i frikvartererne. Dette punkt sættes på dagsordenen til næste møde, hvor elevrådsrepræsentanten skal komme med et skriftligt oplæg fra det store elevråd, idet det er skolens ordensregler, der herved evt. skal ændres.
  • Evaluering af SSP dag fra 3.-7. klasse ønskes.

Næste skolebestyrelsesmøde udsættes en uge til den 13. november 2001.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Kontaktforældremøde

Herved inviteres ALLE kontaktforældre til et fællesmøde tirsdag den 23. oktober kl. 19 – 21 på lærerværelset.
Dagsordenens punkter:
  1. Her og nu.
  2. Hvad skal jeg som kontaktforældre.
  3. Skole/hjem samarbejdet.
  4. Traditioner.
  5. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Pia Lange - Susanne Reiff

 

TOP
Efteråret står for døren og en velfortjent ferie venter os

Ombygningen af forbindelsesgangen Læskov – Kildebjerg skrider planmæssigt frem. Vi forventer at omkring 1. november lukkes adgangen gennem Læskov. Forbindelsen til Regnemark, Vestervang, Dalmosen og Tuemosen vil derfor indtil jul være udefra.Blad
Alle ønskes god efterårsferie.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
S K O L E M A D

Skolemad er sund mad – der er både brød og salat + frugt.

Prisen er 15 kr. pr. dag.

Denne pris indeholder både råvarer og arbejdsløn og kørsel. Vi har regnet på om det kunne gøres billigere, men det er ikke muligt.

Mange elever og forældre er meget begejstret for denne ordning.
Hvis denne ordning skal kunne fortsætte på fornuftig vis – skal vi have flere tilmeldinger.
Vores tilmelding blev halveret fra første til anden periode.

Det kan skyldes mange ting – måske også, at vi fra skolens side ikke gjorde nok opmærksom på periode og betalingsfrist.

Det vil vi gøre noget ved nu.

3. periode: 22/10 – 23/11 i alt 5 uger = kr. 375,00
Tilmelding og betaling senest: 11/10 2001

4. periode: 26/11 - 21/12 i alt 4 uger = kr. 300,00
Tilmelding og betaling senest: 22/11 2001

Der vil fremover være en tilmeldingsblanket i KONTAKTEN.

TOP


Sidst opdateret 11. oktober 2001