SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 271 - Oktober 2003

INDHOLD:
Nyt fra Viceskoleinspektøren - Husk at møde til tiden - SSP-dag.
Nyt fra Skolelederen - Sygdom.
Skoleskak.
Skolefodbold.
Nyt fra Skolebestyrelsen - Referat fra 7. oktober 2003.
Månedskalender for oktober/november.

TOP
Nyt fra Viceskoleinspektøren

Husk at møde til tiden
På denne plads må vi ofte bede om, at eleverne møder til tiden. Tit er det fordi eleverne møder for sent, men denne gang drejer det sig om børn, der kommer for tidligt i skole.

Ofte kommer der børn mellem kl.7.15 og 7.30. Børn, der ikke går i SFO og derfor ikke har noget pasningstilbud om morgenen. Når eleverne kommer så tidligt, er der ikke opsyn med dem, det betyder, at hvis der sker noget, kan de ikke få hjælp. Det værste scenarium er, at der går ild i skolen. Når brandvæsenet kommer vil vi sige, at der ikke er børn i bygningerne. Indsatsen vil derfor dreje sig om brandslukning og IKKE OM REDNING AF MENNESKER.
Vi har heller ikke mulighed for at holde øje med, om de laver hærværk.

SÅ skoledagen starter først 10 minutter før ringetid !!


SSP-dag
Torsdag den 02.10.03 havde vi en rigtig spændende og oplysende SSP-dag for elever i 6-9 klasse. Vi havde besøg af politiet, sagsbehandler, læger, SSP-konsulenter, tidligere stofmisbruger samt alkoholkonsulent. Emner var blandt andet straffeattester, alkohol- og narkotikamisbrug, sagsgang i socialforvaltningen….
Alle havde en meget god dag, med masser af oplæg til videre diskussion i klassen og i de små hjem i Bjæverskov.

Jan Mindegaard
viceskoleinspektør

 

TOP
Nyt fra Skolelederen

Sygdom
Vi har igennem den sidste måned været meget plaget af sygdom – både blandt elever og medarbejdere.
For at mindske smitterisikoen vil jeg bede om, at man ikke sender børn i skole, hvis man har mistanke om sygdom eller for tidligt efter en sygdom.

Specielt vil jeg gøre opmærksom på, at vi har / har haft konstateret lussingesyge i 1.F – 2.B.
Sygdommen viser sig ved rødme af kinderne efterfulgt af udslæt på kroppen. På kroppen ses lyserøde pletter.

Inkubationstiden er på 1 – 2 uger. En person regnes for smitsom i den sidste del af inkubationstiden og indtil udslættet er fremkommet.

Infektion hos en gravid kvinde medfører risiko for infektion af fosteret.
Det er derfor meget vigtigt, at skolen får besked, hvis man har et barn med lussingesyge, således at vi kan informere videre.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god efterårsferie.

Bent Elhegn

 

TOP
Skoleskak

Nu starter der skoleskak op om onsdagen fra klokken 14:30 til 16:30. Vi spiller i Vestervang 1 og den første gang bliver onsdag den 22. oktober. Undervisning kan følges af øvede såvel som begyndere. I starten vil der blive spillet partier og løst opgavestillinger. Senere vil vi afvikle en turnering hvor vi vil spille med skakure. For de øvede vil der hvis evnerne er til stede være mulighed for at komme ud og spille Grand Prix Stævner, samt deltagelse i Amtsmesterskaberne for Skoleskakspillere. Kik ind og se om det er noget for dig – det er gratis at komme og spille om onsdagen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hans Andersen tlf. 2211 8589 eller Michael Espensen tlf. 2190 4650.

 

TOP
Skolefodbold

Igen i år deltog Skovboskolen med et drenge- og pigehold i Ekstra Bladets traditionsrige turnering.

Gode resultater er naturligvis vigtige, men mindst lige så væsentligt er gode oplevelser: kammeratskab, glæde, fair-play osv.

 

I 1. runde mødte Skovboskolen Ellemarkskolen. Vores drengehold vandt 5-0, efter en god 2. halvleg.
Fortjent fidusbamse til Nicklas Samuelsen, 9.B.
Pigerne vandt 7-0, på 5 mål af Signe Larsen, 9.B som også fik fidusbamsen.

I næste runde mødte drengeholdet et 10.klassescenter fra Roskilde med ca. 200 elever fra 10. årgang og en idrætslinie. Skovboskolen indkasserede det hidtil største nederlag i skolens historie – 19-0 blev det.
På "Roskildes" hold hed en af spillerne Lasse Quist, topscorer på ynglingelandsholdet. Desuden var han 2 dage efter vores kamp til prøvetræning i "Inter" – et kæmpetalent. Fidusbamse til Nicolai Mark Jørgensen, 9.A.

Pigerne mødte i 2. runde Dagmarskolen, Ringsted. Vi tabte 2-0 efter en ellers glimrende indsats, hvor holdet fra Ringsted bl.a. vandt på en bedre kondition. Fidusbamse til Sigrid Hess, 9.B efter en flot kamp. Efter kampen hyggede nogle af pigerne fra de 2 hold sig gevaldigt med hinanden, fordi de i det daglige er holdkammerater i Ringsted Damefodboldklub.

NB. Det længste Skovboskolen nogensinde er nået i denne turnering er en kvartfinale til drengene i 1991.

PS. Nogle af spillerne fra årets drenge- og pigehold har fortalt mig, at deres far også har været med i Ekstra Bladets skolefodboldturnering.

Enkelte fædre hænger flot portrætteret på Skovboskolen, hvor billederne fra alle holdene siden begyndelsen af 1970`erne er ophængt.

Gert Petersen, lærer

 

TOP
Nyt fra Skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
7. oktober 2003


Mødet startede med, at undertegnet blev udpeget til referent.
Herefter blev de nyindtrådte elevrepræsentanter Katrine Andersen og Mia Jensen budt velkomne.
Elevrepræsentanterne havde følgende emner til mødet:

8-9 klasserne ønsker at flytte klasselokale til Østervang, da de derved kan samles med 6-7 klasserne, samt der efter kl.13.00 er meget støj fra SFO'en.
Bent Elhegn svarede, at en flytning vil være en næsten umulig opgave af hensyn til lokale situationen og placeringen af klasserne tæt på pædagogisk center som klasserne skal benytter meget føles som en god løsning. Bent vil kontakte SFO'en vedr. brug af området udenfor klasserne i skole tiden.

Eleverne ønsker et læskur ved busstoppestedet.
Ønsket medtages i bestyrelsens protokol til senere drøftelse.

Ude arealet foran hjemkundskab ønskes udstyret med borde og bænke.
Ønsket medtages i bestyrelsens protokol til senere drøftelse, til brug for drøftelsen opfordres elevrådet at fremkomme med et oplæg.

Skolebestyrelsen har besluttet at liste protokollen, Bent Elhegn har gennemgået de sidste 6 måneders referater og fundet følgende udestående/emner:
Skovbo Center 10
Brugerundersøgelse
Trafikfremmende foranstaltninger
Skolebestyrelsesvalg

NYT Vikaropfølgning vedr. refusion og resterende budget.
NYT Læskur ved busstoppestedet
NYT Borde/bænke ved ude arealet foran hjemkundskab.
NYT Ude areal.
NYT handlings plan for information om misbrug af alkohol og andre euforiserende stoffer.

På grund af et overforbrug i forhold til budgettet omkring sprogundervisning skal der spares 100.000 kr. på ungdomsskolen/Skovbo Center 10. Overforbruget skyldes, at der var budgetteret med 2 elever, men der blev undervist 5 elever. På grund af en procedurefejl, blev forvaltningen ikke informeret korrekt. Det rådgivende Organ har fremkommet med følgende besparelser for Skovbo Center 10, med en bemærkning om, at nævnte forslag ikke vil ændre på mulighederne for, at de unge i Skovbo Center 10 kan få et tilbud, der kan matche andre 10.klasses tilbud i området.
  3.800 kr.    Rengøring
45.000 kr.    Lønninger
12.000 kr.    Undervisningsmidler
Ligeledes er der fra ungdomsskolen fremsendt forslag til besparelser. De samlede forslag overstiger de 100.000 kr. og det er derfor op til BKU/Kommunalbestyrelsen at vælge den bedste løsning.
Da studieturen for Skovbo Center 10 har været til debat i forvaltningen, har det Rådgivende organ udfærdiget en indstilling til Skolebestyrelsen omkring fastholdelse af studietur i Skovbo Center 10.
Skolebestyrelsen tilslutter sig indstillingen og skoleledelsen fremsender den til BKU. Er man interesseret i indstillingens ordlyd kan man kontakte Skovboskolens kontor.

Omkring budgettet blev det kommenteret:
- at der pr. 31.8 har været et forbrug på vikarkontoen på 521.436 kr. ud af 662.852 kr. hertil kommer der en p.t. ukendt refusion.
- at der kun er brugt 351.651 kr. ud af budgetteret 620.000 kr. til undervisningsmidler. Lærerne er blevet bedt om at følge op på deres bestillinger.
Vikardækningen viser, at der har været en del sygdom i august og september måned.
I august var den totale ikke normal underviste time 378, hvor 142 var sygdom og i september var de ikke normalt underviste timer 715, hvor 536 var sygdom. Den megen sygdom kan skyldes, at elever møder syge op i skolen. Bent Elhegn vil udfærdige et indlæg til Kontakten omkring emnet.
Timerne blev dækket på følgende måde:

August
57 Lærervikar
220 Løs vikar
101 Ikke afholdte timer fordelt på følgende aflysning:
25 timer fri, 13 timer arbejder alene, 31 timer ikke holddeling, 5 aflyst spec.undervisning, 22 aflyst tosprogsundervisning, 5 aflyst pæd. Servicecenter

September
65 Lærervikar
441 Løs vikar
209 Ikke afholdte timer fordelt på følgende aflysning:
33 timer fri, 14 timer arbejde alene, 55 ikke holddeling, 56 aflyst spec.undervisning, 45 aflyst tosprogsundervisning, 5 aflyst pæd. Servicecenter

Teknisk udvalg indstiller bl.a. følgende til kommunalbestyrelsen:

at punkt C: Lidemarkvej 1) Udførelse af belysning og bump i forlængelse af Banestien til kr. 40.000 gennemføres,
at punkt C: Lidemarkvej 2) Opstribning af tunnel og parkeringsplads ved Skovboskolen til kr. 15.000, renovering af fortov med cykelsti vest for skolen mod hallen til kr. 75.000 og etablering af bump ved indkørsel mellem skolen og hallen til kr. 35.000 gennemføres.

Skolebestyrelsen er positiv omkring indstillingen, men usikker på de oplistede løsninger, eleverne foreslog at der kunne opstilles spejle ved tunnelen
Bent Elhegn og Ejner Andersen vil kontakte Teknisk forvaltning for at diskutere løsningerne mere indgående.

Det er blevet meddelt at:
Der er indkaldt 2 ansøgere til samtale vedr. SFO-Leder

Lærergruppen diskuterer organiseringen af 2 sprogs undervisningen.

Kommunalbestyrelsen har indstillet at afsætte 200.000 kr. til legeplads på Skovboskolen. Beløbet vil blive udbetalt som 50/50% d.v.s. at det beløb skolen skaffer via fonde eller på budgettet bliver doblet. Beløb udover de 200.000 kr. kan finansieres via. leasing.

Lars Frederiksen meddeler, at han fra øjeblikkelig virkning fratræder som skolebestyrelses formand. Næstformanden vil fungere som formand indtil bestyrelsen konstituerer sig ved næste møde d. 4. november.

Under eventuelt blev der efterlyst en handlingsplan for information om misbrug af alkohol og andre euforiserende stoffer. Efter en kort diskussion blev det besluttet, at emnet skulle være et punkt på et senere møde.

Dan Oddershede

 

TOP

KALENDER FOR OKTOBER/NOVEMBER 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- lørdag
6. oktober 2003
- 11. oktober
9. årgang i erhvervspraktik.
tirsdag 7. oktober 2003 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 9. oktober 2003 9.A 2/2 og 9.B 1/2 til sundhedsplejerske og skolelæge.
fredag 10. oktober 2003 Skolernes Motionsløb/TRIM   -   0. - 9. klasse.
  Kl. 08.05 - 09.35: Alm. undervisning
  Kl. 09.55 - 12.50: Motionsløb/TRIM.
tirsdag 21. oktober 2003 4. - 6. klasse klokken 10.00 - 11.00: Fortællekompagniet fortæller fængende historier.
onsdag 22. oktober 2003 9.B 2/2 og 9.C til sundhedsplejerske og skolelæge.
onsdag 29. oktober 2003 Afdelingsmøder klokken 14.00 - 15.00.
fredag 31. oktober 2003 9. årgang karakterblade med hjem.
tirsdag 4. november 2003 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
fredag 7. november 2003 HIK klokken 15.00.
mandag 10. november 2003 7. - 9. klasse Teaterforestilling klokken 12.00 - 13.00 ("Nix Pille").
tirsdag 11. november 2003 Elevfotografering.
onsdag 12. november 2003 Elevfotografering.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag21. oktober 2003 1.Y Forældremøde
mandag27. oktober 2003 4.A Skole/hjem-samtale 1/2
5.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag28. oktober 2003 2.Y Skole/hjem-samtale
4.A Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag29. oktober 2003 2.B Skole/hjem-samtale 1/2
5.B Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag30. oktober 2003 2.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag3. november 2003 0.A Skole/hjem-samtale 1/2
9.C Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag4. november 2003 9.B Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag5. november 2003 0.A Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag6. november 2003 9.B Skole/hjem-samtale 2/2
9.C Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 9. oktober 2003