SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 282 - Oktober 2004

INDHOLD:
Nyt fra skolelederen - Legeplads - Barns sygdom.
Nyt fra elevrådet - Referat af elevrådsmøde onsdag den 15/9 2004.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 5. oktober 2004.
Nyt fra kontoret - Mobiltelefon fundet.
Nyt fra SFO'en - Første del af legeplads er færdig.
Kalenderen - For oktober/november 2004.

TOP
Nyt fra skolelederen

Legeplads

Første etape af legepladsrenoveringen er færdig. Mandag eftermiddag tog SFO som de første legepladsen i besiddelse. Vi glæder os alle over det smukke resultat med en legeplads udført i naturmaterialer.

Barns sygdom

I forbindelse med barns sygdom kan der for elever, der går i 0. - 2. klasse, ringes til skolens kontor inden kl. 8.00.
Fra skolens kontor gives der besked til SFO og på lærerværelset opsættes en liste med navne på de fraværende elever.
Når børn forsømmer, forventer skolen gennem klasselæreren efterfølgende at modtage besked i kontaktbogen om årsagen til forsømmelsen.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra elevrådet

Referat af elevrådsmøde onsdag den 15/9 2004


4. - 5. - 6. klasse

Til stede:
4.A:Emilie - Rikke4.B:Daniel
5.A:Anne Kathrine - Mie5.B:Stephanie - Mads
6.A:Maria - Jesper6.B:Steffen - Camilla

Emner:

 1. Udsmykning af Østervang
  Arbejdet skrider frem. Eleverne er meget aktive i både billedkunst og sløjd. Vi glæder os til fernisering.

 2. Hærværk, nej tak.
  Det går ud over os selv. Elevrådet opfordrer derfor alle til at stoppe hærværk.

 3. Vores egen rengøring af skolekøkkenerne
  Hold skolekøkkenerne rene, det er for klamt at komme til hjemkundskab og starte med at vaske op.

 4. Mobning
  Elevrådet har intet at bemærke p.t.

 5. Tøj og påklædning
  Der er for mange bare maver og udstilling af undertøj. Så ta´tøj på eller hiv bukserne op, seler og bælte er opfundet.

  Hilsen Elevråd


7. - 8. - 9. klasse

Til stede:
7.A:Simon - Jacob7.B:Nick - Freja
8.A:Jamilla - Denise8.B:Maria
9.A:Bjarne - Johan9.B:Niclas - René

Emner:

 1. Maria, 8.B og Therese 8.A har været til skolebestyrelsesmøde den 7. september. Jan Mindegård har skrevet et udmærket referat af dette i "Kontakten".
  7.A og B havde skriftligt anmodet om tilladelse af Skolebestyrelsen til at forlade skolen i pauserne - det fik de.
  Så det kan godt betale sig at gøre noget.

 2. Vi ønsker os NYE basketball net !

 3. Vi ønsker os NYE BØGER.
      de nyeste bøger er fra det forrige århundrede.
      bøgerne mangler sider.
      min far har haft den.

 4. 9.B har haft fri i dansk i 25 timer siden sommerferien.
      utilfredsstillende - hvorfor ingen vikar ?
      (9.A foreslog en bytteordning)


Næste elevrådsmøde: onsdag den 6. oktober 2004.

Med venlig hilsen
Elevrådet.

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 5. oktober 2004

Vi havde et godt og spændende skolebestyrelsesmøde, hvor vi nåede langt omkring.

Eleverne kom med et par ønsker. F.eks. vil de gerne have sat en graffitivæg op på idrætslegepladsen. Vi blev enige om at kontakte fritidskonsulent Asger Borgstrøm for at høre om det er muligt. Idrætslegepladsen er nemlig ikke Skovboskolens. I forbindelse med renovering af legearealer ønsker elevrådet, at der opsættes ekstra basketkurve i skolegården. Det blev aftalt, at der i forbindelse med budget 2005 blev set på, om der er mulighed for at afsætte penge til dette, samtidig skal der også findes en hensigtsmæssig placering af disse kurve.

Aftenens hovedtema var en diskussion af Skovboskolens principper. Vi drøftede principper for benyttelse af mobiltelefoner, principper for hytteture/lejrskoler/skolerejser, dannelse af børnehaveklasser, elevsamtaler og teamdannelse. Vi kom langt omkring og vil på næste bestyrelsesmøde beslutte principperne, inden da skal medarbejderne have lejlighed til at udtale sig. Så i novemberudgaven af Kontakten skulle vi gerne kunne bringe de vedtagne principper.

Igen blev der talt om trafikken og forholdene for gående og cyklister. På skolens parkeringsplads vil parkeringspladserne foran højen blive sløjfet og cykelstien afgrænset med kampesten, det skulle således blive mere sikkert at cykle over parkeringspladsen. På sigt vil cykelskuret blive flyttet, så biler og cykler ikke kommer i karambolage.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Mange forældre kører med høj hastighed ind på parkeringspladsen, hvor de til fare og gene for elever og lærere sætter deres børn af. Det vil koste ca. 50.000 kr. at lave et bump i indkørslen. Bommen til skolegården vil også i større udstrækning være lukket, da mange kører deres børn helt op i skolegården, selvom det burde være et legeareal for børnene.
Vi vil ansøge kommunen om at få streget en cykelsti op på hallens parkeringsplads.

Referat
Jan Mindegaard

 

TOP
Nyt fra kontoret

Mobiltelefon fundet

Der er fundet en blå mobiltelefon - Motorola - i området omkring skolen.
Denne mobiltelefon kan hentes på skolens kontor.

 

TOP
Nyt fra SFO'en

Første del af legeplads er færdig

Så er det første område af vores nye legeplads blevet færdigt.
I forbindelse med vores Forældre kaffe dag i SFO 1 - Fredag den 5. november klokken 15.00 afholder vi officiel indvielse af skolegårdens oase, hvor legelandet "jorden er giftig" nu står klar.
Her vil formanden for vores legepladsudvalg, med et par bevingede ord erklære området for åbent, hvorefter vi sammen med børn og forældre vil fejre dagens begivenhed med maner. Så sæt et kryds i kalenderen, kom og vær med til at gøre dagen hyggelig.

Bente Kamp
SFO leder

 

TOP
Kalenderen

Kalender for oktober/november 2004

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
fredag 29. oktober 2004 8. årgang karakterblade med hjem.
mandag
- fredag
1. november 2004
- 5. november
8. årgang har projektopgave.
mandag
- lørdag
1. november 2004
- 6. november
9. årgang i erhvervspraktik.
tirsdag 2. november 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 3. november 2004 Elevrådsmøder klokken 8.05 (4.-6.) og 8.50 (7.-9.).
7.A sundhedsundersøgelse.
fredag 5. november 2004 0. - 3. årgang skolekoncert klokken 10.40 - 11.25 i festsal. Flyttet til onsdag den 17. november.
HIK - generalforsamling klokken 15.30 (25 års jubilæum).
tirsdag 9. november 2004 FIML-klub klokken 18 - .
onsdag 10. november 2004 7.B sundhedsundersøgelse.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag1. november 2004 0.A+B Skole/hjem-samtale 1/3
2.G Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag2. november 2004 2.G Skole/hjem-samtale 2/2
3.A Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 2/2
8.A Skole/hjem-samtale
onsdag3. november 2004 0.A+B Skole/hjem-samtale 2/3
3.A Skole/hjem-samtale 2/2
mandag8. november 2004 0.A+B Skole/hjem-samtale 3/3
tirsdag9. november 2004 6.B Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag11. november 2004 6.B Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 29. oktober 2004